hanan1.jpg

חנן אמויאל אנגלרד

החוג ללימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
hanan.amouyal@mail.huji.ac.il

קרא עוד
נושא המחקר: היבטים של הקומיות וההומור בחלק השני של ''דון קיחוטה'' מאת סרוונטס

מנחה: פרופ' רות פיין

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

קראו פחות
אלון

אלון רג'ואן

alon.rejwan@mail.huji.ac.il

ספרות עברית

קרא עוד
 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

קראו פחות
דינה

דינה סנדר

dina.sender@mail.huji.ac.il

החוג ללשון עברית

קרא עוד

נושא המחקר: עברית המדוברת בפי חרדים־ליטאים בישראל – אפיון לשוני

מנחים: פרופ' יוחנן ברויאר (האוניברסיטה העברית) וד"ר דלית אסולין (אוניברסיטת חיפה)

תקציר ביוגרפי: דינה סנדר למדה לתואר ראשון ושני בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית וסיימה את התארים בהצטיינות יתרה. עבודת המוסמך שלה עוסקת בהגייה אשכנזית – תופעה לשונית המיוחדת לעברית של "הפלג הירושלמי", תת־קבוצה חרדית־ליטאית – ומציעה תיאור דקדוקי ופרגמטי שלה. היא נכתבה בהדרכת פרופ' יוחנן ברויאר (האוניברסיטה העברית) וד"ר דלית אסולין (אוניברסיטת חיפה).

כיום דינה היא תלמידת דוקטור בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית ומלגאית נשיא. מחקרה משלב תיאור לשוני ראשון מסוגו של העברית החרדית־ליטאית, שמקיף תחומים שונים בחקר הלשון, עם ניתוח סוציולינגוויסטי, שעומד על טיב הקשרים בין הבחירות הלשוניות לבין החברה, זהותהּ והאידאולוגיה שלה.

פרסומים:

"'אחת בפה ואחת בלב': עברית כלשון דיבור ויידיש כלשון רגש בקרב חרדים בישראל", מחקרים בלשון (התקבל לפרסום)

"'להבדיל אלף אלפי הבדלות' [le'avdil 'elef 'alfej av'doles]: הגייה אשכנזית בעברית חרדית – דקדוק ופרגמטיקה", לשוננו (התקבל לפרסום)

מלגת הנשיא תשפ"א

בוגרת התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ז

קראו פחות
נתן אודנהיימר

נתן אודנהיימר

מזרח תיכון
odinatan@gmail.com

קרא עוד
נושא המחקר: תברואה בירושלים

תקציר המחקר: תולדות מנקי הרחובות והתברואה בירושלים

מנחה: פרופ' הלל כהן

שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

קראו פחות
שמעון מכלוף

שמעון מכלוף

shimpaka89@gmail.com

פילוסופיה

קרא עוד
 נושא המחקר: פילוסופיה של הלשון

תקציר המחקר: שאלת מקומה של הקונבנציה בתקשורת לשונית (דגש על הויכוח המפורסם בין מייקל דאמט לדונלד דוידסון)

מנחה: ד"ר ענת מטר (אוניברסיטת תל אביב)

שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

קראו פחות
נעמה

נעמה שמיר

naama.shamir2@mail.huji.ac.il

החוג ללימודים רוסיים ומזרח אירופיים

קרא עוד
 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

קראו פחות
ליאור

ליאור רשטי

lior.rashty@mail.huji.ac.il

החוג לספרות עברית

קרא עוד
 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

קראו פחות
מיכל

מיכל גולדשטיין

michal.goldstein3@mail.huji.ac.il

מוסיקולוגיה

קרא עוד
נושא המחקר: תפיסה קטגוריאלית של מרווחים מוסיקליים

תקציר המחקר: המחקר עוסק בחקר התפיסה הקטגוריאלית תוך שימוש בגירויים הלקוחים מעולם המוסיקה. תפיסה קטגוריאלית משמעה צימצום הדיוק התפיסתי לטובת תפיסה מהירה יותר של קטגוריות גירויים הרלוונטיות לנו מהעולם האמיתי. חקר הנושא בהקשר המוסיקלי מרחיב את ההבנה שלנו לגבי התופעה, ומעשיר את ההבנה שלנו בנושאים נוספים כגון הבדלים בין תרבותיים, שמיעה אבסולוטית ויחסית, דמיון בין מוסיקה לשפה ועוד. 

מנחה: ד"ר רוני גרנות

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

קראו פחות
חן

חן עמרם

chen.amram@mail.huji.ac.il

היסטוריה של עם ישראל, תכנית רביבים

קרא עוד
נושא המחקר: עיצובה של מערכת החינוך בישראל (1953-1948)

תקציר המחקר: העשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל היה עמוס באירועים היסטוריים ותמורות קיצוניות. באותן שנים, כמצופה ממדינה שזה עתה קמה, החלו קובעי המדיניות לייסד ולעצב את המערכות הציבוריות והממלכתיות של ישראל, לרבות מערכת החינוך. בשנים אלו נקבעו דפוסי השליטה והפעולה של משרד החינוך כמו גם המטרות, דרכי הפעולה והמבנה הארגוני של מערכת החינוך. מחקרי עתיד לעסוק בקשר שבין האירועים ההיסטוריים והמצב החברתי לעיצובה של מערכת החינוך בעשור הראשון למדינת ישראל. במסגרת זו אבקש לבדוק האם וכיצד מערכת החינוך נוצרה כתוצאה מיחסי הגומלין בין המערכת עצמה, כמכשיר האולטימטיבי לעיצוב החברה, לבין החברה והאירועים ההיסטוריים שהתרחשו בה.  

מנחה: ד"ר ענת הלמן

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

קראו פחות
נהרה

נהרה מינמר

nehara.meinemer@mail.huji.ac.il

מקרא

קרא עוד
 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

קראו פחות
תום פרנס

תום פרנס

tom.parnass@mail.huji.ac.il

היסטוריה כללית

קרא עוד
נושא המחקר: היסטוריה דתית בעת החדשה המוקדמת 

מנחה: פרופ' משה סלוחובסקי

שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

קראו פחות