שנים

שאילות תיאולגיות: תגובות נוצריות סוריות לקטגוריות תיאולוגיות יווניות בשלהי העת העתיקה – נעם מאיר

בשלהי העת העתיקה חוקרים הבחינו בתופעה הולכת וגוברת של "התיוונות" של התרבות הנוצרית-סורית. דבר זה בא לידי ביטוי במספר פנים, לדוגמא: בשינויים לשוניים בשפה הסורית המשקפים התקרבות לשימושים לשוניים יווניים; בהתפתחות של שיטת תרגום מדוייקת של טקסטים יווניים; ובשינוי של השיח התיאולוגי המסורתי על ידי כניסתם של מונחים תיאולוגים יווניים.

עיונים בנוסחאות ההערכה הפולחנית שבספר מלכים – יאיר שגב

מבנה החלק הארי של ספר מלכים הותווה במערכת של נוסחאות, העוסקות בחילופי המלכים ובהערכתו הדתית של כל מלך ומלך. מעצם היותן שלד לספר, הנוסחאות הללו הן מקור חשוב להבנת תהליכי חיבורו ועריכתו. שינויים בנוסחאות וסטיות מדפוסיהן הם עקבות אפשריים לפעולות העורכים, ודרכם ניתן להבחין במקורות או בשלבי עריכה שונים, המשוקעים בספר.