שנים

רעי שרירא

רעי שרירא

ray.schrire@gmail.com

היסטוריה 

קרא עוד
נושא המחקר: הבטים קוגניטיבים של החינוך באנגליה ברנסנס

שם המנחה: פרופ׳ דרור ורמן

תקציר: במחקר הדוקטורט שלי אני חוקר את ההבטים הקוגניטיביים של החינוך באנגליה בעת החדשה המוקדמת. אני בוחן סביבות לימודיות שונות ומשחזר את הדרכים השונות בהן מורים, פדגוגיה וכלי לימוד אורגנו על מנת לעצב את מוחם של תלמידים במקומות כמו בתי ספר וקולג׳ים. בנוסף אני מחפש ׳שרידי מחשבה׳ שהותירו תלמידים בכתב ידם על שולי ספרי הלימוד שלהם ובמחבורתיהם במטרה להתחקות אחרי ההתקבלות והחלחול של אורינויות קוגניטיביות מסוימות בחברה האנגלית. אני עדין מחזיק באמונה הנאיבית שאם רק אצליח לפענח מספיק שרבוטים על שולי איזה ספר לימוד של לטינית, אני אגלה משהו עמוק על המשמעות של המודרנה.

פרסומים:

"Ökologische Kommunikation: Heinrich Mendelssohns Nachlass", Zeitschrift für Ideengeschichte (ZIG) 16:1 (2017): 95-106.

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
נתן

נתן עברון

natan.evron@mail.huji.ac.il

מקרא 

קרא עוד

נושא המחקר: נחמיה בספרות בית שני: מהמקרא ועד יוספוס

שם המנחה: פרופ' מיכאל סיגל וד"ר רוני גולדשטיין

תקציר המחקר: מחקרי עוסק בדמותו של נחמיה ובמסורות השונות עליו בתקופת בית שני. חלקו הראשון של המחקר יעסוק בקומפוזיציה של ספר עזרא-נחמיה בכלל, ובפרט של הסיפורים על אודות נחמיה, על מנת לזהות את המסורות המקוריות על נחמיה המשוקעות בו ואת התמורות שחלו בדמותו עם התגבשות הספר. החלק השני יעסוק במסורות על נחמיה בספרות הבתר-מקראית – בספרים בן-סירא, מקבים ב, קדמוניות היהודים של יוסף בן מתתיהו ועוד – וביחס בינן לבין החומר המקראי.

תקציר ביוגרפי: נתן עברון הוא בעל תואר ראשון במקרא ובלימודי האסלאם והמזרח התיכון מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במקרא בתכנית המצטיינים של בית הספר מנדל באוניברסיטה העברית. עבודת התזה שלו עסקה בחלק מסיפורי עליית דוד למלוכה בספר שמואל א'. מחקרו מתמקד בהיסטוריוגרפיה המקראית ובהשוואות שבין המקרא לתרבויות המזרח הקדום. משתתף בפרויקט מחקר של פרופ' דניאל שוורץ מהאוניברסיטה העברית לשחזור הנוסח העברי האבוד של ספר מקבים א'.

פרסומים:

“'David is Hiding among Us': The Stories about David, Saul, and the Ziphites (1 Sam 23:19–24; 26:1).” In David in the Desert. Edited by Hannes Bezzel and Reinhard G. Kratz. BZAW; Berlin / Boston: de Gruyter, 2020 (approx.)

מלגת רוטנשטרייך תשפ"א

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ו

קראו פחות
דנה שחם

דנה שחם

dana.shaham@mail.huji.ac.il

ארכיאולוגיה

קרא עוד
נושא המחקר: דימויים קוויים באמנות הפליסטוקן/הולוקן של אגן הים התיכון

שם המדריך: פרופ' אנה בלפר-כהן

תקציר: עדויות ארכיאולוגיות מצביעות על תמורות חברתיות וכלכליות באגן הים התיכון בסוף הפלייסטוקן. שינויים אלה משקפים מעבר משמעותי בהיסטוריה האנושית – המעבר מאורחות חיים של ציידים-לקטים נוודים לראשיתן של החברות החקלאיות. 

התרבות הנאטופית בלבנט (כ-15,000 שנים לפני זמננו) היא דוגמה לאותן תמורות תרבותיות. בין מאפייניה נמצא גם עדויות לפעילות אמנותית אינטנסיבית, שכמותה לא מוכרת לפני כן באזור זה.

מחקר המ"א שערכתי בנושא האמנות הנאטופית, הניב מתודולוגיה חדשה לחקר אמנות פרהיסטורית. זו גישה אינדוקטיבית, השוואתית, הנסמכת בשיטות שמקורן בתחום חקר האמנות. השוואות מפורטות הפיקו תובנות חדשות לגבי האמנות הנאטופית, בהן למשל תיאור של איכויות אסתטיות, שפות חזותיות ורצפים סגנוניים. בתוך כך, נמצא כי הסגנון הלינארי שולט בקורפוס האמנות הנאטופית.

מטרתה של עבודת הדוקטורט היא לבסס קורפוס בין-תרבותי רחב של הסגנון הלינארי באמנות אגן הים התיכון מסוף הפלייסטוקן. המחקר כולל שלושה פרויקטים, שבמרכז כל אחד עומדת יצירת אמנות נאטופית וגוף השוואתי של יצירות נוספות ממכלולי תרבויות המקבילות לתרבות זו, קודמות, ומאוחרות לה.

המחקר מצופה להפיק קריטריונים חדשים להערכת מאפיינים ייחודיים לתרבות הנאטופית. אותם קריטריונים יאפשרו גם סוג חדש של השוואות בין-תרבותיות. בנוסף, התוצאות עשויות לתרום גופי ידע ממשי לשאלות הנוגעות בפנומנולוגיה של האמנות, זאת הודות למיקום המשמעותי של תרבויות סוף הפלייסטוקן בהיסטוריה האנושית.

פרסומים:

 • Shaham, D., L. Grosman and N. Goren-Inbar. 2010. The red-stained flint crescent from Gesher: new insights into PPNA hafting technology. Journal of Archaeological Science 37: 2010-2016.
 • Shaham D. 2012. The Articulation of Music and Visual Arts during the Natufian Culture in the Levant. In: E. Anati (ed.) The Intellectual and Spiritual Expressions of Non-Literate Peoples, UISPP, CISENP, Atalier, Capo di Ponte, Giugno. Pp. 197-213.
 • Shaham, D. and A. Belfer-Cohen. 2013. Incised slabs from Hayonim cave: a methodological case study for reading Natufian art. In: F. Borrell, J.J. Ibáñez, and M. Molist (eds.) Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherers to Farming Societies in the Near East. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona Press. Pp. 407-419. 
 • Grosman, L., N.D. Munro, I. Abadi, E. Boaretto, D. Shaham, A. Belfer-Cohen and O. Bar-Yosef. 2016. Nahal Ein Gev II, a Late Natufian Community at the Sea of Galilee. PloS ONE 11(1), p.e0146647.
 • Shaham, D. and A. Belfer-Cohen, 2017. The Natufian audio-visual bone pendants from Hayonim Cave. In: D.E. Bar-Yosef, C. Bonsall and A. M. Choyke (eds.) Not just for show: The Archaeology of Beads, Beadwork and Personal Ornaments. Oxford: Oxbow books. Pp. 95-102. 
 • Grosman, L., D. Shaham, et al. 2017. A human face carved on a pebble from the Late Natufian site of Nahal Ein-Gev II. Antiquity 91(358), e2: doi:10.15184/aqy.2017.122.

 

 

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
אלי אושורוף

ד"ר אלי אושרוב

eli.osheroff@mail.huji.ac.il

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

קרא עוד
נושא המחקר: בעיית פלסטין, השאלה היהודית ופתרונות פוליטיים נשכחים: נקודת המבט הערבית, 1967-1920.

שם המדריך: פרופ' הלל כהן ופרופ' ישראל גרשוני

תקציר המחקר: עבודתו של אלי אושרוב עוסקת ביחסים בין האליטות הפלסטיניות והפן-ערביות לבין התנועה הציונית מתקופת המנדט ועד מלחמת 1967 ומתמקדת בדיון הערבי על שאלת מעמדם של היהודים כמיעוט לאומי במזרח התיכון. בין היתר המחקר עוסק ברעיונות שונים שהציעו מנהיגים ואינטלקטואלים ערבים לפתור את "בעיית פלסטין" ואת "השאלה היהודית" בדרך של פדרציה או מתן אוטונומיה יהודית מסוגים שונים. המחקר מתבסס על מסמכים מארכיונים ציוניים ובריטיים, על העיתונות הערבית ופרסומים פוליטיים נוספים בני הזמן ועל ספרות זיכרונות.  

תקציר ביוגרפי: למדתי לתואר ראשון בחוגים להיסטוריה והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית ולאחר לימודי השלמה המשכתי לתואר שני בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון. עבודת התזה שלי תחת הכותרת "מאין באתם? תולדות עם ישראל בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית המוקדמת (1948-1920)" עסקה בהשתקפויות של היסטוריה יהודית ומקורות עבריים בכתביהם של אינטלקטואלים פלסטינים בתקופת המנדט הבריטי. בדוקטורט בהנחיתו של פרופ' הלל כהן אני מתכוון להמשיך לעסוק בהיסטוריה אינטלקטואלית פלסטינית במאה העשרים וביחסי הגומלין שלה עם אסכולות שונות: עות'מאניות, פרוטסטנטיות, ציוניות, מרקסיסטיות, אסלאמיות ואחרות.

פרסומים:

 • Dotan Halevy and Eli Osheroff, ' Destruction as Layered Event: Twentieth Century Ruins in the Great Mosque of Gaza', International Journal of Islamic Architecture, 8 (1), 2019, pp. 45-69.
 • Eli Osheroff, "On the Corner of Balfour and Achad-Ha'am: Zionism, Nationalism and Imperialism in Early Palestinian Thought", Theory and Criticism, 49, January 2018 (Hebrew).
 • Eli Osheroff, "The Palestinian Abraham from Herbert Samuel to Oslo: A Shared Symbol in a Divided Space", Zmanim, 135 (Hebrew).
 • Eli Osheroff, “Between Two Soldiers: The Death Paradox of the Late Modern Era,” Hayo Haya, 10, 2014 (Hebrew).

Book chapter

 • Eli Osheroff, "The Philistines Be Upon Thee, Palestine: The Sea Peoples in early Palestinian Historiography". Accepted for publication in an edited volume on Bible and Nationalism in the Modern Age, forthcoming in Carmel publishing house (Hebrew).

Book review

 • Eli Osheroff, "Adel Mana, Nakba and Survival: The Story of the Palestinians Who Remained in Haifa and the Galilee, 1948-1956, Tel Aviv: Van-Leer and Hakibbutz 
 • Hameuchad Publishing House 2017 (Hebrew)", Journal of Levantine Studies, 8 (1), 2018.

מלגת נשיא תשע"ו

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

קראו פחות
עמרי

ד"ר עמרי שפר רביב

raviv.omri@gmail.com

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

קרא עוד
נושא המחקר: המינהל הישראלי בשטחים, 1967 - 1973

שם המדריך: ד"ר דימיטרי שומסקי

תקציר: באמצעות כלי מחקר היסטוריים המחקר מבקש לנתח את פעולות התכנון והניהול של המנהל הישראלי בשטחים הכבושים בעקבות מלחמת ששת הימים (1967 - 1972). הפרקטיקה שבה נקט המנהל הישראלי בשנותיו הראשונות בשטחים ותכניותיו ארוכות הטווח טרם זכו למחקר מקיף, והן גם לא נותרו חקוקות בזיכרון הציבורי הישראלי בדומה להכרזות פוליטיות מן התקופה (דוגמת הצהרתו של משה דיין "אנו מחכים לטלפון מהערבים"). בחמשת שנותיו הראשונות פעל המנהל להעמקת השליטה הישראלית בשטחים, תוך עקירת צורות מרובות של התנגדות בתוכם. העבודה תבקש לנתח את פעילותם של פקידי המנהל, בניהם כלכלנים, אקדמאים ומהנדסים, אשר עברו מתפקידיהם האזרחיים שקדמו למלחמה לחזית מאמציי השליטה הישראלית בשטחים. אתמקד במקורות הסמכות של פקידים אלו אשר נשענה על פרופסיונאליות ושיח מקצועי 'אובייקטיבי'. עבודה זו מבקשת לפרוץ דרכים חדשות בתחום הגדל במהרה של חקר ההיסטוריה של מדינת ישראל ולתרום באופן משמעותי להבנת תקופה מכרעת, אשר עיצבה את היחסים בין יהודים לערבים לחצי המאה הבאה.

פרסומים:

 • "Studying an Occupied Society: Social Research, Modernization Theory and the Early Israeli Occupation, 1967-8," forthcoming- Journal of Contemporary History. 
 • "From Enemies to Lovers: The Israeli Public Discussion Regarding the Use of Force against the Civilian Population in the West Bank, 1965-1969", Cathedra 163 (2017), 105-130 (Hebrew). 
 • "Tales from the beginning of the Israeli Occupation", Haaretz Blog: The Social History Workshop, 2017 (Hebrew)  
 • http://www.haaretz.co.il/blogs/sadna/1.4141390
 • "The Concept of Force and Its Use in the Jewish Yishuv: The Dispute over the Use of Force between the Labor and Revisionist Movement during the Arab Revolt, 1936-1939", Hayo Haya: A Young Forum for History 11 (2016), 67-83 (Hebrew).

 

מלגת מוסה תשע"ו

קראו פחות
רועי עמיר

ד"ר רועי עמיר

roy.amir@mail.huji.ac.il

פילוסופיה

קרא עוד
נושא המחקר:  הנחת-טעם כטעמו של האובייקט: מושג הרציונליות בשיטת הפילוסופיה של הרמן כהן

מנחים: פרופ' אלחנן יקירה, ד"ר טטיאנה קרצ'נצב

תקציר: העבודה עוסקת במושג הרציונליות המגולם ב"שיטת הפילוסופיה" (1902-1912) של הרמן כהן. בניגוד
להנחה המקובלת, אני מראה כי הרציונליזם הכהניאני מבוסס על תורת-מושג אינטנסיונלית, כמובנהּ אצל
לייבניץ. תורת מושג זו רואה את המושג כביטוי של האינטלגביליות של היש הפרטי, ביטוי של היותו
אפשרות רציונלית, ולא של יחסים צורניים-כלליים הטרוגניים ליש הפרטי. העבודה מראה כי קריאה של "לוגית המקור" של כהן על רקע העקרונות של תורת-מושג אינטנסיונלית לייבנציאנית חושפת את ההיגיון הפנימי המוביל את הדיון הכהניאני ומספקת כלים להערכת הפרובלמטיקה שהוא מציב ביסוד שיטתו. אני מראה כי ייחודה של שיטת כהן נעוץ בניסיונה להציע רציונליזם אינטנסיונלי מבלי להזקק להנחה (הדוגמטית) של הרציונליות המלאה של הממשות. 

 

תחומי המחקר העיקריים שלי הם רציונליזם (כמושג וכמסורת פילוסופית), קאנט, אידיאליזם גרמני ונאו-קאנטיות. מחקריי עד היום מתמקדים בשיטתו של כהן, במושג הרציונליות הגלום בה ובאופן בו מושג זה משפיע על תפיסותיו האתיות, התרבותיות, הדתיות והפוליטיות. 

 

פרסומים:

Amir, Roy. Messianism and the Possibility of knowledge in Cohen and Benjamin, Paradigmi. Rivista di critica filosofica (2017:1), pp. 61-78. 

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מלגת נשיא תשע"ד    

קראו פחות
ערן פיש

ד"ר ערן פיש

eran.fish@mail.huji.ac.il

פילוסופיה

קרא עוד

מנחה: דני אטאס

תקציר המחקר: מחקרי מתמודד עם היבטים שונים של העמדה התוצאתנית. בין היתר, הוא עוסק בשאלות הבאות: אם טובתם של כל בני האדם חשובה במידה שווה, האם זה משנה עם מי אנחנו מיטיבים? האם נכון להבחין בין קורבנות מזוהים לבין אנשים סטטיסטיים? מהו הערך של שוויון סיכויים? האם רווחה ניתנת לאגרגציה? 

 

מלגת פולונסקי תשע"ג

קראו פחות
עופר פרס

ד"ר עופר פרס

oferperes@yahoo.com

מדע הדתות

קרא עוד
נושא: "אורוושי ופורורווס - ביוגרפיה תרבותית של נרטיב הודי מסורתי". 

מנחה: פרופ' דוד שולמן. 

תקציר: המחקר עוסק בגלגוליו של המיתוס של אורוושי ופורורווס, נרטיב הודי מסורתי, אשר חוזר ונשנה ברבדים שונים של הספרות ההודית במשך למעלה משלושת אלפים שנה, הן בשפה הסנסקריטית, שפת ה'קוסמופוליס' של המרחב הדרום אסיאני בעידן הקדם-מודרני, והן בשפות הוורנקולריות של הודו. חלקה הראשון של העבודה עוסק בפרשנות חדשה לגרסאותיו הידועות של הנרטיב תוך בחינה של התמורות בהלך הרוח האורתודוקסי הנשקפות מתוכן. חלקה השני עוסק בגרסאות הוורנקולריות, ובאופן ספציפי בגרסאות בשפה הטמילית, אשר אינן מוכרות כלל למחקר המודרני. דרך קריאה משווה בגרסאות אלו ביחס לגלגולים הסנסקריטיים של הסיפור, המחקר עוסק באופן בו נרטיבים חוצים גבולות חברתיים ולשוניים, ושואף לשרטט מתוך ההשוואה את העקרונות המאפיינים את תהליכי התמורה של סיפורים בתת-היבשת ההודית, בין סנסקריט לבין השפות הורנקולריות.

מלגת רוטנשטרייך תשע"ד

קראו פחות