שנים

יוחנה ספורד

ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום (150)

קרא עוד

נושא:  שחזור קהילות יהודיות בבבל העתיקה: מחקר על גולי בבל לאור ארכיון אל-יהודו

מנחה: פרופ' וואין הורוביץ

פרסומים:

Safford J. & Kechagias A. (Forthcoming 2022) Speaking Ancient Akkadian as a Living Language: Volume One. Polis Institute Press.

Horowitz W., Oshima T., Sanders S., Bloch Y., Safford J., Wilson J., Zilberg P. (2018) Cuneiform in Canaan: The Next Generation (second edition). Eisenbrauns. Pennsylvania.
 

קראו פחות
גל דפדי

גל דפדי

התכנית ללימודי תרבות

קרא עוד
נושא:  ביטוי של תאוריות תרבותיות וחזותיות במרחב המשפטי

 

קראו פחות
דימה

דמיטרי אזרוחי

לימודים קלאסיים 

קרא עוד
נושא:  פילוסופיה, רפואה ומדעי החיים בעת העתיקה

תקציר בחינת תיאור הנפש הניזונה של היצור החי ומיקומה בכבד בכתביו הביולוגיים של אריסטו בהשוואה לקורפוס ההיפוקרטי ולחיבוריו המאוחרים של אפלטון.

מנחה דר' אורלי לואיס

שנת תחילת מלגה: תשפ"ב

קראו פחות
סימון

סימון רופיני

לימודי האסלאם והמזרח התיכון (122)

קרא עוד

נושא מחקר: אודות פנאגיות פרסיות ופטרונות של משוררים בתקופה האילקאנידית

מנחים:  מיכל בירן; ג'וליה רובנוביץ '

תקציר מטרת המחקר היא לבחון את ייצור האודים הפנגריים הפרסיים בתקופה האילקאנידית, ולחקור את ייצורם של מילות מפתח הן מבחינה ספרותית והן מבחינה היסטורית. מטרת מחקר כזה תהיה לחקור וריאציות בנושאים, במבנה ובפונקציות של מילות השיר הפרסיות תחת השלטון המונגולי, וכן להמחיש כיצד דינמיקה של חסות משוררים עבדה ברגע סוער של ההיסטוריה הפרסית.

ביו אני סטודנט איטלקי לדוקטורט בלימודי האסלאם והמזרח התיכון. סיימתי את התואר הראשון באוניברסיטת בולוניה, שם למדתי שפות מזרחיות (ערבית ופרסית). לאחר שנת שבתון של לימוד ערבית ופרסית באיראן ובמרוקו, נסעתי ללונדון שם קיבלתי תואר שני בלימודי המזרח התיכון והמזרח התיכון. בתקופת המאסטר התחלתי ללמוד היסטוריה מונגולית והחלטתי להמשיך את הקריירה האקדמית שלי בתחום זה. פרויקט המחקר הנוכחי שלי יתמקד בהפקת שירים פנגיריים פרסיים בתקופה האילחנידית. המטרה שלי היא לגשת למחקר שלי מנקודת מבט ספרותית והיסטורית כאחד. לשם כך אחקור וריאציות בנושאים ובמבנה של מילות השיר בתקופת השלטון המונגולי באיראן ואברר את הדינמיקה של חסות משוררים.

מלגת מנדל סכוליון

קראו פחות
אדם

אדם ענאבוסי

לימודי האסלאם והמזרח התיכון (122)

קרא עוד

נושא המחקר: קשרים בין הפליטים הפלסטינים לבין המשפחות שלהם בארץ בין השנים 1948-1970.

שם המנחה:  פרופ׳ ליאת קוזמא וד״ר אביגיל יעקבסון

 מלגת נשיא תשפ"ב

קראו פחות
אחמד

אחמד מחמוד

ahmad.mahmoud@mail.huji.ac.il

לימודי האסלאם והמזרח התיכון (122)

קרא עוד

נושא המחקר:  בין השלטון העות'מאני והשלטון הקולוניאלי הבריטי: התברואה בהיסטוריה של חיפה, טבריה ושכם 1934-1902

שם המנחה:  פרופ' ליאת קוזמא, ד"ר אביגיל יעקובסון

תקציר מחקר:  התפתחות מערכת השלטון המקומי ומערכת התברואה במהלך המאה הקודמת, הובילה לשינויים פורצי דרך בהתפתחות המרקם העירוני הן בערי המזרח התיכון והן בערי הארץ. במחקרי אבחן תפקיד מערכת התברואה בהתפתחות הערים חיפה, טבריה ושכם במהלך השנים 1905-1934. המחקר מתמקד בחקר ההיסטוריה המקומית של הערים, בהסתמך על שני הגדרות בחקר הערים, הראשונה ערים מחלפות ידיים, השנייה הסוכן בתור מונח היסטורי מראה תפקיד החברה העירונית בהשפעה על השינוי במרחב העירוני. באמצעות ההגדרה ערים מחליפות ידיים, אתמקד בהבחנת ההבדלים בין השלטון העות'מאני האימפריאלי לעומת השלטון הקולוניאלי הבריטי. באמצעות הגדרת הסוכן אתייחס לתפקיד החברה העירונית במסגרת השינויים בערים בסוף התקופה העות'מאנית , יחד עם מעקב אחרי השפעת השינויים של השלטון הבריטי על החברה העירונית.

תקציר ביוגרפי:  את התואר הראשון למדתי בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון והחוג למדעי המדינה באוניבריסטת ביר זית. אחר כך השלמית את התואר המוסך בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים, תחומי המחקר ההיסטוריה המקומית והחברתית של המרקם האורבני בארץ דרך התברואה. עבודת התזה בתואר המוסמך עסקה בבריאות והתברואה בחיפה המנדטורית, בעבודת הדוקטורת אני מתעניין בחקר הערים שכם , טבריה וחיפה באמצעות מערכת התברואה.

 פרסומים:

https://huji.academia.edu/ahmadhroub?from_navbar=true

 

 מלגת נשיא תשפ"ב

קראו פחות