שנים

"האחר" הגרמני והרב הגוי האנרכיסטי, ספרות התעמולה האנטי-דתית בעיתונות יידיש בלונדון וניו יורק בין השנים 1890−1910 – בנימין הוניאדי

בין השנים 1890−1914 נמלטו למעלה משני מיליון יהודים מרוסיה הצאירת אל עבר ארצות מערב אירופה ואל אמריקה. הכרך הגדול שבמערב – בין אם זה פריז, לונדון, ניו-יורק או שיקגו − היווה נקודת מפגש חשובה עבור קהילות פליטים רבות. בסביבה קוסמופוליטית זו התוודעו יהודים רבים בפעם הראשונה לאידאולוגיה האנרכיסטית, תנועה עמה חשו הזדהות מיידית לנוכח אופיה הרב-לאומי ופעילותה הבין-יבשתית. מנהיגיו של הזרם האנרכיסטי היהודי הגיעו ברובם מן המעמד הפרולטרי, רבים מהם אוטודידקטים ובעלי תפיסות סוציאליסטיות-מהפכניות, אשר פרסמו את אידאולוגיתם בעיתוניהם שיסדו ביידיש.

חתולים, מלפפונים ופוביה מכלבים – השלכות של אינטואיציות ויומיום על הפילוסופיה של הרגש - אברהם מקס קינן

הפילוסופיה האנליטית פונה לעיתים קרובות למקרים יומיומיים ולאינטואיציות המשמשים יחדיו כמקרי מבחן עבור אובייקט המחקר ותאוריות העוסקות בו. במידה רבה, אלו הם המקורות המשמשים את  הפילוסופיה האנליטית, יחד עם בחינה קונספטואלית. בהרצאתי אתמקד בשימוש במקורות הללו בבואנו לבחון תאוריות של רגשות כמצב מנטאלי. אטען שניתן לגזור מגבלות חשובות בהן צריכה לעמוד כל תאוריה של רגשות על ידי פניה לשני מקרי מבחן לדוגמא וניתוח פילוסופי שלהם.