יאנג

ד"ר צ'יאו יאנג

qiao.yang@mail.huji.ac.il

לימודי איסלאם ומזרח תיכון

קרא עוד

נושא המחקר: מעבר ידע מדעי באירואסיה בתקופה המונגולית: אסטרונומים ורופאים באמפריה המונגולית (1206-1368)

שם המנחה: פרופ' מיכל בירן

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
סבתו

ד"ר דוד סבתו

sabatoster@gmail.com

החוג לתלמוד והלכה

קרא עוד
נושא המחקר: משנתו של רבי יהושע בן חנניה

מנחה: פרופ' מנחם כהנא

תקציר המחקר: חורבן בית שני בשנת 70 לספירה היוה נקודת מפנה דרמטית בעולמה של היהדות ושל העם היהודי בעת העתיקה. בעקבות החורבן עבר מרכז הכובד של ההנהגה הדתית אל יבנה, שם עוצבה במידה רבה תורתם של התנאים, ושורטטו מחדש קווי דיוקנה העיקריים של היהדות. בעבודתי אני מתמקד בדמותו של רבי יהושע בן חנניה, הנמנה עם התנאים המרכזיים שפעלו בראשית תקופת יבנה, ונחשב בצדק כגדול ממשיכי דרכם של חכמי בית הלל. במחקר תנותח באופן שיטתי משנתו ההלכתית והאידיאולוגית תוך מיפוין של העמדות האחרות שרווחו בעולמה של יבנה ובחינת יחסי הגומלין ביניהן.

פרסומים:

הסגרת יחיד לשם הצלת רבים: גלגוליה של דילמה תלמודית. התקבל לפרסום בשנתון המשפט העברי.

מהלכה למעשה: מעשה שהיה כעילה לתקנה בתלמוד הבבלי, התקבל לפרסום בכתב העת 'סידרא'

'אוניברסליות מציון: חזונו המדיני של ישעיהו', בתוך: השילוח 6 [תשע"ז]

אגדה והלכה במשנה', בתוך: נטועים יט [תשע"ג].

אגדת טיטוס, בתוך: דרך אגדה יא [תשע"א]

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
חנן אריאל

ד"ר חנן אריאל

chanan.ariel@mail.huji.ac.il

לשון העברית

קרא עוד
נושא המחקר: עיונים באוצר המילים ובתחביר במשנה תורה לרמב"ם

מנחה: פרופ' יוחנן ברויאר

תקציר: רבנו משה בן מיימון, יליד קורדובה שבספרד (ד'תתצ"ח [1138]) ולאחר מכן ראש היהודים ורופא המלך במצרים עד פטירתו (ד'תתקס"ה [1204]), נודע במפעלו ההגותי – מורה הנבוכים, ובמפעלו ההלכתי – משנה תורה. בחיבור הזה נקבצו ההלכות שבספרות חז"ל, ומוינו וסודרו לפי נושאיהן. אף הוכרעו המחלוקות שנתעוררו בהן, וניתרגמו לעברית ההלכות הכתובות ארמית. החיבור הוא יצירת מופת לדורות, אחידה בצורתה ובהירה בלשונה.

המחקר מתמקד בשניים מתחומי הלשון המרכזיים – אוצר המילים והתחביר – והוא מבקש לדון בהם באופן שיטתי בהשוואה ללשון חכמים, שהרמב"ם הצהיר שיכתוב בה את ספרו, והיא אפוא 'בררת המחדל' הצפויה בספר, וכן בהשוואה ללשון המקרא, לארמית ולערבית לשם הסבר ההבדלים שבין לשון החיבור ובין לשון חכמים. 

מאמרים ופרסומים:

א.    פרסומים מחקריים
1.    חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי, "שלוש קריאות חדשות בתעודות מדבר יהודה", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 337–341
2.    חנן אריאל, "הגעיה וקביעת סוג הקמץ – מחלוקת מדקדקי ספרד", ישראל: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין (בעריכת רפאל יצחק זר ויוסף עופר), ירושלים תשע"א, עמ' 21–43
3.    חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי, "אל תמחול את היונה: עיון במגילה ארמית מקומראן", אקדם 49 (מרחשוון תשע"ד), עמ' 6–7 (לגרסה אנגלית מורחבת ראו פרסום 15 להלן)
4.    חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי, "בע"ר ובע"י בעברית ובארמית", מגילות י (תשע"ד), עמ 149–162
5.    חנן אריאל, "המקור הנטוי המשמש כפועל חיווי במגילות קומראן", נטעי אילן: מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר, בעריכת מ' בר-אשר וע' מאיר, ירושלים תשע"ד (2014), עמ' 29–50
6.    חנן אריאל, "על ארבע סתומות במגילות מדבר יהודה", לשוננו עו (תשע"ד), עמ' 9–26
7.    חנן אריאל, אלכסיי יודיצקי ואלישע קימרון, "פשר על הקצים א –ב ( 4Q180ו־4Q181): ההדרה , לשון ופרשנות", מגילות יא–יב (תשע"ד-תשע"ה [הכרך יצא לאור בשבט תשע"ו]),  עמ' 3–39
8.    חנן אריאל ואלכסיי (אליהו) יודיצקי, "יברך – עדות על תצורת הפועל בימי הבית הראשון", לשוננו עח,ג (תשע"ו), עמ' 239246–
9.    חנן אריאל, "מתמוטטים, כושלים, נידחים ושבויים: עיוני סמנטיקה ופרשנות במגילות קומראן", מגילות יג (תשע"ז) (בדפוס)
10.    Chanan Ariel, “Dual: Pre-Modern Hebrew”, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, (ed. G. Khan et. al.), Brill: Leiden and Boston 2013, vol. 1, pp. 775–776
11.    Chanan Ariel, “Orthography: Biblical Hebrew”, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, (ed. G. Khan et. al.), Brill: Leiden and Boston 2013, vol. 2, pp. 940–948
12.    Chanan Ariel, “Usage of Biblical Vocabulary in Mishneh Torah (The Code of Maimonides”, Iberia Judaica 7 (2015), pp. 127–140 
13.    Chanan Ariel, “The Expression of Material Constitution in Revival Hebrew”, Journal of Jewish Languages 3  (2015), pp. 231–244
14.    Chanan Ariel and Alexey (Eliyahu) Yuditsky, "Remarks on the Languge of the Pesher Scrolls", Studies on the Texts of the Desert of Judah 114  (2015), pp. 1–6
15.    Alexey (Eliyahu) Yuditsky1 and Chanan Ariel, “ואל תמחולהי ביד שחפא: ‪4Q541, Frag. 24 Again”, Dead Sea Discoveries, 23, 2 (2016), pp. 221–232‬‬‬‬
16.    Chanan Ariel, “Deviations from the Mishnaic Hebrew Syntax in Mishneh Torah Due to the Influence of Arabic – Subordination or Intentional Usage?”, Bar-Asher Siegal, Elitzur A. and Aaron Koller (editors), Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields: Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew, May 2014, New Haven-Jerusalem: The Academy of the Hebrew Language Press (in press)
17.    Chanan Ariel, "Why Did the Future Form of the Verb Displace the Imperative Form in the Informal Register of Modern Hebrew?", (final draft under review for publication of the papers from the Language Contact, Continuity and Change in the Emergence of Modern Hebrew conference, Jerusalem July 2016)
ב.    פרסומים מחקריים פופולאריים
חנן אריאל, "על סימון הקמצים, השוואים וההטעמה בסידור קורן", אתר הוצאת קורן במרשתת 

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מנדל סכוליון

 

קראו פחות
עדי לבני

ד"ר עדי לבני

adilivny@gmail.com

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

קרא עוד
נושא המחקר: 'חלונות הבית הזה יהיו אפוא פתוחים לארבע רוחות השמים': האוניברסיטה העברית במרחב (1925-1948)

שם המנחה: פרופ' יפעת וייס

תקציר: נדמה כי הכתיבה הקיימת על האוניברסיטה העברית לקחה כמובן מאליו את עובדת היותה  סוכן מערבי בסביבה מזרחית. עובדה 'טבעית' נוספת שכזו, היא שעם הקמתה, ב-1925, מילאה האוניברסיטה תפקיד לאומי, כסוכנת של בניין אומה בעידן קדם מדינתי, ובעת ובעונה אחת גילמה חתירה נטולת פניות לייצור ידע אוניברסלי.

מחקרי מבקש לעמוד על שני המתחים הללו: בין מערב למזרח ובין האוניברסלי לפרטיקולרי בפועלה של האוניברסיטה העברית לפני 1948. עיקר עניינו של המחקר אינו בהגות או בהיסטוריה אינטלקטואלית, כי אם בהיסטוריה מרחבית של האוניברסיטה העברית, תוך דגש על תפקידה המעשי כסוכנת של בניין אומה. המחקר מתעתד להתבונן בשלושה מרחבים שונים: ה"מרחב הקטן", הוא מרחב ההשפעה של האוניברסיטה על סביבתה המיידית,  ובמסגרתו יייבחנו הפרקטיקות בהן נקט המוסד כסוכן של התיישבות ובאופן בו שרטט ועיצב גבולות שונים של הכלה והדרה; המרחב המזרח תיכוני, במסגרתו יבחנו קשריה של האוניברסיטה עם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה באיזור; והמרחב האימפריאלי, במסגרתו ייבחן תפקידה של האוניברסיטה כסוכנת של בניין אומה בהשוואה למוסדות אחרים בתוך המרחב הבריטי-אימפריאלי, מתוך כוונה להעמיד למבחן את ייחודיותה של האוניברסיטה העברית בזמן ובהקשר בו פעלה. 

פרסומים:

"Conscientious Objection and the State: Contextualizing the Israeli Case." Armed Forces & Society 44.4 (2018): 666-687

Raketengetrieben: Wie die post-israelische Generation um ihr Leben kämpft, Kursbuch 181 (March 2015): 117-130

"'פקודה היא פקודה?' סרבנות מצפון בגרמניה המערבית בימי המלחמה הקרה", היה היה: במה צעירה להיסטוריה גיליון 10 (2014): 94-113.

 

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
עמית גבריהו

ד"ר עמית גבריהו

amit.gvaryahu@mail.huji.ac.il

תלמוד והלכה

קרא עוד
נושא המחקר: הלוואה ריבית בספרות חז"ל: הלכה, אגדה והקשרים תרבותיים

שם המנחה: פרופ' שלמה נאה

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
עברי בוניס

ד"ר עברי בוניס

ibunis@gmail.com

לשון העברית

קרא עוד
נושא המחקר: תחביר הצורות של הארמית היהודית הארץ־ישראלית בתקופה הביזנטית 

שם המדריך: שמואל (סטיב) פסברג 

תקציר: העבודה תתאר את התחום המכונה תחביר־הצורות של שפתם הארמית של יהודי ארץ ישראל בתקופה הביזנטית כפי שהיא מתועדת בכתב. לאחר תקופת המשנה, במאה השלישית לספירה הנוצרית ועד התפשטות הערבית החל מהמאה השביעית אנו עדים למעבר לכתיבה בארמית בחיבורים היהודים הרבניים מארץ ישראל, המשקף כנראה צמצום ניכר בשימוש בעברית כלשון חיה ומעבר לארמית באזור. ניב ארמי ייחודי ליהודי ארץ־ישראל המכונה ארמית יהודית ארץ ישראלית או ארמית גלילית מופיע בתקופה זו בלא מעט חיבורים חשובים: התלמוד הירושלמי, תרגומים למקרא, ומדרשי אגדה כגון בראשית רבה. תחום תחביר־הצורות עניינו התלות שבין המורפולוגיה לתחביר, והעבודה תשאף לתאר ולהסביר את הבחירה בצורות של שם העצם, הפועל, הכינויים, מילות יחס ותחומים אחרים בהקשר של המבנים התחביריים שהם מופיעים בהם. תפקוד לשוני זה חיוני להבנת תפקוד השפה הכללי. הבנתו תתרום רבות להבנה טובה יותר של הטקסטים החשובים שהגיעו לידינו שבארמית יהודית ארץ ישראלית, ואף יסייע לאפיין את טיבם של טקסטים שמקורם אינו ברור. בנוסף יאיר המחקר תופעות בשפות הקשורות אל הארמית הזו ובפרט לשון חכמים שמלפני התקופה הביזנטית, ומעצם התקופה, לשונות ארמיות אחיות, ואף ניבי הערבית המדוברת שירשו את מקום הארמית באזור.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מלגת נשיא תשע"ד

קראו פחות
גדי

ד"ר גדי הרצלינגר

gadi.herzlinger@mail.huji.ac.il

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום 

קרא עוד
נושא המחקר: השונות המורפו-טכנולוגית של כלים דו-פניים בגשר בנות-יעקוב ומשמעותה לאבולוציה התרבותית, החברתית והקוגניטיבית של הומינינים בפלייסטוקן-התיכון בלבנט

שם המנחה: פרופ' נעמה גורן-ענבר 

תקציר:עבודתי מתרכזת בפיתוח כלים ממוחשבים העושים שימוש בשיטות כמותניות ואובייקטיביות לניתוח מגוון של ממצאים ארכיאולוגיים, בעיקר מתקפות פרהיסטוריות קדומות. מטרתי היא לא רק פיתוח של שיטות חדשות או התאמה של שיטות הקיימות במדעי-הטבע לשימוש במדעי-הרוח אלא גם יצירה של יישומים ממוחשבים אשר ינגישו אותן לחוקרים מתחומים אלו באופן פשוט וידידותי למשתמש ככל הניתן. יישומן של שיטות אלו על ממצאים ארכיאולוגיים איפשרו לי לבחון באופן אובייקטיבי היפותזות לגבי היבטים קוגניטיביים, חברתיים ותרבותיים של ההומינינים ממגוון תקופות פרהיסטוריות באזורנו ומעבר לו.

תהליך: במסגרת עבודת הדוקטורט אני מתעתד לבחון ולנתח את השונות הצורנית-טכנולוגית במכלול הכלים הדו-פניים מאתר הפליאולית התחתון של גשר בנות-יעקוב. האתר הינו יוצא דופן בלבנט הן במגוון ועושר הממצאים והן במסורת התרבותית המשתקפת ביצירת כלי האבן. יתר על כן, מכלול כלי האבן בכלל, והמרכיב הדו-פני בפרט, מציגים דמיון ייחודי למכלולי כלים דו-פניים מאפריקה. לפיכך, ולאור תיארוך האתר, הוא מפורש כמייצג את אחד הגלים הקדומים של התפשטות הומינידים אל מחוץ ליבשת אפריקה.

מכלול הכלים הדו-פניים עבר ניתוח טיפו-טכנולוגי בעזרת אנליזת משתנים מסורתית, אשר תוצאותיו יתפרסמו בכרך הרביעי של דו"ח החפירה אשר יצא לאור בקרוב. ההיבט הצורני של כלים אלו נותח בעזרת מתודולוגיות מסורתיות לניתוח צורני של כלים דו-פניים, המתבסס על מספר מועט של מדידות מטריות ותצפיות איכותניות. תוצאות הניתוח הצביעו על הומוגניות צורנית גבוהה לאורך הרצף ההתיישבותי באתר, אך בשל הרזולוציה הנמוכה היה קושי בזיהוי של תבניות ומגמות צורניות מעודנות יותר.

הניתוח המחודש במסגרת עבודת הדוקטורט שלי יעשה שימוש בדגמים דיגטליים תלת-מימדיים של הכלים, לצד אנליזות סטטיסטיות מרובות-משתנים. ניתוח זה יספק השוואה צורנית כמותנית, ברזולוציה גבוהה, אשר תאפשר זיהוי של תבניות ומגמות צורניות בעלות משמעויות ארכיאולוגיות. בנוסף, שימוש בכלים ממוחשבים לניתוח מרחבי יאפשרו להתאים בין התבניות הצורניות להיבטים מרחביים וכרונולוגיים באתר. כמו-כן, השוואת תוצאות הניתוחים לתוצאות שהתקבלו מאתרים אחרים באפריקה ובלבנט יאפשרו לחדד הדמיון וההבדלים בין מסורות תרבותיות שונות בקנה מידה בין-אזורי. לבסוף, שילוב של תוצאות ניסוייות יכול לאפשר את פירוש השונות הצורנית-טכנולוגית הנצפית כנובעת מהיבטים קוניטיביים, חברתיים ותרבותיים של הומינידים מהפלייסטוקן התיכון.

פרסומים:

Books: 
Goren-Inbar, N., Aplerson-Afil, N., Sharon, G., Herzlinger, G. 2018. The Acheulian site of Gesher Benot Ya'aqov volume IV: The lithic assemblages. Springer: Dordrecht. 

Peer-reviewed articles:

Yahalom-Mack, N., Herzlinger, G., Bogdanovsky, A., Tirosh, O., Garfinkel, Y., Dugaw, S., Lipschits, O. 2020. Combining chemical and lead isotope analyses with 3-d geometric – morphometric shape analysis: A methodological case study of Scythian arrowheads from the Southern Levant. Journal of Archaeological Science

Alperson-Afil, N., Goren-Inbar, N., Herzlinger, G., Wynn, T. 2020. Expert retrieval structures and prospective memory in the cognition of Acheulian hominins. Psychology, 11(01): 173-189.

Novoselsky, I., Grosman, L., Herzlinger, G., Goren-Inbar, N. 2020. Limestone wedges: ad hoc quarrying tools of the Kaizer Hill quarry site. Lithic Technology, DOI: 10.1080/01977261.2020.1716165

Rabinovich, R., Herzlinger, G., Calvo, R., Rivals. F., Mischke, S., Beiner, G. 2019. Erq el Ahmar Elephant Site – a mammoth skeleton at a rare and controversial Plio-Pleistocene site along the mammal migration route out of Africa. Quaternary Science Reviews, 221: 105885

Herzlinger, G., Goren-Inbar, N. 2019. Beyond a cutting edge: a morpho-technological analysis of Acheulian handaxes and cleavers from Gesher Benot Ya‘aqov, Israel. Journal of Paleolithic Archaeology, 2: 1-26

Herzlinger, G., Goren-Inbar, 2019. Do a few tools necessarily mean a few people? A techno- morphological approach to the question of group size at Gesher Benot Ya‘aqov, Israel. Journal of Human Evolution, 128: 45-58

Herzlinger, G., Grosman, L. 2018. AGMT3-D: A software for 3-D landmarks-based geometric morphometric shape analysis of archaeological artifacts. PLoS One, 13(11): e0207890

Zaidner, Y., Porat, N., Zilberman, E., Herzlinger, G., Almogi-Labin, A., Roskin, J. 2018. Geo- chronological context of the open-air Acheulian site at Nahal Hesi, Israel. Quaternary International, 464(A): 18-31

Herzlinger, G., Wynn, T., Goren-Inbar, N. 2107. Expert cognition in the production sequence of Acheulian cleavers at Gesher Benot Ya'aqov, Israel: A lithic and cognitive analysis. PLoS One, 12(11): e0188337

Herzlinger, G., Goren-Inbar, N., Grosman, L. 2017. A new method for 3D geometric morphometric shape analysis: The case study of handaxe knapping skill. Journal of Archaeological Science: Reports, 14: 163-173

Goren-Inbar, N., Aplerson-Afil, N., Sharon, G., Herzlinger, G. 2015. A new type of anvil in the Acheulian of Gesher Benot Ya’aqov, Isarel. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 370(1682): 20140353

Herzlinger, G., Pinsky, S., Goren-Inbar, N. 2015. A note on handaxe knapping products and their breakage taphonomy: An experimental view. Journal of Lithic Studies, 2(1): 65-82

Herzlinger, G., Grosman, L., Goren-Inbar, N. 2013. The PPNA quarry of Kaizer Hill, Modiin, Israel - the waste piles. in Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherer to Farming Societies in the Near East. Borrell, F., Inbánez, J.J., Molist, M., (eds.). 395-405

Herzlinger, G. 2012. The downslope movement of lithic artifacts: A field experiment. Journal of the Israel Prehistoric Society, 42: 1-21

 

קישור לאתר אישי: https://www.researchgate.net/profile/Gadi_Herzlinger/research

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות