שנים

אלה טוביה

אלה טוביה

ella.tovia@mail.huji.ac.il

החוג לתלמוד והלכה

קרא עוד

נושא המחקר: מהלכים דיאלקטיים מקבילים בתלמוד הבבלי

שם המנחה: ד"ר יואב רוזנטל

תקציר המחקר: עבודתי מוקדשת ליחידות טקסטואליות בתלמוד הבבלי, שרוב המהלך הדיאלקטי שלהן מנוסח באופן זהה, אך הנושא או המקורות שנדונים בהן שונים זה מזה בתוכנם או בפרטיהם. שינוי זה בא לידי ביטוי בכמה מקומות (לפחות שניים) בתוך רצף טקסטואלי אחיד, שבהם באים רכיבים בעלי פונקציה שווה שתוכניהם משתנים בהתאם לנקודת המוצא המיוחדת לכל יחידה. ההקבלה בין היחידות הנדונות ניכרת מחד גיסא בתוכנם וניסוחם של הרכיבים החוזרים, ומאידך גיסא בתפקידם הלוגי של הרכיבים המשתנים. בזאת נבדלת התופעה שבכוונתי לחקור מהתופעה השכיחה של טקסטים המועברים בשלמותם מהקשר אחד למשנהו, ומותאמים למקומם החדש באמצעות הוספות או שינויים נקודתיים. עם זאת, חשוב להדגיש שהמהלכים הדיאלקטיים הנדונים הם לא מבנים לוגיים רזים ומופשטים שהשימוש בהם יפה לסוגיות רבות ומגוונות, אלא מהלכים מגובשים ומפורטים הנטועים היטב בהקשרם. לפיכך כל אחד מהם חוזר פעמים אחדות בלבד. יחידות עם מהלכים דיאלקטיים מקבילים מתגלות הן בתוך רצף טקסטואלי אחד, כשלעתים האחת מסומנת כחלופתה של השנייה באמצעות לשונות כגון 'איכא דמתני/אמרי...', והן במקומות רחוקים, לעתים אף בפרקים, מסכתות או סדרים שונים. בחלק מהמקרים היחידות דנות במקורות חלופיים על אותו נושא או אפילו בחלקים שונים או גרסאות חלופיות של אותו מקור עצמו, ובמקרים אחרים הן עוסקות בנושאים שונים. 
עבודתי תציע עיון מקיף בתופעה שהיקפה טרם הוברר אך כבר עתה ברור שהיא אינה זניחה, ועדיין לא זכתה להגדרה, לאפיון ולדיון ממצה. התועלת הבסיסית של עבודה זו תצמח אפוא מתוך כיוון זרקור על דרך מדרכיו של התלמוד הבבלי שטרם נחקרה לגופה. מעבר לכך היא צפויה לקדם את הדיון בתהליכי העריכה של התלמוד הבבלי, ואולי אף בשיטות הלימוד והמסירה של אמוראי בבל. מסקנותיה עשויות לתרום אף לבירור שאלת היחס בין תהליכי הלימוד ההיסטוריים של האמוראים ובין הפעילות הספרותית של יצירת הסוגיות התלמודיות. כמו-כן, אני מקווה להעמיק את הדיון בשאלת היחס בין דרכי היצירה והעריכה של סוגיות הבבלי, ובין דרכי המסירה שלהן כפי שהותירו את רישומן בעדי הנוסח של התלמוד. 

תקציר ביוגרפי: בוגרת תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה. תואר שני בחוג לתלמוד והלכה באוניברסיטה העברית. תעודת הוראה למקצועות תנ"ך ומחשבת ישראל ממכון "כרם". 

פרסומים:

1.       "חילופי גמר עריכה במסורת נוסח מיוחדת בבבלי שבת", תרביץ, פה (תשע"ח), עמ' 399–476.  
2.       "פירוש אלמוני לספרי מגניזת אירופה", קבץ על יד, כד (תשע"ו), עמ' 123–149.

מלגת קרן עזריאלי תשע"ט

מלגת נשיא תשע"ח

קראו פחות
אלנתן חן

ד"ר אלנתן חן

elnatan.chen@gmail.com

החוג ללשון עברית

קרא עוד
נושא המחקר: סוגיות בתורת ההגה ותורת הצורות של ר' יונה אבן ג'נאח

שם המנחה: פרופ' אהרן ממן

תקציר המחקר: המחקר דן במספר סוגיות עקרוניות ופוריות בתחומי תורת ההגה ותורת הצורות בדקדוקו של ר' יונה אבן ג'נאח כפי שעולה מכל חיבוריו הדקדוקיים. המחקר יתבסס על מאגר נתונים זמין שייבנה דרך איסוף שיטתי של כל התופעות הפונולוגיות והמורפולוגיות הנידונות בספריו של ריב"ג.

פרסומים:

“Four Comments on the Text of Rabbi Yonah Ibn Janāḥ’s Kitāb al-Mustalḥaq”, Iberia Judaica 10 (2018), pp. 121–138
"בעיות מסירה ב'כתאב אלמסתלחק' (ספר ההשגה) לר' יונה אבן ג'נאח", העברית סו (תשע"ט), עמ' 15–31
"ר' יונה אבן ג'נאח כמפתח ומשכלל את תורת ר' יהודה חיוג': עקרונות וכלים ליישומם", א' בר‏־אשר סיגל וד' יעקב (עורכים), העברית והארמית בימי הביניים: עיונים בלשון ובחוכמת הלשון, ירושלים תש"ף, עמ' 327–355

 

מלגת נשיא תשע"ח

קראו פחות
לנה דובינסקי

לנה דובינסקי

lena.dubinsky@gmail.com

החוג לתולדות האמנות

קרא עוד
נושא המחקר: ניסוח מתודה לחקר טכנולוגיות חריתה קדומות באמצעות חקר חרותות הסלע בתמנע

שם המנחה: פרופ' ליאור גרוסמן ופרופ' גל ונטורה

תקציר המחקר: במסגרת המחקר שלי אני מבקשת לנסח מתודה לחקר טכנולוגיות חריתה קדומות באמצעות חקר חרותות הסלע בתמנע. אני שואפת למזג בין אנליזה של חרותות הסלע באמצעות טכנולוגיות דיגיטליות ובין הניסיון להתחקות אחר המהלך היצרני בכדי להבין את האופן שבו ה-know how והמיומנויות המוטוריות והטכנולוגיות, לצד התפיסות החומריות, מאפשרים לבסס הנחות בדבר התשתית וההקשר התרבותי, ומצביעים על היותם חלק בלתי נפרד מכל דיון אודות התרבות החומרית. השילוב והמיזוג בין תפיסות מחקריות אלו ישמשו אותי ככלי מחקרי בבואי לבחון ולנסות להבין את העומד מאחורי ממצאי החרותות.

תקציר ביוגרפי: לנה סיימה את התואר הראשון במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל. לאחר סיום לימודיה פתחה סטודיו עצמאי לעיצוב ומעט לאחר מכן גם התחילה ללמד במחלקה. את לימודי המאסטר השלימה באוניברסיטת תל אביב. חיבור התזה עסק במודלים אסתטיים של התכנון העירוני בירושלים כפי שנוסחו במהלך דיוני 'ועד ירושלים' לאחר שנת 1967. נוסף על אלו לנה אוצרת תערוכות ועבודותיה נכללות באוספים מוזיאליים ובתערוכות בארץ ובעולם.

פרסומים:

- "העשייה והתעשייה: המקרה של מפעלי הפורצלן באירופה בראשית המאה ה-21", בתוך: 'מחשבות על קראפט', עורכים: ערן ארליך, אורי ברטל, ראובן זהבי, הוצאת רסלינג: ירושלים, 2015
- "תהליכי ייצור בכבישה יבשה ויישומם בתעשיית האריחים: סיור במפעל נגב", '1280ºc', כתב עת לתרבות חומרית, חורף 2011
- "רב שיח: קראפט, עיצוב וטכנולוגיה" בשיתוף עם פרופ' גד צ'רני, עינת לידר, הדס רוזנברג-ניר, טל גור, דב גנשרוא ושלומית באומן, קטלוג תערוכת "עיצוב קרמי: כלים טכנולוגיים", מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, 2011

 

מלגת נשיא תשע"ח

קראו פחות
טלי בנין

טלי בנין

talibanin6@gmail.com

החוג לאנגלית

קרא עוד

נושא המחקר: אינטימיות פוסט-הומנית: ציפורים ואהבה ביצירותיהם של ד.ה. לורנס, וירג'יניה וולף, ופורד מדוקס פורד

שם המנחה: ד"ר רובן בורג

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטורט שלי אני בוחנת כיצד סופרים בריטיים מראשית המאה ה-20 נעזרים בדימויים של ציפורים על מנת להגדיר אהבה באופן חדש. דרך שלוש נקודות מיקוד - שירת ציפורים, תנועתן, וקינונן, אני בוחנת את הדרכים בהן ד.ה. לורנס, וירג'יניה וולף, ופורד מדוקס פורד זונחים את קונבנציות הרומנטיקה המוכרות לטובת אהבה "לא אנושית" שמושפעת מטקסי החיזור של הציפורים. ע"י מיצוב הפרויקט בצומת שבין מודרניזם, לימודי חיות, אורניתולוגיה, ופילוסופיות של אהבה, אני מקווה להאיר באור שונה את כתיבתם של סופרים קאנוניים אלו, ובה בעת להתכתב עם השיח העכשיווי של פוסטהומניזם.  

 

מלגת נשיא תשע"ח

קראו פחות
שרגא

שרגא ביק

shragabick@gmail.com
מדע הדתות
קרא עוד

נושא המחקר: "שמור את המצוות": התגבשות מושג המצוות ותפקידו בעיצוב זהות חברתית בנצרות וביהדות בשלהי העת העתיקה.

שם המנחה: פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטורט שלי אני מתכוון להתחקות אחר האופנים שבו מתפקד השיח על המצוות ככלי בניסיון לעצב מחדש קהילות דתיות, הנעות במרחב היהודי-נוצרי של שלהי העת העתיקה. בתקופה זו מוסיפות להתקיים זו לצד זו קהילות שונות, אשר מקיימות כל אחת בצורה כזו או אחרת את "המצוות", אך פעמים רבות מבלי שמובאת הגדרה ברורה למשמעותו ולהיקפו של מונח זה. במקביל, הקטגוריה של ה"מצוות" משמשת גם ככלי פולמוסי בחיבורים נוצריים ויהודיים כאחד, אך גם בהם קשה למצוא הגדרה ברורה וחד משמעית. בעבודתי אני אבקש להתחקות הן אחר פרקטיקות שונות במרחב הנוצרי אשר מקשות על תפיסה דיכוטומית של שמירת המצוות, והן אחר האופנים שבהם נעשה שימוש בקטגוריה זו על מנת להבנות מחדש את השיח הדתי בשלהי העת העתיקה.

תקציר ביוגרפי: סיימתי תואר ראשון במשפטים ומדע הדתות בהצטיינות ותואר שני במדע הדתות בהצטיינות יתרה. את עבודת התזה שלי כתבתי אצל פרופ' ברוריה ביטון אשקלוני בנושא "ואני תפילה: קול, גוף והאנתרופולוגיה של האדם המתפלל בספרות הנוצרית סורית ובספרות חז"ל". על עבודה זו זכיתי בפרס יצירתיות ומקוריות במדעי הרוח ע"ש פולונסקי לשנת 2017. בנוסף, אני משתתף בתכנית הדוקטורנטים לזכויות אדם ויהדות של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

מלגת עזריאלי תש"ף
מלגת הנשיא תשע"ח

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ה

קראו פחות
אביגיל ארוונה

אביגיל ארוונה

avigail.aravna@mail.huji.ac.il

מקרא

קרא עוד

נושא המחקר: ישעיה כ"ד-כ"ז והתקבלותו בספרות בית שני

שם המנחה: פרופ' מיכאל סיגל וד"ר רוני גולדשטיין

תקציר המחקר: המחקר מבקש להתחקות על ביטוייה הטקסטואליים של יחידת הנבואות המכונה "אפוקליפסת ישעיהו", פרקים כ"ד –כ"ז, וגלגוליה בספרות בית שני.

תקציר ביוגרפי: אביגיל ארוונה היא מוסמכת החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, והחל בשנת הלימודים הבאה תהיה דוקטורנטית בחוג למקרא באוניברסיטה העברית, מלגאית הנשיא ועמיתה בבית הספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. מחקרה עוסק בספרות האפוקליפטית המקראית והחיצונית בימי הבית השני.

 

מלגת נשיא תשע"ח

קראו פחות
לילי אילן

לילי אילן

lily.eilan@gmail.com

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

קרא עוד

נושא המחקר: היסטוריה‭ ‬חברתית‭ ‬של‭ ‬הגליל‭ ‬המערבי, בין‭ ‬מלחמת‭ ‬העולם‭ ‬הראשונה‭ ‬לממשל‭ ‬הצבאי

שם המנחה: פרופ' הלל כהן-בר ופרופ' ליאת קוזמא

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטורט אני מתעתדת לכתוב על ההיסטוריה של יחסים בין-קהילתיים בין הקבוצות השונות והמגוונות שחיו בגליל המערבי בתקופת המנדט הבריטי ובשלושת העשורים שלאחריו. מחקר זה מתעתד לשים את הגליל המערבי במרכז ההתרחשות לראשונה תוך שילוב בין תחומי ידע אקדמיים שונים ובשימוש במקורות ומתודולוגיה שתביא את קולן של הקהילות השונות שחיו בו לקדמת הבמה.

תקציר ביוגרפי: את התואר הראשון השלמתי בחוג למזרח תיכון באוניברסיטה העברית, ואת התואר השני גם הוא בחוג למזרח תיכון באוניברסיטת אוקספורד בבריטניה. התיזה שלי עסקה בהיסטוריה של יחסי העדות בקרב הקהילה הערבית בפלסטין/ישראל דרך מיקרו היסטוריה של יישוב בצפון הארץ. בעבודת הדוקטורט אני מתעתדת לכתוב על ההיסטוריה של יחסים בין-קהילתיים בין הקבוצות השונות והמגוונות שחיו בגליל המערבי בתקופת המנדט הבריטי ובשלושת העשורים שלאחריו. מחקר זה מתעתד לשים את הגליל המערבי במרכז ההתרחשות לראשונה תוך שילוב בין תחומי ידע אקדמיים שונים ובשימוש במקורות ומתודולוגיה שתביא את קולן של הקהילות השונות שחיו בו לקדמת הבמה.

מלגת נשיא תשע"ח

קראו פחות
יניב אביר

יניב אביר

yaniv.abir@mail.huji.ac.il

החוג למדעי הקוגניציה

קרא עוד

נושא המחקר: גשרים אפיסטמיים בין רמות הסבר שונות בחקר המודעות - גישה מונחית נתונים

שם המנחה: פרופ' רן חסין

תקציר המחקר: בעזרת שיטות מונחות-נתונים, אנו בונים מודלים עשירים של ההעדפות של הלא-מודע האנושי. בעזרת מודלים אלה נבקש להשוות באופן ישיר בין שיטות שונות לתיאור החוויה המודעת, וליצור גשר בין כלים המבוססים על רמות הסבר שונות - ביולוגיות ופסיכולוגיות.

תקציר ביוגרפי: אני חוקר את תהליך הסינון של תוכן למודעות האנושית, תוך שימוש במודלים מונחי נתונים. זאת, בתקווה לחשוף משהו מההעדפות הבסיסיות של הקוגניציה האנושית, ולפתח הבנה של המנגנונים העומדים מאחורי כניסה למודעות של תוכן מיוצג.

מאמרים ופרסומים:

 Abir, Y., Sklar, A. Y., Dotsch, R., Todorov, A., & Hassin, R. R. (Under review). Determinants of conscious experience – a data-driven approach.

קראו פחות