שנים

danielle_chen.jpg

דניאל חן קליינמן

החוג ללימודי אסיה

קרא עוד

נושא המחקר: ספרות הקאקאוין: מאפיינים צורניים ונרטיביים

שם המנחה: פרופ' יגאל ברונר ופרופ' רונית ריצ'י

תקציר המחקר: מחקרה של דניאל בוחן את קורפוס ספרות הקאקאוין (kakawin) – סוגה ייחודית של שירת חצר הכתובה בג'אווית עתיקה, אשר שימשה את האליטות הג'אוויות השליטות כמדיום הלשוני המועדף לייצוג פוליטי וספרותי, בין המאה התשיעית ועד החמש-עשרה לספירה. המחקר בוחן את הכלים הפואטיים השונים בהם השתמשו המשוררים הג'אוויים, בעת שפיתחו זהות ספרותית עצמאית בתוך המרחב הקוסמופוליטי המכונה "הקוסמופוליס הסנסקריטי". המחקר מתמקד במיוחד באופנים החדשניים והיצירתיים בהם המשוררים העניקו פרשנות מחודשת למודלים השאולים מהספרות הקאויה  (kāvya) הסנסקריטית והתאימו אותם לסביבתם האסתטית והתרבותית החדשה. 

תקציר ביוגרפי: דניאל חן היא תלמידת מחקר במדור הודו ואינדונזיה של החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, בהנחיית פרופ' רונית ריצ'י ופרופ' יגאל ברונר, וחברה בקבוצת המחקר " The new Ecology of Expressive Modes in "Early Modern South India" בניצוחו של פרופ' דוד שולמן. תיזת ה-MA שלה עסקה בתיאוריה האסתטית של אבהינבגופתה Abhinavagupta)), הפילוסוף והפואטיקן הקשמירי בן המאה ה-11. כעת היא עוסקת בספרות בג'אווית עתיקה (Kawi) ומתעניינת במיוחד במערכת היחסים המורכבת אותה אתה היא ניהלה עם המרחב הסנסקריטי, על ביטוייה השונים.

 

מלגת עזריאלי תשפ"ב

מלגת הנשיא תש"ף

קראו פחות
topaz_halperin.jpg

טופז הלפרין

החוג לפילוסופיה

קרא עוד

נושא המחקר:  ניטרליות באקולוגיה

שם המנחה: פרופ' ארנון לוי

תקציר המחקר: לפני שני עשורים, תחום האקולוגיה נרעש עם פרסומה של תיאוריה רדיקלית, המציעה כי דפוסי מגוון נוצרים בתהליכים ניטרליים לחלוטין. מחקרי עוסק בניתוח מושג הניטרליות באקולוגיה, מבנה ההסבר של התיאוריה הניטרלית באקולוגיה ופרשנויות שונות שלה. אני מקווה לשפוך אור על הייחוד של התיאוריה הניטרלית ועל מידת חשיבותה להבנת דפוסי יסוד באקולוגיה.

תקציר ביוגרפי:  התחלתי את דרכי האקדמית במדעי החיים. השלמתי תואר שני באקולוגיה באוניברסיטה העברית, במסגרתו חקרתי התנהגות שיחור-מזון של לטאות.
לאחר מכן עברתי למדעי הרוח. השלמתי תואר שני בפילוסופיה של המדע באוניברסיטת קיימברידג', שם עבודתי התמקדה במושג האלטרואיזם הביולוגי.
כיום אני דוקטורנטית בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית ובתכנית הבין-אוניברסיטאית להיסטוריה ופילוסופיה של מדעי החיים.

פרסומים:

Halperin, T. and Levy, A. (2021). What, if anything, is biological altruism?. British Journal for the Philosophy of Science. Accepted.

Halperin, T., Kalyuzhny, M., & Hawlena, D. (2018). How to use (and not to use) movement‐based indices for quantifying foraging behaviour. Methods in Ecology and Evolution, 9(4), 1088-1096.

Halperin, T., Carmel, L., & Hawlena, D. (2017). Movement correlates of lizards’ dorsal pigmentation patterns. Functional Ecology, 31(2), 370-376.

מלגת הנשיא תש"ף

קראו פחות
yona_gonopolsky.jpg

יונה ל. י. גונופולסקי

החוג ללימודים קלאסיים

קרא עוד

נושא המחקר: תבניות ומגמות בייצוג המילולי של תקשורת לא־מילולית בפרוזה נרטיבית ביוונית עתיקה 

שם המנחה: פרופ' דנה שלו

תקציר המחקר: בהיותה אות המסמן אות אחר במערכת סימנים שונה, המשׂגתה המילולית של תופעת תקשורת לא־מילולית היא תופעה מורכבת מבחינה סמנטית. קומפטנטיות של דובר ילידי מאפשרת לו הבנה אינטואיטיבית לא רק של סמנטיקת האות הלא־מילולי עצמו, אלא גם של מגוון הביטויים שממשיגים אות זה בשפתו, היא מאפשרת לו להכריע בעניין תאימותם של רכיבי לוואי שונים לכל ביטוי וביטוי – וכיוצא באלו דברים, שעל סמך ניתוחם ומיפויָם אפשר להגיע למסקנות רחבות יותר באשר לתמונת העולם הלשונית (sprachliches Weltbild) של דוברי השפה הנתונה ועל מוסכמות העומק של תרבותם. לא כן בשפה מתה כיוונית העתיקה: הרבה ממה שבעבור חוקרי ביטויי המחוות בלשונות החיות הוא בבחינת ידע מוקדם, הריהו בבחינת מבוקש בעבור חוקריהם של ביטויים אלו ביוונית. בעזרת עבודה פילולוגית והשוואתית על קורפוס נרחב מבחינה כרונולוגית ותרבותית של פרוזה נראטיבית, אני שואף להגיע להבנה עמוקה יותר של ביטויים אלו: לספק מערכת של הסברים תקפים לגיוונם (או להעדר גיוונם) של ביטויים המסמנים תופעה אחת, למפות את תאימותם של רכיבי לוואי שונים לקבוצות שונות של ביטויים – ועוד. רק כך יתאפשר תיאור מדויק ותקף (פחות או יותר, בהסתייגויות המחויבות) של תמונות העולם הלשוניות של הדוברים, אך בעיקר הכותבים, ביוונית העתיקה לתקופותיהם ולתרבויותיהם – וכן מציאתן של אוניברסאליה כלל־יווניים.

תקציר ביוגרפי: בוגר החוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטה העברית ומוסמך החוג. כותב עבודת דוקטור על ההמשגה המילולית של אותות לא־מילוליים ביוונית עתיקה. תחומי עניין משלימים: פראזיאולוגיה יוונית ככלל, הבטים סוציולינגוויסטיים של היוונית, שיקופן של מוסכמות תקשורת בין־אישית בטקסטים קלאסיים וטכניקות עיצוב הדמות בספרות היוונית. כמו כן, מלמד לטינית ויוונית וכותב ומתרגם שירה (בעברית ולעברית).

פרסומים:
From Jonah to Jesus and back: three Ways of Characterization and their Reverse Application (מאמר בהכנה)

 

מלגת רוטנשטרייך תשפ"א

מלגת הנשיא תש"ף

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ה

קראו פחות
barak_ben-aroia.jpg

ברק בן-ארויה

החוג להיסטוריה

קרא עוד

נושא המחקר: רעיונות מרכזיים בעיצוב שיח הזהות הגרמנית המודרנית: מגמות והתפתחות בראי רימייקים בקולנוע הגרמני

שם המנחה: פרופ' עופר אשכנזי

תקציר המחקר: המחקר שלי יתבסס על ניתוח השוואתי רחב של רימייקים מהקולנוע הגרמני, במטרה לחדד את מאפייניהן של הקטגוריות, המושגים ומילות המפתח המרכיבות את שיח הזהות הגרמני המודרני, החל מהשנים האחרונות של המאה התשע עשרה ועד לתקופה שאחרי המלחמה הקרה.
הפרשנות שלי לסרטים תציב את הגרסאות השונות בנסיבות ההיסטוריות המגוונות בהן נוצרו, בהתבסס על גישות עדכניות לניתוח קולנועי. באמצעות הדגשת השינויים והחזרות בגרסאות השונות, אתאר את התפתחותו של שיח הזהות הגרמנית לאורך המאה העשרים על סתירותיו, ניגודיו והמשכיותו.

תקציר ביוגרפי: סיימתי את לימודי התואר הראשון ושני בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית.

 

מלגת מוסה תש"ף

קראו פחות