שנים

נגה

נגה שיאון

החוג לבלשנות

קרא עוד

נושא המחקר:  שפה פיגורטיבית ושימוש בשפה לצורך תיאור בדיוני

 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
אוהד

אוהד פינצ'בסקי

החוג להיסטוריה של ע"י ויהדות זמננו

קרא עוד
נושא המחקר:  ספרות ההלכה ברפובליקת וימאר

מנחה: 

תקציר המחקר:  המחקר שלי מתמקד בספרות ההלכה ברפובליקת ויימאר, ושואל אילו דברים ספרות השאלות והתשובות יכולה לספר לנו. ספרות השו"ת של ויימאר מציפה סוגיות רבות שהעסיקו את המיעוט האורתודוכסי בגרמניה, סוגיות שחלקן העסיקו אף את האוכלוסייה הכללית. ספרות זו היא 'רפובליקת המכתבים' של האליטה הרבנית והחוקרת של היהודים האורתודוכסיים במדינה, ודרכה ניתן לבחון את התמורות שעברה החברה הגרמנית בכלל, והיהודית בפרט, אחר מלחמת העולם הראשונה. הדוגמא דרכה תמורות אלה נבחנות היא היחס למדינה הגרמנית ולתרבות החוק כפי שעולה מכתיבתם של רבני התקופה.

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
עדו

עדו ניצן

החוג לספרות כללית והשוואתית

קרא עוד

נושא המחקר:  סוגיות טרנסטקסטואליות במחזה "פונדק הרוחות" מאת נתן אלתרמן, "סגנון מאוחר" בחיי המשורר והקשרים בין שירה ותאטרון אצל יוצרים שעסקו בשתי האמנויות.

מנחה: 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות

אהרן מושקוביץ

החוג לתלמוד והלכה

קרא עוד

נושא המחקר:  הידע המדעי המשוקע בתלמוד הבבלי

מנחה:  ד"ר יקיר פז

תקציר המחקר:  המחקר יתחקה אחר הרקע התרבותי וההיסטורי של הידע המדעי המשוקע בתלמוד הבבלי ואת מידת פתיחותם של עורכיו לתרבויות הסובבות

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
ים

ים טרייבר

החוג לספרות כללית והשוואיתית

קרא עוד

נושא המחקר:  ספרות פופולארית במאה התשע-עשרה בארצות הברית

מנחה: 

תקציר המחקר:  המחקר עוסק בקשרים בין ספרות, תרבות-צריכה ופנאי, בקרב נשים עובדות בנות המעמד הנמוך

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
עמרי זמלר

עמרי זמלר

החוג להיסטוריה

קרא עוד

נושא המחקר:  יחסים בין-תרבותיים בין איראן למערב בתקופה המודרנית המוקדמת

מנחה: 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
רועי זיו

רועי זיו

החוג למחשבת ישראל

קרא עוד
נושא המחקר:  היהדות ההלניסטית והנצרות הקדומה

מנחה:  פרופ' מארן ניהוף

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
אראלה

אראלה הנדלר-בלום

החוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון

קרא עוד

נושא המחקר:  לאומיות באמירויות המאוחדות

מנחה:  פרופ׳ אלי פודה וד״ר מורן זגה

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
אוריה גלעד

אוריה גלעד

 

החוג להיסטוריה כללית

קרא עוד

נושא המחקר:  סיפורם של אריסטו ואשת אלכסנדר וגלגוליו השונים

מנחה:  איילת אבן עזרא

תקציר המחקר:   התבוננות ממוקדת בסצנת הרכיבה על גבו של אריסטו במרחבים ומדיומים שונים.המחקר יבחן מה הייתה המשמעות של הסצנה במקומות ומרחבים חברתיים שונים.

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
עדן

עדן ברט

החוג לספרות אנגלית

קרא עוד

נושא המחקר:  ספרות אנגלית

מנחה:

תקציר:

 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
אור

אור ארוך

 

החוג לחינוך

קרא עוד

נושא המחקר:  מבט ביקורתי על המפנה הרגשי בחינוך

מנחה: 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות