שנים

yinon_nachshon1.jpg

ינון נחשון

yinonn1@gmail.com

מדעי הקוגניציה

קרא עוד
נושא המחקר: מודל של דמיון בזיכרון לטווח קצר

שם המנחה: פרופ' ענת מריל

תקציר המחקר: אנחנו מתכוונים להציע מנגנון שעומד בבסיס סימפטומים מרכזיים בסכיזופרניה- הפשטת יתר וקונקרטיות יתר. אנחנו מתכוונים להציג מודל מתמטי של המרחב הפסיכולוגי ותוך שימוש במודל זה אנחנו מתכוונים לבסס את השערותינו בנוגע ליחס בין דחק, שידוע כי הוא מעורר התפרצות של סכיזופרניה, לבין ירידה במספר המאפיינים המקודדים אובייקטים ודמיון בין אובייקטים במרחב הפסיכולוגי ומידת החדות של קידוד המאפיינים. ירידה במספר המאפיינים המקודדים אובייקטים עומדת בבסיס של הפשטה. אנחנו מתכננים לערוך ניסויים התנהגותיים וניסויי הדמיה מוחית כדי לבחון את השערותינו. אנחנו מתכוונים לרכוש תובנות חדשות לגבי המרחב הסמנטי של סכיזופרנים על ידי בחינה של הרעיון המרכזי הבא: דחק מוגבר גורם לירידה במספר המאפיינים המקודדים את המרחב הפסיכולוגי, דבר המשפיע על תפיסת דמיון ולכן על יכולות הפשטה.

תקציר ביוגרפי: שמי ינון נחשון, נשוי ליעל ואב לנבו ולעמיר. לומד לתואר דוקטור במדעים הקוגניטיביים במעבדתה של דר' ענת מריל. בוגר הטכניון לתארים דר' לרפואה (MD) ותואר ראשון במתמטיקה. המחקר שלי עוסק בדמיון וממדיות במרחב הסמנטי תוך שימוש בכלים מתמטיים, ובייצוגו של מרחב זה במוח, ובקשר בין סכיזופרניה לממדיות של המרחב הסמנטי.

 

מלגת נשיא תשע"ז

קראו פחות
וינוס ברגות

ד"ר וינוס ברגות

venus_bargouth@hotmail.com

החוג לאנגלית

קרא עוד
נושא המחקר: השכתובים של וורדסוורת'

שם המנחה: פרופ' ליאונה טוקר

תקציר ביוגרפי: אני מתעניינת בתקופה הרומנטית. אוהבת טיולים בטבע. יש לי בעל, ילד וכלב.

מלגת רוטנשטרייך תשע"ז

קראו פחות
Yair

ד"ר יאיר שגב

yair.segev@mail.huji.ac.il

החוג למקרא

קרא עוד
נושא המחקר: העריכה המשנה-תורתית בספרי נביאים ראשונים: שאלת זיקתה לספר דברים ולחוקיו

שם המנחה: ד"ר רוני גולדשטיין

תקציר המחקר: מחקרי יעסוק בעריכה של ספרי נביאים ראשונים ובקשר שלה לספר דברים ולקובץ החוקים שבו (פרקים י"ב – כ"ו). מדע המקרא הכיר כבר במאה הי"ט בקשר בין הצדדים, ואולם הותיר פתוחה את סוגיית טיב הקשר ופרטיו. על כך נוספה השחיקה שחלה במושגים המחקריים. בכוונתי לברר לעומק מה טיב היחסים בין הכתובים: מה הכירו העורכים של נביאים ראשונים מספר דברים, ובאיזה שלב של העריכה?   

 

מלגת נשיא תשע"ז

קראו פחות
דר אסיף רחמים

ד"ר אסיף רחמים

asif.rahamim@mail.huji.ac.il

החוג לספרות כללית והשוואתית

קרא עוד
נושא המחקר: קרטוגרפים אובדי-דרך: מקום, מרחב ומיפוי בשירתם של פאול צלאן ואבות ישורון - מחקר השוואתי

שם המנחה: פרופ' יואב רינון, פרופ' ויויאן ליסקה

תקציר המחקר: המחקר שלי עוסק בשירתם של ישורון וצלאן בדגש על המקום המכריע שתופשת בה שאלת המקום והמרחב, התלישות והעקירה, הבית והיעדרו והיחס של כל אלה ללשון השירית ולמלאכת השירה. בלבו עומדת הפרקטיקה של מיפוי-מחדש באופן פואטי של מקומות ממשיים שלה אני קורא "קרטוגרפיה פואטית". שיטת מיפוי זו, בעלת אוריינטציה אתית מובהקת ומודעות היסטורית, מבקשת לחולל שינוי של ממש באופן שבו אנחנו מבינים את המקומות שבהם אנו חיים, זוכרים את העבר ואת ההיסטוריה שקשורים בהם, דרך המדיום האומנותי.

תקציר ביוגרפי: אני מתעניין בספרות ובהגות המאה העשרים, בדגש על המפגש בין הספרות הגרמנית להגות התיאורטית-פילוסופית הצרפתית. עבודת הדוקטורט שלי תתמקד בהשוואה בין הפואטיקות של המשוררים פאול צלאן ואבות ישורון בראי הלשון השבורה, ושבר הלשון.

 

פירסומים: 

"Mit der untrüglichen Spur": Poetic Cartography in Paul Celan’s Jerusalem Poems

 

מלגת נשיא תשע"ז 

קראו פחות
סיון גוטליב

ד"ר סיון גוטליב

sivan.sadrines@mail.huji.ac.il

החוג לתולדות האמנות

קרא עוד

נושא המחקר: כתבי יד עבריים רפואיים מאוירים מימי הביניים המאוחרים

שם המנחה: פרופ' שרית שלו עיני

תקציר המחקר: כתבי יד עבריים בעלי איורים בנושא הרפואה לא זכו למחקר מעמיק. כל כתב יד הוא יצירה עצמאית אך ברצוני להשוות בין כתבי היד השונים ולבחון את הפונקציה שלהם, לשחזר את הפרופיל החברתי והתרבותי של הרופאים עבורם נעשו ובהם השתמשו, כמו גם יחסיהם המקצועיים והיומיומיים עם סביבתם היהודית והנוכרית כפי שהם משתקפים ממכלול ההיבטים של כתבי היד.

תקציר ביוגרפי: דוקטורנטית בחוג לתולדות האמנות

פרסומים:
Gottlieb, Sivan. “‘Go and Learn’: The Ashkenazi and Italian Roots of the Sereni Haggadah." Ars Judaica (2018): 63-78.

מלגת נשיא תשע"ז

קראו פחות
הילי שחטר

הילי שחטר

heelinka@gmail.com

החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

קרא עוד
נושא המחקר: השימוש בקונכיות כעדיים בקרב אוכלוסיות ניאוליתיות באיזור הים-תיכוני של דרום הלבנט

שם המנחה: פרופ' נייג'ל גורינג מוריס וד"ר דניאלה בר יוסף מאייר

תקציר: הכוונה המחקרית המרכזית של עבודה זו היא ביצוע מחקר ארכיאומלקולוגי על מכלולי קונכיות מאתרים ארכיאולוגיים בני התקופה הניאוליתית הקדם קירמית ב', מאזורי האקלים הים-תיכוני בדרום הלבנט. המחקר יכלול אספקטים טקסונומיים, טאפונומיים וטכנולוגיים, על ידי שימוש בשיטות מאקרו- ומיקרוסקופיות לזיהוי סימני עיבוד ושימוש, ניתוח מרחבי ועוד. תכלית המחקר היא לבחון את תפקידיהן של קונכיות, ובמיוחד חרוזים מקונכיות, כאמצעי לייצוג עצמי, חברתי ותרבותי בקונטקסטים שונים. 

שיטות המחקר:
מבנה המחקר יכלול התמקדות והעמקה במכלול קונכיות מאתר מרכזי, כפר החורש, תוך השוואה למגוון מכלולים אחרים בני אותה תקופה. בראש ובראשונה יבוצע זיהוי טקסונומי כמקובל, וקביעת המקורות הגיאוגרפיים של הקונכיות. השלב הבא יהיה מחקר טאפונומי, המבוסס על תצפיות ברזולוציות שונות (עם ובלי מיקרוסקופ), המיועדות להתחקות אחר תהליכי הייצור, השימוש והבלייה של הקונכיות. לבסוף, ניתוח מרחבי, בין ובתוך אתרים, של הקונטקסטים בהם נמצאו הקונכיות, שיאפשרו הבנה מעמיקה יותר של השימוש בקונכיות בסיטואציות חיים שונות.
תיאור קצר של נושא המחקר וחדשנותו:
קונכיות הן מהחומרים הראשונים שהיו בשימוש על ידי האדם, ופעמים רבות הופעתן ברקורד הארכיאולוגי משויכת להופעתו של ההומו ספייאנס. קונכיות שימשו למגוון שימושים החל ממזון, דרך סחר חליפין ואמצעי תשלום ועד לקישוט, כאמצעי תקשורת וביטוי רעיוני. התקופה הניאוליתית בדרום הלבנט היא תקופה של שינויים עמוקים באורחות חיים הכוללים אימוץ של החקלאות וחיי קבע כפריים באזורי האקלים הים-תיכוניים, במקביל להמשכיות החיים הנוודיים של ציידים לקטים באזורים המדבריים. אימוץ החקלאות, הביות והמעבר לחיי קבע כפריים לוו בגידול באוכלוסיית האדם ובצפיפותה, בשינויים בארגון החברתי והיחסים הפנים- והחוץ- קהילתיים, כמו גם בשינויים במלאכות ובהתמקצעות, בתפיסות העולם, הדת והאידיאולוגיה. הבחירה בקונכיות והשימוש בהן השתנו גם הם. מכיוון שלקונכיות מקור ידוע, הים התיכון או ים סוף, נוכחותן באתרים שונים מצביע על תנועתן במרחב כחלק ממערכות קשרים בין אוכלוסיות באזורים השונים. שימושן בקונטקסטים טקסיים (בקבורה, על גולגלות מכויירות, כחלק ממכלול חפצים פולחניים ועוד) מצביעים על משמעויות אידיאולוגיות עמוקות ושימוש בהם כעדיים (חרוזים או תליונים, לקישוט הגוף, בגד, חפץ וכו') מהווה אמצעי תקשורת לביטוי מידע הנוגע לזהות אישית, קבוצתית ותרבותית. הבנת האופנים בהם שימשו הקונכיות (למשל האופנים בהם הן עוצבו ואז נתלו או נתפרו, כמתבטאים בסימני השימוש שנותרו על הקונכייה), כמו גם הקונטקסטים בהם הן שימשו (למשל במבנים פרטיים למול ציבוריים בתוך ישוב המגורים או לחילופין באתרים שאינם למגורים), יכולים להאיר אספקטים אנתרופולוגיים שונים הנוגעים להתנהגות אנושית במצבי חיים שונים.
החדשנות במחקר מתבטאת בראש ובראשונה בשיטות המחקר. מחקר זה יהיה הראשון באזורנו לשלב באופן סיסטמתי שיטות מיקרוסקופיות במחקר ארכיאומלקולוגי של מכלולים ניאוליתיים. בנוסף, מכלולי קונכיות רבים מאתרים ניאוליתיים באזורי האקלים הים-תיכוני בדרום הלבנט פורסמו, אך טרם נערכה סינתזה משמעותית המאגדת בתוכה את כלל המידע ויוצרת תמונה בהירה הנוגעת לקונכיות באזור ובתקופה. עוד ניתן לציין כי בעוד אספקטים נרחבים של התקופה הניאוליתית נחקרו באינטנסיביות (ארכיטקטורה, ליתיקה, דגמי ישוב, ביות וחקלאות, ארגון חברתי, כלכלה, ועוד), מקומו של הפרט במערכת פעמים רבות נפקד, ובמחקר זה נבקש להאיר גם על תפקידו של הפרט בתוך החברה.

תקציר ביוגרפי: אני מתעניינת בארכיאולוגיה מהילדות והשתתפתי בחפירות מגיל צעיר. יש לי תואר ראשון בארכיאולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ותואר שני מאוניברסיטת תל אביב. התיזה שלי בתואר השני בחנה את מקומה הכלכלי והחברתי של מערת קומראן 24 (מדבר יהודה), דרך מספר אלמנטים בתרבות החומרית. תחום העיסוק המרכזי שלי הוא ליתיקה (צור ואובסידיאן) מהתקופה הניאוליתית. אני מתעניינת בהגדרת זהויות בארכיאולוגיה ולכן בדוקטורט אבחן מנהגי התקשטות בדגש על קונכיות.

פרסומים: 

Gopher, A., Eirikh-Rose, A., Ashkenazi, H., Marco, E., May, H., Makoviychuk, Y., Sapir-Hen, L., Galmor, S., Schechter, H.C., Ackerfeld, D., Haklay, G. and Zutovski, K. 2019. Nahal Yarmuth 38: A new and unique PPNB site in central Israel. Antiquity 93(371): e29 (1-8).

Schechter, H.C., Zutovski, K., Agam, A., Wilson, L. and A. Gopher. 2018. Refitting Bifacial Production Waste – the Case of the Wadi Rabah Refuse Pit from Ein Zippori, Israel. Lithic Technology 43(4): 228-244. DOI: 10.1080/01977261.2018.1514723

Schechter, H.C., Gopher, A., Getzov, N., Rice, E., Yaroshevich, A. and I. Milevski. 2016. The Obsidian Assemblages from the Wadi Rabah Occupations at Ein Zippori, Israel. Paléorient 42(1): 27-48.

Agam, A., Walzer, N., Schechter, H.C., Zutovski, K., Milevski, I., Getzov, N., Gopher, A. and R. Barkai. 2016. Organized waste disposal in the Pottery Neolithic? A Bifacial Workshop Refuse Pit at Ein Zippori, Israel. Journal of Field Archaeology 41(6): 713-730. 

Schechter, H.C., Marder, O. Barkai, R., Getzov, N., and A. Gopher. 2013. The obsidian assemblage from Neolithic Hagoshrim, Israel: pressure technology and cultural influence. In: F. Borrell, J. J. Ibáñez, M. Molist (eds.) Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherers to Farming Societies in the Near East. Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona. Pp. 509-528.

Gopher, A., Lemorini, C., Boaretto, E., Carmi, I., Barkai R., and H.C. Schechter. 2013. Qumran Cave 24, a Neolithic-Chalcolithic site by the Dead Sea: a short report and some information on lithics. In: F. Borrell, J. J. Ibáñez, M. Molist (eds.) Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherers to Farming Societies in the Near East. Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona. Pp. 101-114. 

 

 

מלגת נשיא תשע"ז

קראו פחות
אהרן גלצר

אהרן גלצר

aharon.glatzer@mail.huji.ac.il

החוג ללשון עברית

קרא עוד

נושא המחקר: הרקע הלשוני של פרשנות המקרא במדרשי התנאים

שם המנחה: פרופ' יוחנן ברויאר

תקציר המחקר: במחקר נבדקים כל מדרשי התנאים, מתוך ניסיון לזהות את כל הדרשות שבבסיסן עומד עניין לשוני כלשהו. מטרתה של בדיקה זו היא להציע תמונה מלאה, ככל הניתן, של כל דרכי המדרש המבוססות על ענייני לשון המצויות במדרשי התנאים, מתוך תקווה שבכך תונח תשתית לתיאור עתידי המתייחס לספרות חז"ל כולה. יתרונו של מחקר זה הוא בשיטתיות שבו - תיאור מקיף, ככל שעלה בידי, של כל המתודות הדרשניות, השכיחות והנדירות.

 

תקציר ביוגרפי:

2011 - 2015: תואר שני מחקרי בתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2008 - 2010: תואר ראשון בהצטיינות יתרה בתלמוד ולשון עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2005 - 2007: הסמכה לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל. לימודי כולל בישיבת ההסדר "ברכת משה", מעלה אדומים.

 

פרסומים:

ספרים
1א. נפש מרדכי: סליחות מבוארות נוסח פולין, מכון תורת אמך, מעלה אדומים תשע"ה
1ב. סליחות מבוארות קורן מנהג פולין, הוצאת קורן, ירושלים תשע"ו (מהדורה מעובדת של 1א)
1ג. נפש מרדכי: סליחות מבוארות כמנהג פולין, מכון תורת אמך, מהדורה שנייה מתוקנת, מעלה אדומים תשע"ח (מהדורה מתוקנת של 1א) 
2. נפש מרדכי: סליחות מבוארות כמנהג ליטא, מכון תורת אמך, ירושלים תשע"ז

מאמרים בכתבי עת שפיטים
3. "וְלֹא תַחֲנִיפוּ אֶת הָאָרֶץ - על אשמת הארץ בהסתרת דם הנרצח", מוזה 3 (תשע"ט), עמ' 6-19
4. "'מניין לאבות מלאכות מן התורה': רִקעהּ הלשוני של דרשה – גימטרייה, דמיון פונטי ודמיון גרפי", דרך אגדה, (התקבל לפרסום ונמצא בעריכה לשונית, כ-19 עמודים)
5. "תלך לתימהון: שגיאות סמנטיות-לקסיקליות הנגרמות בשל הגבהת משלב הכתיבה", חלקת לשון, (בשיפוט, כ-15 עמודים)
6. "בין שכנות לשותפות - עיון מחודש בסוגיית מקיף וניקף", נטועים, (בשיפוט, כ-20 עמודים) (גרסה מורחבת ומעובדת של 11)

מאמרים נוספים
7. "פסיק רישא - ביטול תודעת היחיד", מעליות כ"ד (תשס"ד), עמ' 42-51
8. "אדעה מילים יענני ואבינה מה יאמר לי", המעין מו, א (תשס"ו), עמ' 35-44
9. "צריכא?! - ביאורו של מושג", מעליות כ"ז-כ"ח (תשס"ח), עמ' 111-117
10. "מודל אלטרנטיבי להבחנה בין השומרים", מרחבים ג (תשע"ה), חברותא - בית מדרש לתלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים, עמ' 92-109
11. "שותפות הבאה לו לאדם בעל כרחו - עיון במשנת מקיף וניקף", מרחבים ד (תשע"ו), חברותא - בית מדרש לתלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים, עמ' 71-85

פרסומים בעיתונות
12. "עברית של שבת": טור שבועי בענייני לשון וסמנטיקה, מוסף "שבת", עיתון מקור ראשון (2007).

עבודת תזה
13. הבסיס הלשוני של המדרש לפי מדרש ספרי במדבר.
מנחה: פרופ' יוחנן ברויאר.

 

 

 

מלגת נשיא תשע"ז

קראו פחות
רע גולן

ד"ר רע גולן

reagolan@gmail.com

התכנית להסטוריה ופילוסופיה של המדע

קרא עוד

נושא המחקר: אי-היקבעות פנימית, פורמליזם ומה שמעבר לו: מסה על היחס בין פורמליות לנורמטיביות בלוגיקה

שם המנחה: פרופ' קרל פוזי

תקציר: אני מבקש לעמוד על היחס בין פורמליות לנורמטיביות בלוגיקה, תוך טענה שיש מתח מובנה בין השניים. אני מבקש לגשר על המתח הזה תוך פיתוח גישה פנומנולוגית ליסודות הלוגיקה.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ה

מלגת נשיא תשע"ג

קראו פחות
אור אמיר

ד"ר אור אמיר

oramir123@gmail.com

לימודי האסלאם והמזה"ת

קרא עוד
נושא המחקר: אמירים ממלוכים ושיח'ים צופים: מחקר ביחסים בין שליטים וקדושים

שם המנחים: ראובן עמיתי ודניאלה טלמון-הלר 

תקציר המחקר: מחקר זה יבחן את היחסים שנרקמו בין האליטה הממלוכית לבין שיח'ים צופיים בסוריה הגדולה (בלאד אלשאם), הן מבחינת הפן התועלתני של יחסים אלו – כלומר פטרונות מחד ומתן לגיטימציה מאידך; והן מנקודת ראות של אמונה כנה של הממלוכים בכריזמה וביכולותיהם המופלאות של השיח'ים והשתתפות פעילה של הממלוכים בפולחן צופי על שלל גווניו. השאלות המרכזיות שיבחנו יהיו, עד כמה הושפעו הממלוכים, וההיסטוריוגרפיה שנכתבה תחתיהם, ממסורות השלטון וההיסטוריוגרפיה שהתפתחו החל מתקופת הסלג'וקים והמשיכו תחת הזנגים והאיובים; ומצד שני, מה ניתן ללמוד על הממלוכים מיחסם לשיח'ים אלו ומה ניתן ללמוד מכך על חשיבותם של שיח'ים אלו בחברה האסלאמית של סוריה בימי הביניים המאוחרים.

מאמרים ופרסומים:

"חייהם הדתיים של המוסלמים באזור צפת במאות השלוש-עשרה – ארבע-עשרה על פי מקור חדש-ישן," קתדרה 156 (תשע"ה), 70-39.
“Niẓām al-Dīn Yaḥyā al-Ṭayyārī – An Artist in the Court of the Ilkhans and 
Mamluks”, forthcoming in Asiatische Studien 2017.
“Forming a New Local Elite: The ‘Uthmānī Family of Ṣafad”, forthcoming in Proceedings of the Third Conference of the School of Mamluk Studies, Leiden 2018.

מלגת נשיא תשע"ה

קראו פחות
טוביה ביטרלי

טוביה ביטרלי

tobias.bitterli@mail.huji.ac.il

החוג להיסטוריה

קרא עוד
נושא המחקר: חדרי הפלאות והארגון של ידע באימפריה הרומית הקדושה במאות ה16 וה17.

שם המנחה: פרופ' דרור ורמן

תקציר: מחקר זה יעסוק בארגון של 'חדרי הפלאות' על ידי האספנים, בעבודה זאת ברצוני לדון כיצד האספנים ארגנו את ידיעותיהם ואת גבולות הקטגוריה של החפצים השונים. המחקר ינסה לענות על השאלות, כיצד חלקים של האוספים הפכו לידע המשקף את השקפת עולמם של האספנים.

מחקר זה הינו מחקר בהיסטוריה חברתית, המבוסס על מיקרוקוסמוס של חדרי הפלאות; תוך דיון בסוגיה של רכישת הידע, על ידי 'בניה' ו'יצור' של ידע, על בסיס מדעי של מתודות מחקר (כמו: קטגוריזציה, מיון וניסויים ועוד). התייחסות אל האספנים, תבסס על פי התפיסה של ה'סוציולוגיה החדשה' ועם דגש על התפיסה של ה'מיקרו-סוציולוגיה' המתייחסת אל הסוגיות בחיי היום יום של קבוצות קטנות (כמו: חוגים, רשתות ועוד), אלו הן 'קהילות אפיסטמולוגיות' ואלו הן היחידות הבסיסיות שבונות את הידע ומעבירות אותו בצורת דיפוזיה דרך ערוצים מסוימים. קהילות אלו, מאובחנות במקרים רבים דרך הממד של ה'מיקרו-מרחב' (micro-space) שהן מתקיימות. במחקר המיקרו-מרחב, הוא היצירה של 'חדרי הפלאות' על ידי מערכת יחסים של בין האספנים וסוכני הקנייה שלהם מחד ומאידך מערכת היחסים בין האספנים עצמם (האספנים, חוקרים והמבקרים של 'חדרי הפלאות').

תקציר ביוגרפי: עליתי לפני 9 שנים משוויץ אוהב לטייל ולקרוא ספרים.

מלגת מוסה תשע"ז

קראו פחות
ניר עידן

ניר עידן

nir.idan@mail.huji.ac.il

היסטוריה

קרא עוד
נושא המחקר: שרלטנים בפריז במאה ה-17

שם המנחה: משה סלוחובסקי

תקציר המחקר: המחקר שלי עוסק בשרלטנים, מוכרי תרופות שפעלו מעל במות בשווקים וברחובות, בפריז במאה ה-17. באמצעות טקסטים המתעדים את המופעים של צמד השרלטנים המצליחים והמפורסמים ביותר בפריז של תחילת המאה אני מבקש להעמיד את התופעה בהקשרה גם מצד ההיסטוריה של הרפואה וגם מצד ההיסטוריה של התיאטרון. מטרתי היא להבין איך ולמה עיצבו השרלטנים את צורת המופע הייחודית להם, ומה בה היה מושך עבור הקהל והלקוחות.

תקציר ביוגרפי: למדתי לתואר ראשון ושני בהיסטוריה באוניברסיטה העברית. עורך-שותף של כתב העת "היה היה – במה צעירה להיסטוריה".

 תכנית המאסטרנטים תשע"ה/ו

מלגת נשיא תשע"ז

קראו פחות
שי אליסון-גרברג

שי אליסון-גרברג

shayger@gmail.com

היסטוריה של עם ישראל

קרא עוד
נושא המחקר: 'ספר דברי האדון': אופיו הלשוני, הספרותי והרעיוני 

שם המדריך: ד"ר פאבל מצ'ייקו

תקציר: בעבור לוחם השבתאות המושבע במאה הי"ח, רבי יעקב עמדין, תפיסת העולם הספקנית והרציונאליסטית מכאן והשבתאות מכאן היוו את פניה השונות של הכפירה התיאולוגית שאיימה לקעקע את יסודות הדת ולמוטט את החברה המסורתית היהודית. עמדין צדק. בעוד 'אלהי הפילוסופים' היה כבול למכניזם הרציונאלי של היקום, נסתר מן העולם ואדיש כלפיו; 'אלהי שבתי צבי' היה פרסונאלי לחלוטין, ועל כן קפריזי ובלתי צפוי, מבטל במחי יד את תורתו שלו ומצווה על המשיח להמיר את דתו. בין כך ובין כך, העולם הישן הלך והתפורר. 'ספר דברי האדון' (Zbiór Słów Pańskich), אוסף דבריו של יעקב פראנק, נציגה הרדיקלי ביותר של שבתאות המאה הי"ח ומי שביקש להביא 'דבר חדש לעולם' על ידי רמיסת החוקים והדתות כולם, בכלל אלה המסורת השבתאית שממנה הגיח והדת הנוצרית שאליה נכנס עם מאמיניו, מהווה תיעוד ייחודי של השבר שהתרחש בחברה היהודית במפנה העת החדשה וניסיון מרתק להתחדשות דתית. 

 

'דברי האדון' הוא  המקור הפראנקיסטי העיקרי והחשוב ביותר לתולדות התנועה לאחר המרתו של פראנק לנצרות בשנת 1759, ותיעוד מפורט של הדוקטרינה הפראנקיסטית כשזו הגיעה לשיא פיתוחה. המקור, המצוי בשלשה כתבי-יד, אינו חיבור רגיל. הוא נעדר עלילה מובחנת ואין בו מהלך אינטלקטואלי רציף. משלים, חלומות, דברי תוכחה וזיכרונות מזמנים שונים משמשים בו בערבוביה, וכך גם מסורות שונות – יהיו אלה מדרשי חז"ל וזוהר או אלמנטים מן הפולחן הקתולי בפולין, מסורות קבליות ממזרח-אירופה או מסורות שבתאיות מתורכיה, סיפורים סוּפיים או פולקלור סלאבי. אופיו הסינקרטיסטי של 'דברי האדון' ואתוס החידוש המפעם בו באים לידי ביטוי גם בשפתו. החיבור כתוב בפולנית המשובצת בעברית, ביידיש, בגרמנית, בלדינו ובתורכית. תוכנו ה'איקונוקלסטי', שימוש באמצעים לשוניים 'לימינאליים' דוגמת משחקי מילים רב-לשוניים, ולבסוף, הפניית עורף ללשון הקודש לטובת 'שבעים לשונות' של האומות, מרכיבים את השפה חדשה שהפראנקיסטים נדרשו לאמץ בדרכם המפותלת אל הגנוזיס הנסתר והאל האמיתי שאליהם הוביל אותם רבם, פראנק; ובלשונו שלו: 'כשבאים לשמש, מוכרחים לדבר כמו השמש, וללבוש אותם לבושים כמו השמש, וכשבאים לירח, ללבוש אותם לבושים כמו הירח ולדבר בלשון הירח'. 

 

בעוד המחקר על 'דברי האדון' התמקד לרוב במקורותיה הקבליים והשבתאיים של הדוקטרינה הפראנקיסטית, מחקרי ינתח את ההיבטים הפילולוגיים, הספרותיים והתיאולוגיים של המקור, תוך שימת לב להקשר ההיסטורי הרחב של ראשית העת החדשה. תופעות בארוקיות דוגמת הבחנה בין פסאדה חיצונית לתוכן פנימי הרמטי, העמדת דת אישית הנסמכת על קריאה לא מסורתית של כתבי הקודש, נטישת האדם את האל ונטישת האל את העולם, אובססיה לחלומות וכו', כולם מאפיינים חשובים של 'דברי האדון' ונדרש לתת עליהם את הדעת. בזאת הוא יעמיד לראשונה תמונה מפורטת וכוללת של החיבור. יהיה בכך כדי לשפוך אור חדש על דרכי ההיווצרות של הילקוט, מגעיו עם מסורות אחרות, שיטתו הפרשנית, ולבסוף, גם על עולמם הפנימי של יעקב פראנק ובני חבורתו במפנה העת החדשה.

 

מלגת נשיא תשע"ה

קראו פחות
גיא רון-גלבע

גיא רון-גלבע

guyrong@gmail.com

שפה וספרת ערבית

קרא עוד
נושא המחקר: המופלא (עג'אא'ב) בספרות הערבית של ימי הביניים.

מנחים: פרופ' שרה סבירי ופרופ' מאיר מ' בר־אשר.

תקציר המחקר: במסגרת המחקר אני מתחקה אחר גילויים של הפלאי והמופלא בספרות התקופה העבאסית (בעיקר מן המאות השלישית/התשיעית עד הרביעית/עשירית), בתכנים שכותבים שונים, בהם סופרי אדב, גיאוגרפים ונוסעים, יצקו לקטגוריה זו וביחסם של כותבים אלה לפלא על רקע התרבות הספרותית והאינטלקטואלית של תקופתם. 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ד

קראו פחות