שנים

מיכאל לוקין

ד"ר מיכאל לוקין

מוזיקולוגיה

קרא עוד
נושא: "השיר העממי ביידיש: פואטיקה ומוסיקה" 

מנחים: פרופ' אדוין סרוסי, פרופ' גלית חזו-רוקם 

תקציר: המחקר מתמקד בבניית תמונת המסגרת למאפייני היסוד של השיר העממי ביידיש. קורפוס השירים העומד לרשותנו כיום נבחן משלוש זוויות ראיה: טיפולוגית, היסטורית־רגיונלית ופנים־תרבותית. הגדרת משימות מחקר אלה נובעת מטיבו של התיעוד הקיים, ממצבה של מסורת השירה העממית ביידיש בימינו, ולבסוף ממצב המחקר בתחום.

 

מלגת נשיא תשע"ג

קורפוס השירים מורכב משני חלקים: א) תיעוד כתוב ומודפס, בעיקר מן המחצית השנייה של המאה הי"ט ומן המחצית הראשונה של המאה ה-כ'; ב) הקלטות שמע שנעשו במאה ה-כ'. כתבי היד המרכזיים שעליהם מבוסס המחקר הם כתב־יד משה ברגובסקי (המקור שמור במכון לתולדות האומנויות, The Russian Institute of Art Historу, בסנקט־פטרבורג, העתק במיקרופילם שמור במרכז המוסיקה היהודית בירושלים), כתב־יד א. ליטווין  וכתבי־היד של הוועדה האתנגגרפית של ייִוו"אָ בווילנה (השמורים בארכיון ייִוו"אָ, ניו־יוקר). האוסף הגדול ביותר של הקבצים שפורסמו בדפוס הנו אוסף מאיר נוי, השמור בספרייה הלאומית בירולשים. ההקלטות שבקורפוס לקוחות מתוך האוספים של: משה ברגובסקי, סופיה מגיד, אדית גרזון־קיוי, רות רובין, בן סטונהיל, חוה שמואלביץ', ארכיון הצליל של הספרייה הלאומית בירושלים. סך כל השירים העממיים המתועדים איננו עולה על 7000 שירים ייחודיים.

חוסר תיעוד מספק של השיר העממי ביידיש, העדר תמונה ולו משוערת של תולדותיו ושל תקופת התהוותו, של התפתחותו הסוגתית ושל צורותיו העיקריות מקשים על הבנת ההקשרים החברתיים־פונקציונליים של ענף תרבות זה. לכן כשחוקר בן זמננו ניגש לדון בשיר עממי שאין עליו מידע חיצוני כגון הזכרה של מציאות היסטורית, מתעוררת בעיה של תיארוך ושל הבנת משמעות השיר בהקשרו התרבותי. כיצד נוכל להבדיל בין שירים חדשים ובין אלה בעלי מסורת ארוכת השנים? אלו מרכיבי השיר הם הטיפוסיים והאופייניים, ומה חורג מן המקובל במסורת? מהו ייחודו של השיר העממי ביידיש מרומניה או מטרנסילבניה לעומת השיר העממי שתועד בליטא? כדי להשיב על שאלות אלה, אני מבקש לתאר דפוסים מוסיקליים־ספרותיים שהתגבשו במסורת השירה היידית, ולהציע בחינה שיטתית של מכלול שירי־העם על־פי מאפיינים סטרוקטורליים של המלל ושל הלחן.

העבודה נועדה לתרום להבנת השיר העממי ביידיש הן בהקשריו הפנימיים, בהתבסס על תיאור מקיף של פואטיקה ומוסיקה כפי שהתגבשו במסורת, והן בהקשרים רגיונליים רחבים. המחקר נועד לתרום לרב־שיח בין־תחומי על המוסיקה היהודית, על היצירה ביידיש ועל התרבות העממית במזרח־אירופה.

מלגת נשיא תשע"ג

קראו פחות
הלל בייטנר

ד"ר הלל בייטנר

תלמוד והלכה.

קרא עוד
נושא המחקר: משנת ספרי זוטא במדבר ודרכי שילובה במדרש.

מנחה: פרופ' מנחם כהנא

תקציר: המדרש התנאי המכונה 'ספרי זוטא במדבר' לא הגיע אלינו בשלמותו, וחלקו שוחזר מתוך קטעי גניזה בודדים וציטוטים רבים בספרות ימי הביניים. כמו מדרשי הלכה אחרים מהאסכולה של ר' עקיבא, גם מדרש זה מרבה לצטט ולהשתמש בדרכים שונות בחומר משנאי שעמד לפניו, אלא שכבר הוכר כי המשנה שלו איננה משנת רבי יהודה הנשיא המוכרת לנו, אלא קורפוס משנאי אחר שיש בו כדי להאיר את מקורותיה ודרכי עריכתה של משנתנו. המחקר שלי, שהוא פרשני-פילולוגי, מנסה לאפיין את הקורפוס הזה ואת קשריו למשנתנו, וכן את הדרכים השונות שבהן משתמש המדרש בקורפוס זה.

 

מלגת נשיא תשע"ג

קראו פחות
איאס נאסר

ד"ר איאס נאסר

שפה וספרות ערבית

קרא עוד
נושא המחקר: הנרטיב בנַסִיבּ בקַצִידַה הערבית הקדומה.

מנחים: פרופ' אלברט ארזי ופרופ' מאיר מ' בר-אשר.

תקציר: הקַצִידַה בתקופה הקדם-אסלאמית ובראשית האסלאם נחשבת לשיר ארוך הבנוי כמה חלקים, והחלק הפותח מכונה נַסִיבּ. מדובר בפתיחה קונבנציונאלית העוסקת בדרך כלל במשורר מאהב אשר מתאונן על הפרידה מאהובתו. במחקר הדוקטורט שלי אני בוחן את התבניות של הנַסִיבּ מנקודת מבט נרטולוגית ועומד על ארגונם ועיצובם של מרכיביו הנרטיביים כגון: משורר-מְסַפֵּר, עלילה, דמויות, מרחב וכדומה. 

 

מלגת נשיא תשע"ג

קראו פחות
ליטל בלינקו-צבע

ד"ר ליטל בלינקו-צבע

לימודים רומאנים ולאטינו אמריקאיים

קרא עוד
נושא המחקר: ניתוח השיח של סיפורי עם בלאדינו מראשית המאה ה-20

שמות המדריכים: ד"ר  אלדינה קינטנה ופרופ' גלית חזן-רוקם

תקציר המחקר: מיפוי מבנים תחביריים ומורפולוגיים המסמנים חזית (foreground) ורקע (background) בסיפורי עם שנרשמו בספרדית-יהודית בין השנים 1914-1935 בחבל הבלקן. במחקר אתמקד בשימושים ובתפקידים של הזמנים, האספקטים והמודוסים (TAM) במשפטים ראשיים ומשניים.

 

מלגת אריאן דה רוטשילד תשע"ה

קראו פחות
אבינועם יובל-נאה

ד"ר אבינועם יובל-נאה

היסטוריה 

קרא עוד
נושא המחקר: יהודים ויהודיוּת בשיח הכלכלי באנגליה במאות ה-17 וה-18

מנחה: פרופ' דרור ורמן

תקציר: עבודתי מבקשת להאיר את הממשק בין שני תהליכים שעברו על החברה האנגלית עם המעבר לעת המודרנית: מעבר מכלכלה מסורתית לכלכלת שוק קפיטליסטית ומפגש מחודש עם אוכלוסיה יהודית. מקובל להצביע על המהפכה הפיננסית ועל המהפכה הצרכנית – תהליכים שהחלו בסופה של המאה ה-17 והגיעו למיצויים במאה ה-18 – כצירים מרכזיים בתהליך המודרניזציה הבריטית. החפיפה הכרונולוגית בין התרחשות תמורות אלה ובין תהליך צמיחתה של אוכלוסיה יהודית בבריטניה מעלה שאלות היסטוריות שלא זכו להתייחסות במחקר. בכוונתי לבחון מה קרה לדימוי היהודי כאשר המטען המסורתי השלילי שלו, כטיפוס שמטרתו ומהותו לצבור רווחים פיננסיים, הפך עם המהפכה הפיננסית והצרכנית לנורמה כלכלית רצויה: באלו הקשרים נשמר דימוי היהודי כתמונת ניגוד של נורמה כלכלית (ובאלו אופנים הדבר נעשה), ובאלו הקשרים הפך דימוי היהודי לחיובי ולגורם פרודוקטיבי בהתעצבות תפיסת הסדר הכלכלי המודרני? בחינה של המטען הכלכלי של דימוי היהודיוּת מפרספקטיבה שכזו, יכולה לספר את סיפור שינוי המנטליות הכלכלית באופן מורכב יותר ולהאיר על היבטים חדשים של ההינתקות מחד והמשכיות הקשר מאידך בין הספֵירה הכלכלית לדתית בתקופה זו.

 

מלגת נשיא תשע"ב

מלגת רוטנשטרייך תשע"ד

קראו פחות
ilil

ד"ר אילאיל באום

לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים

קרא עוד
נושא המחקר: קטלאנית-יהודית: לשונותיהם של יהודי קטלוניה בימי הביניים

שם המדריך: פרופ' סיריל אסלנוב

תקציר: המחקר מתרכז בתיאור לשוני של כתבי יד של קהילות יהודי קטלוניה לפני הגירוש (1492) הכתובים בקטלאנית אך באותיות עבריות. כמו כן המחקר דן בהקשר הסוציו-לשוני שאפיין קהילות אלה ובמקומה של הקטלאנית במרחב (הרב-)לשוני היהודי בקטלוניה בימי הביניים, ובכלל זאת יחסם של יהודי קטלוניה לערבית וללטינית. 

מלגת פולונסקי תשע"ג

קראו פחות
שלומית ויגודה

ד"ר שלומית ויגודה כהן

פילוסופיה

קרא עוד
נושא המחקר: דיונים עכשוויים באתיקה ובמטא-אתיקה לאור פרטיקולריזם

שם המדריך: פרופ' דוד אנוך

תקציר: פרטיקולריזם המוסרי הוא ההשקפה הגורסת (בניגוד לג'נרליזם) שבבסיס החשיבה והשיפוטים המוסריים לא צריכים לעמוד עקרונות מוסריים; אמיתות מוסריות אינן תלויות בקיומם של עקרונות מוסריים. למרות הוויכוח הער לגבי נכונותה של עמדה זו, למיטב ידיעתי לא נעשתה כמעט עבודה שבחנה כיצד יכולה תפיסה פרטיקולריסטית לתרום לדיונים אחרים באתיקה נורמטיבית ובמטא-אתיקה. עם זאת, דווקא משום שהרבה מן הדיון העכשווי בתחומים אלה מניח – גם אם לא באופן מפורש - מסגרת ג'נרליסטית, יהיה זה מעניין לראות אילו ההשלכות תהינה לדיונים אלה, אם הפרטיקולריזם יתברר כעמדה הנכונה. העבודה שלי תתמקד בכמה השלכות כאלו.

פרסומים:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/phpr.12524

מלגת נשיא תשע"ה

מלגת רוטנשטרייך תשע"ז

קראו פחות
הגר שלו

הגר שלו

החוג ללימודי אסיה 

קרא עוד
נושא המחקר: תפיסת הגוף בהאטה יוגה

מנחה: פרופ' יגאל ברונר

תקציר: עבודת הדוקטורט עוסקת בניסוח מחדש של תפיסת הגוף בהאטה יוגה. קורפוס הטקסטים העוסקים בהאטה יוגה מכיל תרגולים פיזיים שונים ומתרכז בין היתר בקשר שבין האנרגיה הגופנית (śakti) ובין המצב הסוטריולוגי של שחרור (mokṣa). על ידי בחינת הטקסטים הללו שיח חדש של בריאות ואלמוות מופיע כמו גם קטלוג מפורט של תרגולים פיזיים. עבודת הדוקטורט עוסקת בשאלות כמו: כיצד נתפס הגוף האנושי בהאטה יוגה? מהו הקשר של הגוף עם מצבי בריאות, אלמוות, ומצב שחרורה של הנשמה ממעגל הקיום? מהו הגוף האנושי שהיוגי משיג תוך תרגולו ובמה הוא שונה מגוף של אדם רגיל? מהו המפגש בין האספקטים הפיזיים והמטא-פיזיים של הגוף ההאטה יוגי? הדרך לענות על שאלות אלו חולשת על פני ציר דיאכרוני כאשר מחקר מולטי-דסיפלינארי מעורב: חלקו מחקר פילולוגי טקסטואלי הבוחן טקסטים בין המאה ה-11 למאה ה-15 בשפת הסנסקריט. החלק השני הינו מחקר אתנוגרפי שבמרכזו שלושת מסדרי הפרושים שבהודו (Daśanāmīs, Rāmānandīs, Nāth) שהינם היורשים של המסורת הטקסטואלית וחייהם מוקדשים ליוגה. על ידי בחינה של הגוף בהאטה יוגה כמוצר תרבותי, גם בכתבים וגם במסורת החייה, ניתן יהיה להבין טוב יותר את הטרנספורמציה ההיסטורית של המסורת הזו והדרכים בהן המודרניות עיצבה, עיוותה ואף בנתה מחדש את התפיסות המוקדמות של היוגה. בחינה כזו יכולה לשפוך אור חדש על הקטגוריזציה של הגוף במדעי הדתות ובאנתרופולוגיה.

תקציר ביוגרפי: דוקטורנטית בתחום לימודי הודו באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרה הנוכחי עוסק בתפיסת הגוף בהאטה יוגה תוך קריאה מקרוב של טקטסים קלאסיים בסנסקריט בשילוב עבודה אתנוגרפית עם פרושים בהודו המודרנית.
תחומי מחקר נוספים:חברה ותרבות בהימאליה, פילוסופיה של ההינדוראיזם, מחקר יוגה מודרנית, מבנה חברתי של ההינדואיזם.

פרסומים:

 

Sharabi, Asaf and Hagar Shalev. 2016. From Ruler to Healer: Sharabi, Asaf and Hagar Shalev. 2016. From Ruler to Healer: Changes in Religious Experience in the Western Himalayas. HIMALAYA, the Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies. 6 (2):20-35.

Shalev, Hagar and Sharabi Asaf. Sanskritization of the Upper Castes: the Case of Mahāsū Followers. Ethnic and Racial Studies. (excepted for publication) 

Sharabi, Asaf and Hagar Shalev. 2018. Charismatic Mediumship and Traditional Priesthood: Power Relations in a Religious Field. Religion 48 (2): 198-214. 
 

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ט

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
תמר רוזט

ד"ר תמר רוזט

היסטוריה כללית

קרא עוד
נושא המחקר: טכנולוגיה ורגשות: דואר האימפריה הבריטית, 1840 – 1898

מנחים: פרופסור דרור ורמן ופרופסור משה סלוחובסקי

תקציר: אני היסטוריונית של בריטניה והאימפריה הבריטית, והשאלות שמעניינות אותי נסובות על ההשפעה ההדדית בין השתנות טכנולוגית לבין רגשות. עבודת הדוקטורט שלי בחנה את האופנים בהם שינויים בתשתית הטכנולוגית של דואר האימפריה, בדגש על עלייתו של מנוע הקיטור והארגון הבירוקרטי המחודש של מערך הדואר למן 1840, השפיעה על היחסים הבין אישיים של המתכתבות והמתכתבים בו. המחקר הנוכחי שלי בוחן את האופן שבו מפגשים באימפריה בעת החדשה הובילו לשינוי בדפוסי הניקיון ובמערך הרגשות הנלווה לו, כמו גם מתחו קווי הבחנה מגדריים, מעמדיים וגזעיים מחודשים על בסיס ההבנה החדשה של סבון וסניטציה.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ז

מלגת נשיא תשע"ה

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ב

קראו פחות
אורי ארמן

ד"ר אורי ארמן

היסטוריה

קרא עוד
נושא המחקר: דמות זמר האופרה בבריטניה, 1760-1830: היסטוריה תרבותית

שמות המדריכים: פרופ' דרור ורמן (היסטוריה) ופרופ' רות הכהן (מוזיקולוגיה)

תקציר: המחקר שבו אני עוסק מבקש להאיר תפיסות תרבותיות ותהליכי עומק בחברה הבריטית בשלהי המאה השמונה-עשרה וראשית המאה התשע-עשרה, וזאת באמצעות התחקות אחר התנודות בדמותם ותדמיתם הציבורית של זמרות וזמרי אופרה. בניגוד למיתוס ה"אומה ללא מוזיקה", ניתן היה למצוא בבריטניה של המאה ה-18 מגוון רחב ומקיף של תרבויות מוזיקליות מסוגים שונים – מועדוני גלי וקאטצ' [שירים פופולריים שבוצעו ב-3-4 קולות, פארט סונגס וקאנונים], מוזיקה של גני התענוגות, ומעל הכל – אורטוריות, בעיקר אלו של גיאורג פרידריך הנדל, אשר הפכו למאפיין יסוד בזהות הלאומית הבריטית. תרבויות שירה אלו היוו גורם מלכד עבור אוכלוסיות מגוונות ובהקשרים שונים לאורך המאה. גם האופרה, מדיום תיאטרלי-מוזיקלי איטלקי במקורו, הלכה וכבשה לבבות בחברה הבריטית בתקופה זו, אך בניגוד לז'אנרים המוזיקליים האחרים, מן הרגעים הראשונים התלווה אליה שיח ציבורי חריף אשר ביקש לסמן אותה, ובעיקר את זמריה, כנטע זר בחברה הבריטית. שיח זה פותח לנו צוהר משמעותי להבנת עולמם ותפיסותיהם התרבותיות של בריטים בני הזמן.

במחקרי אני מתמקד בעשורים האחרונים של המאה ה-18 וראשית המאה ה-19, שכן תקופה זו, על תהפוכותיה הפוליטיות והתרבותיות, הייתה נקודת מפנה בהתקבלותו של המדיום האופראי בבריטניה – בין אם ככלי לטיפוח רגש לאומי (אופרה אנגלית כפורצת נתיב חדש בביטוי זהות לאומית) או כחלק מאידאל רומנטי-קוסמופוליטי. במקביל, עלה בתקופה זו דור של זמרי אופרה בריטיים מקומיים, כולם ווירטואוזיים ברמה עולמית, אשר נדמו כמבטיחים את מקומו של זמר האופרה כמוקד הזדהות על הבמה הלאומית. ואולם, חשדנותו של הקהל הבריטי כלפי הזמר ומלאכתו חתרה תדיר תחת תהליך זה, בשלושה מישורים עיקריים: הזמר נתפס כמעוות של השפה, כבעל גופניות חריגה הגובלת בפאתולוגיה וכנוטה להתנהגות אנטי-חברתית וא-מוסרית. תכונות אלו פורשו כמצביעות על מהותו הכוזבת של זמר האופרה, ובכך סיכלו את יומרתו של המדיום האופראי ל"אמת" אמנותית.

מאמרים ופרסומים:

Erman, Uri. “The Operatic Voice of Leoni the Jew: Between the Synagogue and the Theater in Late Georgian Britain.” Journal of British Studies 56, no. 2 (2017): 295–321. doi:10.1017/jbr.2017.3.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ה

מלגת פולונסקי תשע"ג

קראו פחות
עידו וכטל

ד"ר עידו וכטל

ארכיאולוגיה

קרא עוד
נושא המחקר: הגליל העליון בתקופות הברונזה והברזל: דגמי יישוב, כלכלה וחברה

מנחים: פרופ' אילן שרון ופרופ' גידי שלח

תקציר: המחקר עוסק בבחינה מחודשת של ההיסטוריה היישובית של הגליל העליון בתקופות הברונזה והברזל (האלף השלישי עד ראשית האלף הראשון לפנה"ס) לאור ממצאי סקר ארכיאולוגי. הסקר הארכיאולוגי עוסק באיתור שרידים קדומים ומאפשר לאפיין את השינויים במערכת היישובית בזמן ובמרחב.  המחקר בוחן עבור כל תקופה ותקופה היכן אנשים התמקמו במרחב, באיזו צורה ובאיזו עוצמה. וכן, מה ניתן ללמוד ממיקום האתרים, מהאופי שלהם ומהיחס ביניהם על הדמוגרפיה הקדומה, על החברה והכלכלה בתקופות השונות. מלבד דיון מחודש בהיסטוריה היישובית של האזור, אני בוחן במחקר שיטה חדשה של סקר ארכיאולוגי שמטרתה להביא לרמת דיוק גבוהה  יותר של נתונים ביחס לעבודות-עבר, ולפיכך גם לתמונה היסטורית מדויקת וחדה יותר מזו שקיימת כיום במחקר.

פרסומים:
1.    Bloch, G., Francoy, T. M., Wachtel, I., Panitz-Cohen, N., Fuchs, S. and Mazar, A. (2010), "Industrial apiculture in the Jordan valley during Biblical times with Anatolian honeybees". Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (25): 11240-11245.

 

2.    Mazar A. and Wachtel I. (2015), The Persian /Early Hellenistic Fortress at Hurvat Eres, Israel Exploration Journal 65(2): 214-244.

3.    Mingyu, T., Shelach, G., Marder, O. and Wachtel, I. (2014), "Archaeological Investigating Report on Fuxin District Liaoning (2012—2013)". Beifang Wenwu (3): 3-10 (Chinese with English abstract).

4.    Shelach, G., Marder, O., Mingyu, T., Goldsmith, Y., Wachtel, I., Ovadia, A. and Wan Xiongfei (2016), "Human Adaptation and Socio-Economic Change in Northeast China: Results of The Fuxin Regional Survey". Journal of Field Archaeology 41(4): 467-485.

5.    Wachtel, I. (2014), The Mystery of 'Gal Yithro': Monumental Structure in The Upper Galilee. Qadmoniot 147: 16-18 (In Hebrew).

6. Wachtel, I. (2016), La Galilea, non sempre una zona di confine, LIMES 10\15: 332-342.

7. Wachtel, I. (forthcoming), Monumentality in Early Urbanism: Early Bronze Age north Levantine monument in context. Journal of Asian Archaeology.

8.    Wachtel I. (forthcoming), "The Architecture and Stratigraphy of Area S (Lower City)" in Zuckeman S., Wachtel, I. and Bechar, S. (eds), The Rise and Decline of a Canaanite Kingdom: A view from the Lower City of Hazor. Qedem Reports, Jerusalem.

9. Wachtel, I., Zidon, R. Garti, S. and Shelach, G. (forthcoming), Predicting modeling for archeological sites location: compering logistic regression and MaxEnt in north Israel and North-East China.

10.    Wachtel, I. Sabar, R. and Davidovich, U. (forthcoming), Tel Gush Halav during the Bronze and Iron Ages, in Stern, E.,  Ben-Tor, A. and Magness J. (eds.), Eretz Israel, Volume33, (L. Stager Volume, in Hebrew).

11.    Wachtel I. and Sugimoto D. T. (2016), "Tel En Gev, Area H: Architecture and Stratigraphy", in Sugimoto D. T. and Kansha H. (eds.), Tel ‘En Gev: An Interim Report on the 2009-2011 Seasons of Archaeological Excavations, Tokyo: Keio Archaeological Expeditions to the Western Asia, pp.53-96 (Japanese, English version forthcoming). 

 

 

מלגת נשיא תשע"ד

מלגת רוטנשטרייך תשע"ה

קראו פחות
ד''ר שחר ליבנה

ד"ר שחר ליבנה

ספרות כללית והשוואתית 

קרא עוד
נושא המחקר: סמכות פואטית, כתיבה וקריאה בין דנטה ויורשיו הפואטיים במאה הארבע עשרה

מנחה: ד"ר גור זק

תקציר המחקר: מעמדו של דנטה אליגיירי כאחד המשוררים החשובים והמפורסמים ביותר בתולדות ספרות המערב הוא בלתי ניתן לערעור כיום; ואולם בימי חייו, נחשב דנטה למשורר אקספרימנטלי ואף לתיאולוג חובבן, והמעמד שלו בקרב אינטלקטואלים ומשוררים בני זמנו היה מוטל בספק. עבודת המחקר הזו מבקשת לבחון את האופנים שבהם מי שנחשבו ליורשים הפואטיים המרכזיים ביותר של דנטה – בוקאצ'ו, פטררקה, וצ'וסר – התייחסו ליצירת המופת שלו, הקומדיה האלוהית, למעמד הסמכותי וההוקרה הרבה שהוענקה לשירתו, וכיצד ניצלו יורשים אלה את הטכניקות שדנטה הטמיע ביצירתו לשם ביסוס סמכותו הפואטית, כדי לחזק את מעמדם שלהם ולערער על מעמדו של מי שנחשב ל״אבי השירה האיטלקית״.
אחת הטכניקות הספרותית המרכזיות שבה נוקט דנטה בקומדיה האלוהית על מנת לבסס את מעמדו הפואטי כ-auctortitas (כסמכות פואטית של העולם הקלאסי) היא השימוש המורכב ומרובה האלוזיות לאפוס האיניאדה של ורגיליוס. שוב ושוב חוזר דנטה לשורות, דמויות ורגעים מכוננים מתוך האפוס הלטיני – הן כדי להעניק לשירו עומק פואטי ונקודת משען והן כדי לקרוא תיגר על הפואמה הפגאנית של המשורר הקלאסי.
כשם שדנטה נשען על המסורת הקלאסית ובה בעת גם מבקר ומתריס נגדה – בעודו מאשרר את מעמדו הקאנוני החשוב של ורגיליוס אך גם דוחה את העולם שהוא מייצג – כך גם יורשיו של דנטה משתמשים בשירתו המוערכת, מצטטים מתוכה ומתייחסים אליה תדיר, ובכך מכוננים את מעמדם אך גם מבקרים ומציבים אתגר למסורת שדנטה ניסה לכונן ביצירתו.
בעבודת מחקר זו נבחנת הדינמיקה המתוארת, בין משורר מעורך וחשוב ובין המשוררים שפועלים אחריו ובצילו, לאור שתי סצנות מתוך הקומדיה האלוהית, הנחשבות לסצנות מרכזיות לביסוס ה-auctoritas. מחקר זה בוחן את הסצנות האלה וכיצד יורשיו של דנטה שכתבו אותן לתוך יצירותיהם שלהם על מנת לקרוא תיגר על המשורר הגדול שקדם להם. 

 

שחר היא פוסט-דוקטורנטית החוקרת את הקשרים התרבותיים וההשפעות האינטר-טקסטואליות שבין המסורת הפואטית של איטליה במאה ה-14 והשירה האנגלית של ימי הביניים.

 

מלגת עזריאלי תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
לוטם פינצ'ובר

ד"ר לוטם פינצ'ובר

תולדות האמנות 

קרא עוד
נושא המחקר: ייצוגים של ירושלים במנזרי נשים של סקסוניה המדיאבלית: אמנות ופולחן

מנחות: דר' גלית נגה- בנאי ופרופ' הדוויג רוקליין

תקציר: מחקר הדוקטורט עסק בתיאורים של הקבר הקדוש של ישו, של תחנות בדרך הייסורים ושל מקומות קדושים מעיר הקודש. ייצוגים אלו היו נפוצים בפרט במנזרי נשים באזור צפון גרמניה במגוון מדיה: ארכיטקטורה, פיסול, תבליטים, איור, טקסט ועוד. בדוקטורט נבדק מדוע נושא זה היה כה מרכזי בחייהן של הנזירות באזור ובתקופה. הדוקטורט אושר ביוני 2020.

פרסומים:

 

 • “The Holy Sepulchres of Maria-Medingen,” in preparation  
 • “Die Heiligen Stätten des Bickenklosters, Villingen, im Kontext,” Geschichts- und Heimatvereins Villingen 45 (2021), in preparation  
 • “The Chapel of the Holy Sepulchre in Medieval Saxony: Between Cloistered Community and Lay Parish,” forthcoming 2021
 • “A Tale of Three Cities: Between Jerusalem and Gerusalemme – Gernrode of (St.) Scholastica,” 21: Inquiries into Art, History, and the Visual  –Beiträge zur Kunstgeschichte und visuellen Kultur 1 (2020), https://doi.org/10.11588/xxi.2020.1.73141 
 • Devotional ‘Cross-Roads’: Practicing Love of God in Medieval Jerusalem, Gaul and Saxony, co-ed. with Hedwig Röckelein and Galit Noga-Banai, Göttingen: Göttingen University Press, 2019
 • “Re-living Resurrection in Medieval Saxony: The Development of New Imagery of the Resurrected Christ,” in Devotional ‘Cross-Roads’: Practicing Love of God in Medieval Jerusalem, Gaul and Saxony, ed. by Hedwig Röckelein, Galit Noga-Banai and Lotem Pinchover, Göttingen: Göttingen University Press, 2019, pp. 211–247
 • “Christus und seine Verehrung im Kloster,” in Schatzhüterin. 200 Jahre Klosterkammer Hannover, ed. by Katja Lembke and Jens Reiche, Dresden: Sandstein, 2018, pp. 98–109
 • “The via crucis in Wienhausen: Visual Witnesses,” in Jerusalem Elsewhere: The German Recensions. Proceedings of the Minerva-Gentner Mobile Symposium, October 2011, ed. by Bianca Kühnel and Pnina Arad, Jerusalem: Spectrum, 2014, pp. 91–98 
 • Tradition and Innovation in the Former Cathedral of Gurk, Jerusalem: The Centre for Austrian Studies, 2013
 • “The Gurker Lenten-Veil as a Product of its Immediate Surrounding,” in From Collective Memories to Intercultural Exchanges, ed. by Marija Wakounig, Münster: LIT, 2012, pp. 85–116
 • “Illustrated Evening Skies: A Comparison between Children’s Book Illustrations by Chaim Hausmann and David Polonsky (Hebrew),” Ha-Pinkas: Online Magazine for Children’s Literature and Culture, 09/03/2011, http://ha-pinkas.co.il/?p=3911 

 

 

 

מלגת עזריאלי תשע"ז

מלגת נשיא תשע"ד

קראו פחות