ד"ר משה אלישיב בר לב

משה אלישיב

בלשנות 

נושא המחקר: הומוגניוּת וחיזוק סמנטי

מנחים: פרופ' דני פוקס וד"ר לוקה צרניץ' 

מאמרים ופרסומים:

“A unified existential semantics for bare conditionals” with Itai Bassi (2016). To appear in Proceedings of Sinn und Bedeutung 21.

“De re tenses and Trace Conversion” (2015). In S. D’Antonio, M. Moroney and C.R. Little (eds.), Proceedings of Semantics and Linguistic Theory (SALT) 25, pp. 184–203.

“Hebrew kol: a universal quantifier as an undercover existential” with Daniel Margulis (2014). In U. Etxeberria, A. Fălăuş, A. Irurtzun and B. Leferman (eds.), Proceedings of Sinn und Bedeutung 18, pp. 60–76.

 

מלגת נשיא תשע"ו

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ג