שנים

ד"ר חנן חריף

harifim@gmail.com

החוג להיסטוריה של עם ישראל

קרא עוד

נושא המחקר: פאן-אסייתיות, פאן-שמיות, אסלאם ו"חזרה לשורשים" באידיאולוגיה הציונית ובקרב מתנגדיה.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר רחל חסון

hassonrachel@yahoo.com

החוג לשפה וספרות ערבית

קרא עוד

נושא המחקר: כתבי-יד חדשים בערבית-יהודית מאוחרת מאוסף פירקוביץ' – מיון, תיאור וטקסטים לדוגמה.

מנחה: פרופ' סימון הופקינס.

תקציר המחקר: משנת 2001 אני עובדת ב'מרכז לחקר התרבות הערבית-היהודית וספרותה' של מכון בן צבי בירושלים בקיטלוג של כתבי-יד בערבית-יהודית בנושאים שונים. במהלך עבודתי תפסו את תשומת ליבי באופן מיוחד כתבי-יד כוללים ספרות עממית מאוסף פירקוביץ'. אוסף פירקוביץ' (אחד האוספים החשובים ביותר בחקר הספרות העברית-היהודית) מכיל כארבע מאות וחמישים כתבי-יד של סיפורים ושירים עממיים אשר שנת העתקתם נעה בין המאות 14 – 18. כתבי-יד אלה מיוחדים הן מבחינת התוכן והן מבחינת הלשון והאורתוגרפיה שלהם. מתוך האוסף המגוון של הטקסטים העממיים שקטלגתי בחרתי את 'סיפור זיד וכחלא' (קצת זיד וכחלא) לעמוד במרכזה של עבודת התיזה שלי לתואר השני. 'סיפור זיד וכחלא' הוא סיפור נדיר השאוב מספרות המגאזי המוסלמית. העבודה סיפקה תיאור יחיד מסוגו של הספרות העממית באוסף פירקוביץ', ולצד התיאור הלשוני והאורתוגראפי של כתבי-היד של הסיפור, העמידה מהדורה ביקורתית של חלק גדול מן הסיפור, ובכך הייתה לחלוצה בכל הקשור לההדרת סיפורים עממיים מן הגניזה. 'סיפור זיד וכחלא', כמו רוב הסיפורים והשירים העממיים באוסף פירקוביץ', דוקלם, ככל הנראה, לפני קהל מזדמן בכיכרות מרכזיים ובפינות רחוב בימי הביניים.

למחקר שאני עורכת חשיבות רבה בכל הקשור לחקר הערבית-היהודית המאוחרת, הערבית הבינונית בכלל, ולחקר הדיאלקטים המודרניים. בנוסף על כך העבודה תחשוף טקסטים עממיים בלתי ידועים ותתרום לחקר הפולקלור והיחסים הבין-תרבותיים בימי-הביניים. כמו כן, העבודה עשויה לתרום לחקר מקורותיה של הגניזה.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר ירון זיני

ziyaron@yahoo.com

החוג למחשבת ישראל

קרא עוד

נושא המחקר: לשון ספרות ההיכלות.

תקציר המחקר: מחקרי מבקש להציע ניתוח של אוצר המילים וצירופי הלשון הנמצאים בשימוש בספרות המיסטית היהודית הקדומה, הנודעת בשם 'ספרות ההיכלות והמרכבה', תוך התמקדות באחד מחיבוריה המרכזיים - החיבור 'היכלות רבתי'. לעומת חקר לשון חכמים, הרי שלשונה של ספרות ההיכלות לא זכתה להתייחסות מעמיקה במחקר. עבודתי מבקשת למלא חלק מחסר זה באמצעות ניתוח פילולוגי אשר יכיל השוואה בין הממצא ב'היכלות רבתי' למצוי במקורות ספרותיים אחרים, וישאף להרים תרומה בשלושה כיוונים עיקריים: 1) שאלת היחס בין חלקיה השונים של ספרות ההיכלות; 2) שאלת יחסה של ספרות ההיכלות לספרות חכמים; 3) שאלת הזיקה שבין ספרות ההיכלות לפיוט הקדום.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר אמיר גלילי

emir.galilee@gmail.com

החוג לגיאוגרפיה

קרא עוד

נושא המחקר: קבורה, מרחב וחברה בנגב: דפוסי קבורה בקרב הבדואים בנגב כמראה לשינויים חברתיים.

תקציר המחקר: מעגלי חיים בחברת נוודים: דפוסי קבורה בקרב הבדואים בנגב כמראה לשינויים מרחביים וחברתיים, 1900 – 1966

בתי הקברות של החברה הבדואית בנגב הם עניינה של עבודת מחקר זו. החברה הבדואית בנגב נחקרה מזוויות שונות ובהקשרים שונים וכך גם נותחו השינויים המרחביים והחברתיים העיקריים שעברה החברה במהלך המחצית הראשונה של המאה העשרים ואחריה. מטרתו הראשית של מחקר זה היא לבדוק כיצד משתקפים שינויים אלו בבתי הקברות ודפוסי הקבורה של החברה הבדואית בנגב. המתודולוגיות במחקר זה באות מדיסציפלינות שונות וכוללות: ראיונות עומק וסיורים עם זקני הבדואים בנגב, עבודת שדה, ניתוח מפות ותצלומי אוויר וחקר ארכיוני מפורט. אוכלוסית המחקר מתמקדת בחברה הבדואית בנגב. המחקר עשוי להאיר, בפעם הראשונה, פנים ייחודיים של הבניית המרחב של חברה זו בהסתמך על מערך הקבורה. המחקר עשוי לסייע להבנה טובה יותר של המערך הטריטוריאלי ותהליכי התיישבות הבדואים בנגב, השפעותיו, השלכותיו ומשמעויותיו מבחינה חברתית ומרחבית. המחקר יכול לסייע להבנה טובה יותר של מוצאם של הבדואים באזור המחקר, תהליכי נדידה, התפרקות והתקבצות של סגמנטים. המחקר יכול להאיר פן נוסף וחשוב ביחסים שבין הממשל המרכזי בתקופת המחקר לחברה הבדואית.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר אנדרי גומולין

gomulin@yandex.ru

 החוג ללימודי מזרח אסיה

קרא עוד

נושא המחקר: מחשבה קוסמוגונית ומקומה בהיסטוריה אינטלקטואלית של סין הקדומה.

תקציר המחקר: My dissertaion focuses on the emergence and evolution of the cosmogonic thinking in early China (4th to 1st centuries BCE). My argument is based on the analysis of the newly unearthed manuscripts and their comparison with the corpus of the received literature. I hope to be able to draw the trajectory of the development of the cosmogonic discourse at the time of its formation, which should in turn shed some light on the intellectual climate and patterns of thinking in early China in general.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר מיכה יוחנן בריקסטון

micha.breakstone@gmail.com

החוג למדעי הקוגניציה

קרא עוד

נושא המחקר: המתמטיקה כמטאפורה לשפה.

תקציר המחקר: Research areas include logical models for Measure Phrases in natural language, scope ambiguities and experiments for testing conjectures at the syntax/semantics interface. Currently working on translating a semantic theory for Measure Phrases from a Vector Space Semantics framework to a standard semantic framework.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר אפרת ברט

efrat.barth@mail.huji.ac.il

החוג למוסיקולוגיה.

קרא עוד

נושא המחקר: ערב ומערב: השפעת המפגש עם המזרח על מלחיני הזמר העברי המוקדם (1960-1920)

מנחה: פרופ' נפתלי וגנר

תקציר המחקר: בעבודה אנתח שירים של מספר מלחינים מהתקופה האמורה, ואראה באמצעות לחניהם כיצד הם התייחסו למזרח שפגשו לראשונה זה אך לא מכבר. העבודה משלבת גם רקע הסטורי ותקופתי להבנת הקרקע שממנה צמחו השירים.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

רעות ברזילי

reut.barzilai@gmail.com

החוג לספרות אנגלית

קרא עוד

נושא המחקר: שייקספיר והתנועה האנטי-תיאטרלית.

תקציר המחקר: הדוקטורט שלי עוסק בקשרים שבין ייצוגי התיאטרון במחזות של וויליאם שייקספיר לבין הפולמוס לגבי התיאטרון ומהותו באנגליה בתקופה הקדם מודרנית. אני מתעניינת במיוחד בהיקרויות של אלמנטים אנטי-תיאטרליים במחזות. תחומי עניין נוספים שלי הם פמיניזם וזכויות בעלי חיים.  

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר נח בנינגה

noah_benninga@hotmail.com

החוג להיסטוריה

קרא עוד

נושא המחקר: חומריות בדרגת האפס: התרבות החומרית של אסירים באושוויץ, 1940 – 1945

תקציר המחקר: הדוקטורט שלי עוסק במימד של מחנה הריכוז הנאצי שקיבל עד כה רק תשומת לב מועטה: בכוונתי לחקור את תנאי הקיום התת-ספיים של האסירים באושוויץ כפי שהם משתקפים ב-"תרבות החומרית" שלהם.

בזאת הכוונה היא להסיט את נקודת המבט מהאלמנט שקיבל תשומת לב רבה – מנגנון ההשמדה ופעולתו – ולהתרכז במקום זאת בנקודת המבט של האסירים באושוויץ ובתנאי קיומם, שבחלק מן המקרים היו גם התנאים להישרדותם. התוצר הסופי של העבודה מתעדת להיות היסטוריה תרבותית של מחנה ההשמדה שיתבסס על חומרים שונים, ביניהן עדויות בעל-פה, זיכרונות כתובים (ממוארים ויצירות ספרותיות), תעודות ארכיוניות (לרבות תמונות), מחקרים היסטוריים קיימים, ושיירים ארכיאולוגיים (אובייקטים). המטרה בכך היא להציע פרספקטיבה חדשה עודות חווית ההישרדות במחנה, בהתבסס על שילוב של מקורות שטרם נחקרו באופן סיסטמאתי מן הזווית ההיסטורית. הנחת המוצא היא שההתמקדות ב-"תרבות חומרית" תוביל לתיאור חדש של אושוויץ, כזה שידגיש את חווית האסירים "מבפנים". שינוי הפרספקטיבה עתיד לתת בידינו כלים כדי לקרוא מחדש טקסטים מוכרים באור שונה.

את העבודה מנחה פרופ' משה צימרמן מהחוג להיסטוריה ומרכז קבנר להיסטוריה גרמנית.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר אורית אשל-בנינגה

oriteshel@gmail.com

החוג לבלשנות מבנית

קרא עוד

נושא המחקר: דקדוק הנראטיב באירית מודרנית.

תקציר המחקר: מחקרי הוא על דקדוק הנראטיב באירית מודרנית ספרותית. המחקר הוא מחקר בלשני הנערך במתודה המבנית, אך נעזר גם בתאוריות נראטולוגיות ושואף לתאר מבנים נראטיבים בלשניים בכלים קולנועיים. בין הנושאים בהם יעסוק המחקר: תיאור פונקציית הזמנים, גופים, דיאטזה ומבני פוקוס בטקסטמות השונות של הנראטיב.

הקורפוס הוא רומן מתחילת המאה ה-20 של הסופר האירי פרג או'קונור, וסיפורים קצרים של או'קונור וסופרים אירים אחרים מאמצע וסוף המאה ה-20. 

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר לינדה אמין

lindae@gmail.com

החוג ללימודי אסלאם ומזה"ת

קרא עוד

נושא המחקר: תנועות אסלאמיות בתורכיה ובמזרח אסיה

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ניב אלון

niv.allon@mail.huji.ac.il

החוג למקרא.

קרא עוד

נושא המחקר: השוואה סוציו-לינגוויסטית של התרבות המצרית וספרות המקרא.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר רענן אייכלר

raanan.eichler@mail.huji.ac.il

החוג למקרא

קרא עוד

נושא המחקר: מוקדי פולחן במקדש שלמה.

תקציר המחקר: מחקרי נעשה בחוג למקרא, בהנחיית ד"ר ברוך שורץ. בעבודה שלי אדון בין השאר במקורם של הארון, הכרובים, הכפורת והאשרה, באופיים בהשוואה למערכות פולחן אחרות במזרח הקדום, ובהשלכות נושאים אלה על היחס בישראל הקדום לפוליתיאיזם ולעבודת צלמים.

אני מתעניין גם ברטוריקה, ולימדתי את הנושא כמורה מן החוץ במכללה האקדמית הדסה ובמכללה האקדמית להנדסה ירושלים, וכמרצה אורח בתכנית "רביבים" באוניברסיטה העברית.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר רועי אופנהיים

openroy@gmail.com

מחשבת החינוך

קרא עוד

נושא המחקר: "לנוע בלי לזוז" - הזמן המוסיקאלי

תקציר המחקר: דוקטורנט בביה"ס לחינוך (מחשבת החינוך) העוסק בחקירה פנומנולוגית של מהות החוויה המוסיקאלית כחוויה אנושית ייחודית וחשיפת התנאים האפריוריים שלה, זאת מתוך ניסיון מחקרי להציג השלכות על מושג האדם. בהנחיית פרופ' עדנה אולמן-מרגלית ופרופ' יונתן כהן.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר מיכאל אבשטיין

michael.ebstein@mail.huji.ac.il

שפה וספרות ערבית

קרא עוד

נושא המחקר: פילוסופיה, מיסטיקה ואזוטריקה: ההגות האסמאעילית והמיסטיקה באל-אנדלוס.

תקציר המחקר: עבודת הדוקטורט מתחקה אחר קשרים וזיקות - אולי גם השפעות - בין ההגות האסמאעילית-השיעית בימי הביניים למיסטיקה הסונית באל-אנדלוס. הבסיס ההיסטורי לתזה נעוץ באימפריה הפאטמית-אסמאעילית, אשר שלטה מהמאה העשירית ועד למאה ה-12 בצפון אפריקה ומצרים.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות