תשע"ח

2017-2018

שאילות תיאולגיות: תגובות נוצריות סוריות לקטגוריות תיאולוגיות יווניות בשלהי העת העתיקה – נעם מאיר

בשלהי העת העתיקה חוקרים הבחינו בתופעה הולכת וגוברת של "התיוונות" של התרבות הנוצרית-סורית. דבר זה בא לידי ביטוי במספר פנים, לדוגמא: בשינויים לשוניים בשפה הסורית המשקפים התקרבות לשימושים לשוניים יווניים; בהתפתחות של שיטת תרגום מדוייקת של טקסטים יווניים; ובשינוי של השיח התיאולוגי המסורתי על ידי כניסתם של מונחים תיאולוגים יווניים.

המשך קריאה >