שנים

בית ספר מנדל

ד"ר מרית רונן

היסטוריה כללית

קרא עוד
נושא המחקר: היחס לנכות באנגליה האנגלו-סקסונית - בחינה של היחס התרבותי והחברתי כלפי נכים, ושל ביטויו בחיי היומיום של אנשים נכים, עם דגש על שאלות של הכלה והדרה בספרות החברתית, התרבותית, והפוליטית, ובמרחב הגיאוגרפי.

מנחה: פרופ' אסתר כהן

תקציר: מה היה היחס לנכים באנגליה האנגלו-סקסונית, וכיצד התבטא במציאות החיים של נכים בני החברה? בעבודתי אני סוקרת שאלות של הכלה והדרה, סוכנות, מציאות חיים והבניות תרבותיות של נכות בספרות שונות - האישית, החברתית, הדתית, והפוליטית - על מנת לשרטט תמונה של תפיסותיהם של האנגלו-סקסונים כלפי נכות ונכים. אני מראה כיצד הגישה הרווחת היתה של קבלת נכים והכלתם בחברה ושל שימור הסוכנות שלהם, לצד ייצוגים תרבותיים חיובים שהיו הן תוצאה והן סיבה לגישות המכילות הללו.

 

מלגת פולונסקי תשע"ד

קראו פחות
אביטל להב

ד"ר אביטל להב

היסטוריה 

קרא עוד
נושא המחקר: התכניות לבנייה מחדש של לונדון לאחר השרפה גדולה, 1666

מנחה: פרופ’ דרור ורמן

תקציר: דוקטורנט בחוג להיסטוריה. עוסק בהיסטוריה התרבותית של אנגליה במחצית השנייה של המאה ה-17 והמאה ה-18 ובהיסטוריה של אדריכלות ותכנון עירוני. בעבודת הדוקטור שלי אני חוקר את התכניות לבנייה מחדש של לונדון לאחר השרפה הגדולה שהחריבה את רוב העיר בשנת 1666. דרך חקר התכניות, התקבלותן מיד לאחר השרפה וההתייחסות אליהן בדורות שלאחר מכן, אני מבקש לבחון לא רק את השפעתן על התפתחות התכנון העירוני המודרני, אלא גם את השימוש ברעיונות אדריכליים להבעת עמדה בסוגיות הפוליטיות והתרבותיות המשמעותיות ביותר שהעסיקו את החברה האנגלית במאות 17-18. 

 

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
משה אלישיב

ד"ר משה אלישיב בר לב

בלשנות 

קרא עוד
נושא המחקר: הומוגניוּת וחיזוק סמנטי

מנחים: פרופ' דני פוקס וד"ר לוקה צרניץ' 

מאמרים ופרסומים:

“A unified existential semantics for bare conditionals” with Itai Bassi (2016). To appear in Proceedings of Sinn und Bedeutung 21.

“De re tenses and Trace Conversion” (2015). In S. D’Antonio, M. Moroney and C.R. Little (eds.), Proceedings of Semantics and Linguistic Theory (SALT) 25, pp. 184–203.

“Hebrew kol: a universal quantifier as an undercover existential” with Daniel Margulis (2014). In U. Etxeberria, A. Fălăuş, A. Irurtzun and B. Leferman (eds.), Proceedings of Sinn und Bedeutung 18, pp. 60–76.

 

מלגת נשיא תשע"ו

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ג

קראו פחות
עידן דרשוביץ

ד"ר עידן דרשוביץ

מקרא

קרא עוד

נושא המחקר: גישות חומריות לעריכה בספרות המקרא

מנחה: ד"ר שמעון גזונדהייט

תקציר: אני מתעניין בשיטות החומריות שעמדו מאחורי עריכת ספרי המקרא. כיצד נראו שולחנות העבודה של העורכים השונים? דעה מקובלת במחקר היא שמקורות המקרא השונים נערכו וחוברו יחדיו כמעט תמיד כמלאכת סופר. את ההנחה הזאת אני מבקש לאתגר בעבודת המחקר שלי. בבסיס מחקרי עומדת ההבחנה כי ישנו מתאם בין סוג המדיום לאופי הטעות. לאור זאת, אני בוחן שגיאות המופיעות במספר טקסטים מקראיים , אשר רובן הטרידו חוקרים ופרשנים לאורך השנים. אני מסיק שטעויות אלה אינן תמיד עולות בקנה אחד עם עריכת סופר קלאסית, ולפעמים נראה שמדובר דווקא בעריכת ״גזור והדבק״, במובן המילולי של הביטוי. ככל הנראה, עורכים אחדים היו חותכים פיסות מתוך מגילות פפירוס קיימות, מדביקים אותן על גבי דפים חלקים, ובכך מרכיבים יצירות ספרותיות חדשות. בנוסף לניתוח הפילולוגי, אני מבצע מחקר טיפולוגי-השוואתי של שיטות עריכה מן העת העתיקה ועד ימינו. 

פרסומים:

- Idan Dershowitz, “MORDECAI, SON OF JAIR (HEBREW BIBLE/OLD TESTAMENT),” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 18, De Gruyter (2017; forthcoming) 
- Idan Dershowitz, “NAOMI (HEBREW BIBLE/OLD TESTAMENT),” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 18, De Gruyter (2017; forthcoming)
- Idan Dershowitz, “Revealing Nakedness and Concealing Homosexual Intercourse: Legal and Lexical Evolution in Leviticus 18,” Hebrew Bible and Ancient Israel (HeBAI; forthcoming)
- Idan Dershowitz, “Darius II Delays the Festival of Matzot in 418 BCE,” TheTorah.com: A Historical and Contextual Approach (2017): http://thetorah.com/darius-ii-delays-the-festival-of-matzot-in-418-bce/
- Idan Dershowitz, “KENATH,” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 15, De Gruyter (2016 [online], 2017 [print]) 
- Idan Dershowitz, “KENAZ, BROTHER OF CALEB,” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 15, De Gruyter (2016 [online], 2017 [print])
- Idan Dershowitz, “KENAZ, SON OF ELAH,” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 15, De Gruyter (2016 [online], 2017 [print])
- Idan Dershowitz, “KENAZ, SON OF ELIPHAZ,” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 15, De Gruyter (2016 [online], 2017 [print]) 
- Idan Dershowitz, “Man of the Land: Unearthing the Original Noah,” Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (ZAW) 128:3 (2016), 357–373
- Idan Dershowitz, “The Guilt of the Slanderer and the Sotah: Between Certainty and Uncertainty” TheTorah.com: A Historical and Contextual Approach (2015): http://thetorah.com/the-guilt-of-the-slanderer-and-the-sotah/
- Idan Dershowitz, Moshe Koppel, Navot Akiva, and Nachum Dershowitz, “Computerized Source-Criticism of Biblical Texts,” Journal of Biblical Studies (JBL) 134:2 (2015), 253–271
- Idan Dershowitz, “Flowing with Fat and (Bee) Honey: Evidence from Ancient Egypt,” Vetus Testamentum (VT) 64:4 (2014), 665–667
- Idan Dershowitz, Nachum Dershowitz, Tomer Hasid, and Amnon Ta-Shma, “Orthography and Biblical Criticism,” Proceedings of Digital Humanities (DH 2014), Lausanne, Switzerland, 451–453
- Idan Dershowitz, “Computerized Bible Criticism,” Bible and Interpretation (2011): http://www.bibleinterp.com/articles/der358009.shtml
- Moshe Koppel, Navot Akiva, Idan Dershowitz, and Nachum Dershowitz, “Unsupervised Decomposition of a Document into Authorial Components,” Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (2011), 1356–1364
- Navot Akiva, Idan Dershowitz, and Moshe Koppel,“Exploiting Synonym Choice to Identify Components of a Document” (abstract), Israeli Seminar on Computational Linguistics (2010)
- Idan Dershowitz, “A Land Flowing with Fat and Honey,” Vetus Testamentum (VT) 60:2 (2010), 172–176
- Idan Dershowitz, “Simeon and Levi are Brothers,” Megadim 44 (2006), 25–31 (Hebrew)

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מלגת נשיא תשע"ה

קראו פחות
בר קריבוס

ד"ר בר קריבוס

ארכיאולוגיה 

קרא עוד
נושא המחקר: מנזרי ביתא ישראל (יהודי אתיופיה)

שמות המנחים: פרופ' סטיבן קפלן ופרופ' יוסף פטריך 

תקציר: תנועת הנזירות של עדת ביתא ישראל (יהודי אתיופיה) היא תנועת הנזירות היהודית היחידה המוכרת מימי הביניים ומהעת החדשה. נזירים בני עדה זו היו פעילים באתיופיה מהמאה החמש עשרה ועד המאה העשרים. בדומה לנזירים הנוצרים בני המרחב והזמן, הנזירים בני העדה חיו במנזרים או כנזירים מתבודדים, נהגו בפרישות ובסגפנות והקדישו את חייהם לעבודת האל. הנזירים שימשו כמנהיגי העדה, הכשירו והסמיכו את כהני הדת (הקסים) ועיצבו היבטים רבים של מנהגיה הדתיים. למרות ייחודה של תנועת הנזירות של עדת ביתא ישראל, חיי היומיום של הנזירים ותרבותם החומרית, לרבות מנזריהם, טרם נחקרו.

המחקר שלי מתמקד באופיים ובמיקומם של מנזרי העדה ובחיי היומיום של הנזירים. הוא מורכב מארבעה חלקים: בחינה של מקורות כתובים וקיום של ראיונות בנושא הנזירים, אורחות חייהם והמנזרים שבהם שכנו; סקר ארכיאולוגי באתיופיה, שבמהלכו יאותרו ויתועדו שרידיהם של חלק ממנזרי העדה; סינתזה של המידע העולה מהמקורות ומהסקר, תוך התמקדות באופיים של המנזרים ובאורחות חיי הנזירים; והשוואה של היבטים אלו עם מקביליהם בנזירות האתיופית הנוצרית.

פרסומים:

  • Kribus B. and Krebs V. (forthcoming) Betä Ǝsra’el (Ethiopian Jewish) Monastic Sites North of Lake Ṭana: Preliminary Results of an Exploratory Field Trip to Ethiopia in December 2015, Entangled Religions.
  • Kribus B. (forthcoming) The Creation of an African Sheba? The Impact of Pre-Christian Cult and Culture on Aksumite Christianity, Proceedings of the 19th International Conference of Ethiopian Studies.
  • Kribus B. (forthcoming) The Layout and Architecture of the Monasteries of the Betä Ǝsra’el (Ethiopian Jews) – Preliminary Observations, Ityop̣is.
  • Kribus B. and Cytryn-Silverman K. (forthcoming) The Ceramic Evidence: The Islamic Period, in: I. Bordowicz (ed.), Horvat Yattir: The 1995 – 1999 Seasons.
  • Habtamu Makonnen, Phillipson L. and Sernicola L. with contributions by Marco Barbarino, Alfredo Carannante, Michela Gaudiello and Bar Kribus (2013) Archaeological Expedition at Aksum (Ethiopia) of the Università degli Studi di Napoli “L'Orientale” 2011 Field Season: Seglamen, Newsletter di Archeologia CISA 4: 343-439.
  • Fattovich R., Hiluf Berhe, Phillipson L. and Sernicola L. with contributions by Bar Kribus, Michela Gaudiello and Marco Barbarino (2011) Archaeological Expedition at Aksum (Ethiopia) of the University of Naples “L’Orientale” -2010 Field Season: Seglamen, Naples.

 

מלגת נשיא תשע"ה

קראו פחות
ברק מוניקנדם גבעון

ברק מוניקנדם-גבעון

ארכאולוגיה

קרא עוד
נושא המחקר: דרום־פיניקיה וסביבתו בתקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית: השתקפותן של תמורות חברתיות, כלכליות, תרבותיות והתנהגותיות בתרבות החומרית

מנחה: פרופ' אילן שרון

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ד

קראו פחות
משה יגור

ד"ר משה יגור

היסטוריה של עם ישראל 

קרא עוד
נושא המחקר: גרים, מומרים וגבולות הזהות של 'חברת הגניזה' במאות ה-10 עד ה-13

מנחה: פרופ' מרים פרנקל

תקציר: מחקרי יעסוק בזהות יהודית בארצות האסלאם בימי הביניים. בחינת הזהות תיעשה דרך בחינת גבולות הזהות של הקהילה היהודית - כיצד הוגדרו גבולות אלו, מי חצה אותם ובאמצעות איזה תהליך, ומה היה יחס חברי הקהילה לגבולות ולחוצים אותם. חוצי הגבולות שייבחנו הם מתגיירים ליהדות, יהודים הממירים לדתות אחרות, ועבדים ושפחות נוכריים בבעלות יהודית. המקורות העיקריים לעבודתי יהיו המסמכים התיעודיים מגניזת קהיר, ובנוסף לכך ספרות יהודית לסוגיה מן התקופה הנדונה. 

פרסומים: 

http://www.haaretz.co.il/blogs/sadna/1.3082279

 

מלגת נשיא תשע"ד

קראו פחות