שנים

nt_myr.jpg

ד"ר נטע אמיר

netta.amir@mail.huji.ac.il

החוג להיסטוריה

קרא עוד

נושא המחקר: התהוות דרך הייסורים בירושלים בימי הביניים המאוחרים

שם המנחה: פרופ' רוני אלנבלום ז"ל, פרופ' איריס שגריר ופרופ' ראובן עמיתי

תקציר המחקר: רבים מהמקומות הקדושים לנוצרים בירושלים היו מוקד לצליינות ולפעילות פולחנית החל מן התקופה הביזנטית ועד ימינו. המסורות הנרטיביות העיקריות עוגנו במרחב העיר ובסביבתה הקרובה בתקופות שבמהלכן העיר היתה תחת שלטון נוצרי. דרך הייסורים, שהיא ללא ספק אחד מצירי הצליינות החשובים ביותר עבור הנוצרים הלטינים במהלך כ- 700 השנים האחרונות, היא יוצאת דופן. בעוד ששורשיה נטועים בתקופה הצלבנית, היא צמחה והפכה לחלק מרכזי מהמסלול הצלייני בתקופה המוסלמית המאוחרת, כאשר הנוצרים היו נתונים למגבלות תנועה, פולחן וקניין. עבודת הדוקטורט שלי מוקדשת לחקר התהוות דרך הייסורים בימי הביניים המאוחרים. 

תקציר ביוגרפי: נטע אמיר היא דוקטורנטית בחוג להיסטוריה, מלגאית סכוליון ומלגאית רוטנשטרייך. עבודת הדוקטורט שלה מוקדשת לחקר התהוות דרך הייסורים בירושלים בימי הביניים המאוחרים, ונכתבת בהנחייתם של פרופ' רוני אלנבלום ופרופ' איריס שגריר.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ט

קראו פחות
יוגב

יוגב אלבז

yogev.elbaz@mail.huji.ac.il

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

קרא עוד

נושא המחקר: מעורבות ישראל בלבנון (1982-1969) כמקרה-בוחן למדיניותה במזרח התיכון – המשכיות או מפנה?

שם המנחה: פרופ' אלי פודה ופרופ' אייל זיסר

תקציר המחקר: העבודה תבחן את מדיניות ישראל כלפי לבנון מסוף שנות השישים ועד למבצע 'שלום הגליל' (1982), תוך התמקדות במעורבות הישראלית במלחמת האזרחים בלבנון (החל מ-1975). במסגרת העבודה אנתח את הגורמים למעורבות הישראלית בלבנון, אתהה על מידת ההבנה הישראלית בפסיפס הלבנוני, ואסקור את ההידרדרות למלחמת של"ג. לבסוף, אנסה למצוא הלימה בין צעדי ישראל בלבנון למדיניותה במזרח-התיכון.

תקציר ביוגרפי: הנני בוגר האוניברסיטה העברית בחוגים היסטוריה של עם ישראל ולימודי האסלאם והמזה"ת, ומוסמך האוניברסיטה בתכנית אישית בלימודי ישראל. עבודת התזה שלי -  'האמנם וילה בג'ונגל?: מעורבות ישראל בסכסוכים במזה"ת כחלק ממדיניותה במרחב, 1970-1949' - עסקה ביחסים החשאיים של ישראל במזה"ת, והתמקדה בהתערבותה בשתי מלחמות אזרחים פנים-ערביות, שלכאורה אינן קשורות אליה במישרין - מלחמת האזרחים בתימן בשנות השישים, ומשבר 'ספטמבר השחור' בירדן ב-1970.

פרסומים:

Elbaz, Yogev. "Beyond the Periphery: Israel's Intervention in the Yemen Civil War in the 1960s", Israel Studies, Under Review.

אלבז, יוגב. 'אותיות פורחות באוויר: הספר גוילי אש כמשקף ומעצב ההנצחה הישראלית בראשיתה', בתוך: ישראל גרשוני ומאיר חטינה [עורכים], עבר מתעתע: מיתוס, היסטוריה וזיכרון בחברות אסלאמיות ובחברה הישראלית (תל אביב: רסלינג, 2021), עמ' 441-397.

אלבז, יוגב. 'סיכון מחושב: מעורבות ישראל במלחמת האזרחים בירדן, ספטמבר 1970', עיונים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל, גיליון 31 (2019), עמ' 181-152.

אלבז, יוגב. 'אויב אויבי הוא ידידי: מעורבות ישראל במלחמת האזרחים בתימן כחלק מהמלחמה הקרה בין ישראל למצרים, 1967-1956', היה היה, גיליון 10 (פברואר 2014), 93-71.

אלבז, יוגב. '"כאן כדי להישאר": מעורבות איראן בסוריה, 2021-2011', עדכן אסטרטגי. נשלח לביקורת עמיתים.

מלגת נשיא תשע"ט

 

קראו פחות
מיקה

מיקה אולמן

micka.ullman@mail.huji.ac.il

החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

קרא עוד

נושא המחקר: דפוסי בחירה ושימוש במערות קארסטיות מורכבות בשלהי הפרהיסטוריה של הלבנט

שם המנחה: אורי דוידוביץ', עמוס פרומקין

תקציר המחקר: משחר ההסטוריה האנושית ניצלו בני האדם חללים תת קרקעיים לתועלתם. מערות אשר שימשו כמחסות ואתרי פעילות ארעיים לקבוצות של לקטים-ציידים מוכרות בלבנט מאמצע התקופה הפלאוליתית התחתונה (לפני כ-600 אלף שנה). הפעילות במערות התעצמה לאורך התקופה הפלאוליתית התיכונה והתאפיינה בניצול חללים גדולים, מרווחים, מוארים ומאווררים היטב בסמוך לפתחן של המערות. באתרים אלו התנהלה קשת של פעילויות יום-יומיות כגון הכנת מזון וצריכתו, סיתות והתקנת כלים, התכנסות חברתית ולינה בסמוך למוקדי אש. לעיתים שימשו אותן מערות לקבורה, ככל הנראה בין פרקי השהות.
בתקופה הנאוליתית, בעקבות השינויים המהפכניים שנכרכו במעבר להתיישבות קבע ולייצור מזון, חל מפנה בדפוסי השימוש הפלאוליתיים בחללים תת-קרקעיים. לראשונה, החלו בני אדם לחדור למעמקיהן של מערות ארוכות ומורכבות, בעלות פתחים קטנים ונסתרים. לצד המשך הפעילות בחללים גדולים ומוארים, החל שימוש בחללים תת-קרקעיים עמוקים, קשים לתנועה והתמצאות, אפלים לחלוטין, הכוללים לעתים תופעות טבע ייחודיות כגון משקעי מערות. בחינה ראשונית של הממצא הארכאולוגי במערות אלו מרמז כי במספר פרקי זמן במהלך התקופות הנאוליתית, הכלקוליתית והברונזה הקדומה שימשו מעמקיהן של מערות מורכבות כבמה לפעילויות לא שגרתיות, הקשורות, לפחות בחלקן, להיבטים סמליים ופולחניים. 
בבסיסו של מחקר זה יעמוד הקשר שבין האדם לנוף הטבעי עם ראשית התפתחותן של חברות מורכבות, וחקר דפוסי השימוש האנושיים במערות קארסטיות מורכבות. במרחב הארץ-ישראלי מצוי שפע של מערות קארסטיות הפזורות בכל האזורים ההרריים ובהן כמה עשרות מערות מורכבות שאורכן הכולל עומד על מאות מטרים. רבות ממערות אלו נחקרו בשנים האחרונות על ידי המרכז לחקר מערות של האוניברסיטה העברית בהשתתפות כותבת שורות אלה, והממצא הארכאולוגי מהתקופות הנדונות שכיח בהן אולם טרם נחקר ביסודיות. המחקר הנוכחי יתבסס על ניתוח הממצאים מהתקופות הניאוליתית, הכלקוליתית והברונזה הקדומה בהקשרו המרחבי במערות מורכבות מוכרות, לצד סקרים ארכיאולוגיים חדשים במערות שטרם נסקרו ולימוד המאפיינים הסביבתיים במערות והשינויים במבניהן במהלך ההולוקן. כל אלו יאפשרו לדון בשאלות דפוסי הבחירה והשימוש של חברות קדומות במעמקי תת-הקרקע, כמו גם לעמוד על התפתחותם והשתנותם של אלו לאורך ציר הזמן. ייחודה של נקודת מבט מחקרית זו היא בבחינת שרידי פעילות אנושית שהתנהלה מחוץ לאתרי היישוב, ומכאן האפשרות להאיר צדדים מוכרים פחות באורחות חייהן של חברות מורכבות קדומות.

תקציר ביוגרפי: נולדתי וגדלתי בקיבוץ ברעם שבגליל העליון. אחרי השירות הצבאי התחלתי לצאת לטיולים ארוכים עם תרמיל על הגב בארץ ומחוץ לה, עם העדפה ברורה להרים ולמדבר. החיבה לנוף ולטבע התפתחה והובילה אותי ללימודי ארכאולוגיה וגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית. במהלך התואר הראשון והשני התמחתי בלימודי פרהיסטוריה של הלבנט במכון לארכאולוגיה שבהר הצופים, ולפני כעשור הצטרפתי למרכז הישראלי לחקר מערות, הממוקם אף הוא בין כתלי האוניברסיטה העברית. במסגרת זו השתתפתי בעשרות פרוייקטים של מיפוי וחקר מערות (ספלאולוגיה) ברבים מהם היה למחקר הארכאולוגי חלק משמעותי. המערנות הפכה לחלק חשוב מחיי הן כעיסוק והן כתחביב. היום אני עוסקת בארכאולוגיה: חפירות, סקרי שטח ומחקר. בין העבודה, הפרוייקטים האקדמים ושגרת היום-יום ממשיכה לטייל ולתור את הדרכים.

פרסומים:

English Publications

Articles in Refereed Journals

 • Ekshtain R., Barzilai O., Inbar M., Milevski I., and Ullman M. (2012). "Givat Rabi East, a new Middle Paleolithic knapping site in the Lower Galilee (Israel)". Paléorient 37(2): 107-122.‏
 • Davidovich U., Ullman M., and Leibner U. )2013(. "Late Prehistoric occurrences in Har Nitai and Khirbat Wadi Hamam, Northeastern Lower Galilee". Journal of the Israel Prehistoric Society 43: 186-204.‏
 • Frumkin A., Bar-Matthews M., Davidovich U., Langford B., Porat R., Ullman M., and Zissu B. (2014).  "In-situ dating of ancient quarries and the source of flowstone (‘calcite-alabaster’) artifacts in the southern Levant". Journal of Archaeological Science 41: 749-758.‏
 • Yahalom-Mack N., Langgut D., Dvir O., Tirosh O., Eliyahu-Behar A., Erel Y., Langford B., Frumkin A., Ullman M., and Davidovich U. (2015). “The earliest lead object in the Levant”. PLOS ONE 10 (12): e0142948. https://doi:10.1371/journal.pone.0142948
 • Marder O., Ashkenazy H., Frumkin A., Grosman L., Langford B., Sharon G., Ullman M., Yeshurun R., and Peleg Y. (2015). “El-Hamam Cave: A New Natufian Site in the Samaria Hills”. Journal of the Israel Prehistoric Society 45: 131–142.
 • Frumkin A., Langford B., Marder O., and Ullman M. (2016). “Paleolithic caves and hillslope processes in south-western Samaria, Israel: Environmental and archaeological implications”. Quaternary International 398: 246-258.
 • Langgut D., Yahalom-Mack N., Lev-Yadun S., Kremer E., Ullman M., and Davidovich U. (2016). “The earliest Near Eastern wooden spinning implements”. Antiquity 90(352): 973-990.
 • Langgut D., Yahalom-Mack N., Lev-Yadun S., Kremer E., Ullman M., and Davidovich, U. (2017). “On Chalcolithic maceheads and spinning implements”. Antiquity 91(357): 777-782.
 • Toffolo M.B., Ullman M., Caracuta V., Weiner S., and Boaretto E. (2017). “A 10,400-year-old sunken lime kiln from the Early Pre-Pottery Neolithic B at the Nesher-Ramla quarry (el-Khirbe), Israel”. Journal of Archaeological Science: Reports 14: 353-364.
 • Davidovich U., Ullman M., Langford B., Frumkin A., Langgut D., Yahalom-Mack N., Abramov J., and Marom N. (2018). “Distancing the dead: Late Chalcolithic burials in large maze caves in the Negev Desert, Israel”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 379: 113-152.
 • Frumkin A., Aharon S., Davidovich U., Langford B., Negev Y., Ullman M., Vaks A., Ya‘aran S., and Zissu B. (2018). "Old and recent processes in a warm and humid desert hypogene cave: ‘A’rak Na ‘asane, Israel". International Journal of Speleology 47 (3), 307-321. Tampa, FL (USA) ISSN 0392-6672. https://doi.org/10.5038/1827-806X.47.3.2178
 • Frumkin A., Barzilai O., Hershkovitz I., Ullman M., and Marder O. (2019). “Karst terrain in the western upper Galilee, Israel: Speleogenesis, hydrogeology and human preference of Manot Cave”. Journal of Human Evolution. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.05.006
 • Ekshtain R., Malinsky-Buller A., Greenbaum N., Mitki N., Stahlschmidt C.M., Shahack-Gross R., Nir N., Porat N., Bar-Yosef Mayer E.D., Yeshurun R., Been E., Rak Y., Agha N., Brailovsky L., Krakovsky M., Spivak P., Ullman M., Vered A., Barzilai O., and Hovers E. (2019). “Persistent Neanderthal occupation of the Open-air site of ‘Ein Qashish, Israel”. PLoS One. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215668
 • Ullman M., Brailovsky L., Schechter C.H.,  Weissbrod L, Zuckerman-Cooper R., Toffolo B.M., Caracuta V., Boaretto E., Weiner S, Abramov J.,, Bar-Yosef Mayer E.D., Avrutis W.V, Kol-Ya‘kov S., and Frumkin A. (2021). “The Early Pre-Pottery Neolithic B site at Nesher-Ramla Quarry, Israel”. Quaternary international, Nesher-Ramla special Issue. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.04.019
 • Lazagabaster I.A., Ullman M., Porat R., Halevi R., Porat N., Davidovich, U. and Marom N. (2021). “Changes in the large carnivore community structure of the Judean Desert in connection to Holocene human settlement dynamics”. Scientific reports, 11(1): 1-11. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.04.019
 • *Lazagabaster A.I., Rovelli V., Fabre P.H., Porat R., Ullman M., Davidovich U., Lavi T., Ganor A., Klein E., Weiss K., Nuriel P., Meiri M., and Marom N. (2021). “Rare crested rat subfossils unveil Afro–Eurasian ecological corridors synchronous with early human dispersals”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 118.  https://doi.org/10.1073/pnas.2105719118
 • *Dvir R., Ullman M., Langford B., Frumkin A., Porat R., and Zissu B. (2021). “Finds from the Bar-Kokhba Revolt on the Cliffsides of Wadi Chariton (Naḥal Teqoa)”. Israel Exploration Journal 71(2): 204-223.
   

Books

 • Ullman M. (2020). “The Early Pre-Pottery B Neolithic site at Nesher-Ramla Quarry (NRQN), Israel”. The Zinman Institute of Archeology, University of Haifa.

Chapters in books

 • Hovers E., Ullman M., and Rak Y. (2017). “Palaeolithic Occupations in Nahal Amud”. In: Enzel Y., and Bar-Yosef O. (eds), Quaternary of the Levant - Environments, Climate Change, and Humans. Cambridge University Press, Cambridge. Pp. 255-266.
 • Ullman M. (2020). “Chapter six - The groundstone assemblage”. In: M. Ullman (ed), The Early Pre-Pottery Neolithic B site at Nesher-Ramla Quarry (NRQN), Israel. Jerusalem. Pp. 75-112
 • Ullman M., and Brailovsky L. (2020). “Chapter five - The flint assemblage”. In M. Ullman (ed), The Early Pre-Pottery Neolithic B site at Nesher-Ramla Quarry (NRQN), Israel. Jerusalem. Pp. 37-74.
 • Frumkin A., and Ullman M. (2020). “Chapter two - The geology of an early Holocene sinkhole (NRQN) associated with hydrothermal karst, Israel”. In: M. Ullman (ed), The Early Pre-Pottery Neolithic B site at Nesher-Ramla Quarry (NRQN), Israel. Jerusalem. Pp. 9-16.

Conference Proceedings

 • Ullman M., Hovers E., Goren-Inbar N., and Frumkin A. )2013(. “Levantine cave dwellers: geographic and environmental aspects of early human use of caves, case study from Wadi Amud, northern Israel”. Proceedings of 16th International Congress of Speleology. Vol. 1: 169-174, Brno.
 • Sukenik N, Ulanowska A., Goshen N., Porat R., Klein E., Ganor A., Ullman M., and Davidovich U. (2020). “A New South Levantine Chalcolithic Tool and Its Possible Relations to Textile Manufacture. Redefining Ancient Textile Handcraft Structures, Tools and Production Processes”. Proceedings of the VIIth International Symposium on Textiles and Dyes in the Ancient Mediterranean World. Pp. 499-511. Granada.

Other publications

 • Klein E., Davidovich U., Porat R., Ganor A. and Ullman M. (2017). In the Cave of the Skulls – Again. Biblical Archaeology Review 43 (4): 18-19, 57.

Hebrew Publications

Books

 • Davidovich U., Frumkin A., Langford B., Lisker S., Porat R., Ullman M. (edited by Frumkin A.) (2015). Holey Land Atlas: Judean Desert Caves. The Hebrew University, Magnes Press, Jerusalem (in Hebrew).

Conference Proceedings

 • Porat R., Amit D., Frumkin A., Ullman M., and Langford B. (2019). “The caves of Wadi Charitun (Nahal Tqoa)”. Studies on the land of Judea: Proceedings of the 3rd Annual Conference in Memory of Dr. David Amit. Pp. 9-32 (in Hebrew).
 • Ullman M. and Davidovich U. (2019). “Keep the Dead at a Distance: Burials in the Depth of Complex Chalcolithic Caves in the Northern Negev”. In: D. Varga, Y. Abadi-Reiss, G. Lehmann, and D. Vainstub (eds). Worship and Burial in the Shfela and Negev Regions throughout the ages. Proceedings of the 15th Annual Joint Conference the Department of Bible, Archaeology and the Ancient Near East Studies at Ben-Gurion University of the Negev and The Southern Regional Office of the Israel Antiquities Authority. Pp. 29-50 (in Hebrew).
 • Klein E., Ganor A., Porat R., Ullman M., Sukenik N., and Davidovich U. (2020). “A renewed excavation in the “Large Cave Complex” in Nahal Ze’elim in the Judean Desert”. In: Y. Abadi-Reiss, D. Varga and G. Lehmann (eds). Desert Archaeology. Proceedings of the 16th Annual Joint Conference the Department of Bible, Archaeology and the Ancient Near East Studies at Ben-Gurion University of the Negev and The Southern Regional Office of the Israel Antiquities Authority. Pp. 33-56 (in Hebrew).

Other publications

 • Klein E., Sion O., Cohen C., and Ullman M. (2020). “Enot Qumeran (West): Preliminary Results”. Hadashot Arkheologiyot – Excavations and Surveys in Israel 132 (in Hebrew).
 • Langford B., Davidovich U., Ullman M., and Amos F. (2021). “The caves of Nahal Hever”. Niqrot Zurim – Journal of the Israeli Cave Research Centre (ICRC) 21: 109-135.

 

מלגת נשיא תשע"ט

קראו פחות
Boaz Berger

בועז ברגר

boazbergerm@gmail.com

החוג להיסטוריה

קרא עוד

נושא המחקר: התפתחות התדמית האבירית של האליטה השלטונית הבריטית במפנה המאה ה-19

שם המנחה: פרופ' דרור ורמן

תקציר המחקר: מחקרי עוסק באופן בו האליטה השלטונית הבריטית אימצה והשתמשה בתבניות של ייצוג ויזואלי הירואי על מנת לבסס את מעמדה כתגובה למשברים ולאתגרים הפוליטיים בחצי השני של המאה השמונה עשרה הארוכה, וכיצד הפרקטיקה של הפגנת אידאל זה שינתה את מערכת הנורמות, הציפיות ויחסי הפוליטיקה הבריטית, כחלק מהתפתחות התרבות הדמוקרטית הליברלית הבריטית.

תקציר ביוגרפי: בוגר תואר ראשון ושני להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עוסק בהיסטוריה תרבותית בבריטניה במאה ה-18 הארוכה בדגש על אלמנטים ויזואליים. מחקרי עוסק בהתעצבותה של התעצבות ההדרגתית של התפתחות המסורת הדמוקרטית הבריטית המודרנית ושינוי תפקידו של הפוליטיקאי במסגרת אותו שינוי.

 

מלגת מוסה תשע"ט

קראו פחות