תשע"ט

יוחנה ספורד

janet.safford@mail.huji.ac.il

ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום (150)

קרא עוד

נושא:  שחזור קהילות יהודיות בבבל העתיקה: מחקר על גולי בבל לאור ארכיון אל-יהודו

מנחה: פרופ' וואין הורוביץ

פרסומים:

Safford J. & Kechagias A. (Forthcoming 2022) Speaking Ancient Akkadian as a Living Language: Volume One. Polis Institute Press.

Horowitz W., Oshima T., Sanders S., Bloch Y., Safford J., Wilson J., Zilberg P. (2018) Cuneiform in Canaan: The Next Generation (second edition). Eisenbrauns. Pennsylvania.
 

קראו פחות
shlv_prpl.jpg

שלו פרפל

shalevfa@gmail.com

החוג ללשון עברית

קרא עוד

נושא המחקר: דקדוק, העברית של ימי הביניים

שנת תחילת המלגה: תשע"ט

קראו פחות