תשס"ט

ד"ר שי שיר

shaishir@gmail.com

 החוג ללימודי אסלאם ומזה"ת

קרא עוד

נושא המחקר: נשים מוסלמיות שליטות בימי הביניים

תקציר המחקר: המחקר עוסק בתופעה ייחודית של שלטון נשים בחברות האסלאמיות של אזור איראן רבתי, ושל תפקידי הנשים בראש הפירמידה של האליטה השלטת בתקופה שלאחר התבססות המדינה המונגולית באזור (החל משנת 1260). המחקר יבחן שאלות הנוגעות להתהוותה של תופעת שלטון הנשים, לבירור מקיף של מאפייניה, ולהבנתה כתוצאה של המפגש בין הנוהגים החברתיים של מרכז אסיה עם העולם המסלמי וההלכה האסלאמית בפרט.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר כריסטיאן שטדל

christian.stadel@gmx.de

 החוג ללשון עברית

קרא עוד

נושא המחקר: תחביר ארמית השומרונים

תקציר המחקר: העבודה מהווה תיאור סינכרוני של תחביר הצורות אך כוללת גם השוואות הן לשבלים קודמים של השפה הארמית הן ללהגים ארמיים אחרים בני אותה תקופה. הלהג הנבדק שימש את העדה השומרונית (שמספר חבריה טרם מעט) היושבת בשכם ובהררי שומרון בכתיבתה  ספרות דתית במאות השלישית עד לחמישית לספירה לערך.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות
g

ד"ר גיא רק

guy.rak@gmail.com

 החוג ללימודי אסלאם והמזה"ת

קרא עוד

נושא המחקר: האמנות החזותית בשלהי התקופה העות'מאנית כביטוי לדפוסים תרבותיים חדשים

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר ימית רחמן-שרירא

yamit.rs@gmail.com

 פורום אירופה

קרא עוד

נושא המחקר: אבנים קדושות לנוצרים בימי הביניים - דימויים, עקבות ומרחבים של קדושה

תקציר המחקר: בכוונתי לדון במספר מקרי מבחן של אבנים שנזכרות בתיאוריהם של עולי רגל נוצריים דוגמת האבן בגולגולתא עליה לפי המסורת נצלב ישו, והאבן בגת שמנים עליה נשא את תפילת היגון. על אחדות מבין האבנים הראו את טביעות איבריו של ישו (בד"כ ידיו ורגליו), דוגמת אבן העליה לשמיים בהר הזיתים. אבנים אלו מעלות שאלות אודות הגבולות שבין דימוי ושריד קדוש, אובייקט וחומר, טבעי ומלאכותי.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר אורן רומן

oren.roman@mail.huji.ac.il

 החוג ליידיש

קרא עוד

נושא המחקר: השירה האפית ביידיש.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר פנחס רוט

pinchas.roth@gmail.com

 החוג לתלמוד

קרא עוד

נושא המחקר: חכמי פרובנס במאה ה-13.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר עמית קרביץ

amitkravitz@hotmail.com

 החוג לפילוסופיה

קרא עוד

נושא המחקר: פילוסופיית האומנות ותפיסת המיתוס אצל שלינג.

תקציר המחקר: עבודת המחקר תעסוק בעיקר ביחס בין הגותו של שלינג לזו של קאנט, בהקשר אחדספציפי: בעיית ההסבר התכליתי והקשר של בעייה זו לבעיית התיאודיצאה (הצדקת האל). נקודת המוצא תהיה החלק השני של 'ביקורת כוח השיפוט' של קאנט, שם עוסק קאנט בהבדלבין הסבר מכאניסטי למה שהוא מכנה הסבר "טכני", או במילים אחרות: בין הסבר סיבתילבין סוג ההסברים שאנו מוצאים בעיקר בביולוגיה (ובהקשרים לא מעטים, גם באמנות), היינו הסברים טלאולוגיים.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

הו-גו קנג

hoogoo7008@yahoo.com; hoogoo7008@hanmail.net

 החוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

נושא המחקר: הארכיאולוגיה של השפלה בתקופת ברזל 2

תקציר המחקר: My research is aimed to present material culture (basically pottery types) of Iron Age IIa early, (United Monarchy), contemporary with Kings Saul and David. Based on the results of excavations at Kh. Qeiyafa in 2007-2010, I will compare pottery types with other sites to find out its implication for understanding the early United Monarchy period.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר אמיר קוניגסברג

amirkonigsberg@gmail.com

 החוג לפילוסופיה" src="/profiles/openscholar/modules/contrib/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif" title="<--break-->">

קרא עוד

נושא המחקר: Self-Deception, Belief and the Nature of Cognitive Commitment

תקציר המחקר: An accepted yet undefended assumption in the philosophy of psychology is that believing in something is the same as holding it to be true. This assumption seems to rest on logical as well as psychological grounds. The first seems to require truth as requisite to belief from a conceptual point of view. The latter assumes that people cannot believe something while not committing themselves to its truth. Although widely accepted, the psychological and empirical truth of this fundamental assumption hasn’t been defended. More importantly, the nature of our commitment to truth – what a commitment to truth actually means and entails – has suffered from serious neglect and hasn’t been thoroughly explored.

In recent work in epistemology it has been argued that holding a belief is equivalent to believing its contents to be true and that a belief can said to be true by virtue of the subject’s grounds for it (Audi 1998). The two conceptions establish a connection between the subject’s grounds for belief and the truth of his beliefs. Another way of saying this is that the truth of a person’s beliefs is said to relate directly to the grounds he has for holding them, hence the weight of justification within the epistemological chain.

This relation becomes very clear when observing self-deception at work. States of self-deception show us how people acquire and maintain beliefs in the face of strong evidence to the contrary. In such cases, beliefs are held owing to strong motivation by desires or emotions. These serve as grounds for belief and as forces driving the evasion and neglect of evidence to the contrary of what the beliefs are of. Presented in this way, self-deceptive states can be seen as tying the truth of beliefs with the motivations for holding them. And as such the notion of ground can be understood as entailing more than just evidence as a means for justification. Since motivational components are responsible for selecting what to recognize and accept as evidence they too serve as grounds for belief.

Yet traditionally motivations have been thought of as private and personal incentives directing people towards actions whose outcome is of benefit to them. Understood in this way, motivations and incentives are thought to compromise the authority and objectivity that truth judgments are supposed to ensure. And given how common self-deception actually is we’d expect such flawed objectivity and erroneous judgment to manifest themselves in all kinds of errors and misjudgments that we commonly perform so as to abolish our ability for basic functional activity. Yet it seems that on the whole our judgments are correct and that very few actions do actually lead to catastrophe. Hence, although confusing on an epistemological and psychological level, self-deception seems to somehow lead us to act intelligently and reliably, albeit its prima facie obscure nature. This study’s aim is to suggest an account of the nature of cognition which allows for such intelligent behavior in light of its prima facie obscurity.

Such an account of cognition as outlined below will inquire into the nature of psychological commitment to belief and adherence to truth. As a state, self-deception entertains opposing or contrary beliefs while the psychological subject experiencing these is able to maintain cognitive clarity, basic practical functionality and overall cognitive health. Needless to say and as I will demonstrate, self-deception is very common and we aren’t all mad, so there must be something about our commitment to what we know or what we believe that can tell us something not only about self-deception but about beliefs in general and the nature of our commitment to them. Furthermore, in addressing the issue of holding opposing beliefs we will also need to understand the self that hosts these and we’ll need to understand how it does this and what epistemological implications this may have.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

דרור קוכן

dror.kochan@gmail.com

החוג ללימודי מזרח אסיה

קרא עוד

נושא המחקר: Migration, Civil Society and Urban Change - The New Faces of Urban China

תקציר המחקר: המחקר יבחן את ההשפעות המרחביות של הגירה פנימית בסין במספר ערים, ומתעתד ליצור טיפולוגיה של המימד המרחבי של ההגירה – הן ברמה האישית (של המהגר), והן ברמת התכנון העירוני ודרכי ההתמודדות של הממשל המקומי/מתכננים עירוניים

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר גילי קוגלר

gilikugler@gmail.com

 החוג למקרא

קרא עוד

נושא המחקר: מסורת איום השמדת עם בסיפור חטא העגל ובסיפור המרגלים - מקרא ופרשנות.

תקציר המחקר: העבודה בוחנת את האמונה בנצחיות עם ישראל ואת שאלת אפשרות כיליונו דרך עיון בהתפתחות המסורות העוסקות במעשה העגל ובחטא המרגלים במדבר

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר רחל פירסט

rachelfurst@gmail.com

החוג להיסטוריה של עם ישראל

קרא עוד

נושא המחקר: נשים ומגדר בספרות ההלכה  של אשכנז.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר אלי פיטקובסקי

elisaleet@gmail.com

החוג לפילוסופיה

קרא עוד

נושא המחקר: המעבר לאינטנציונליות.

תקציר המחקר: עבודת הדוקטורט בהנחיית ד"ר מיכאל רובק עוסקת במחלוקות באונטולוגיה. במחקר זה אערוך קטגוריזציה של המחלוקות על פי ממשותן וכריעותן.למרות שחלק מן המחלוקות יתגלו כבלתי-ממשיות (בהן הצדדים השונים אינם סותרים) אראה שלניתוח ההבדלים בין העמדות השלכות אונטולוגיות הרות משמעות.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר עודד פורת

oded.porat@mail.huji.ac.il

החוג למחשבת ישראל

קרא עוד

נושא המחקר: "תקון המעגל": יסודות ההויה והיצירה הלשונית בספר 'מעין החכמה' והחיבורים הקרובים אליו.

תקציר המחקר: ספר 'מעין החכמה' עומד במוקדה של קבוצת חיבורים אנונימיים מראשית הקבלה, המפוזרים בעשרות כתבי יד, שמוקדה בצפייה ובהשׁתכלות ביסודות ההויה, ומכאן ניתן לכנותה 'חוג העיון'; אך גם כהמשך לספרות החכמה המיסטית, הנבנית על גבי התשתית של ספרות החכמה המקראית, החיצונית והבתר-מקראית, ונדבכה הראשון 'ספר יצירה' והפירושים המגוונים לחיבור זה. בהקשר זה נבחן את מעמדה של החכמה כישות מיתית וככח פועל באצילות ובבריאה בתוך שניות המתקיימת באלהות; וככח מארגן את מכלול היש, או המבטא את ה'יש' המוחלט, שבו נקשרים דימויי האור או החתירה לצפייה והתבוננות באלהות בחינת כללות ופרטים.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר עדי ערמון

adiarmon@hotmail.com

החוג למדעי המדינה

קרא עוד

נושא המחקר: מקום השאלה היהודית והציונות במחשבתם הפוליטית של ליאו שטראוס, חנה ארנדט וישעיהו ברלין.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות