שנים

יונתן לבנה

החוג להסטוריה של ע"י ויהדות זמננו
קרא עוד

נושא המחקר: כתיבה אתנוגרפית בחיבורי ההסטוריה הכנסייתית של שלהי העת העתיקה

מלגת הופמן תש"ע

קראו פחות

שמיר יגר

החוג להיסטוריה כללית

קרא עוד

נושא המחקר: תעמולה נאצית ומערכת החינוך ברייך השלישי

תקציר המחקר: את עבודת הדוקטורט אני כותב בהנחייתו של פרופ' משה צימרמן מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית.

המחקר יעסוק במערכת החינוך של הרייך השלישי. היטלר סימן עוד בשנות העשרים את חינוך הנוער הגרמני כמפתח להצלחתה של התנועה הנאציונאל - סוציאליסטית והגשמת חלומו בדבר "הרייך של אלף השנים". לשם כך הושקעו משאבים רבים מייד עם עלייתה של המפלגה לשלטון בינואר 1933.

בכוונתי לבחון באיזו מידה הצליחו לחלחל השינויים האידאולוגיים שהוכתבו על ידי המפלגה הנאצית ומשרד החינוך. במוקד המחקר יעמוד הפער שבין המדיניות הרשמית ליישומה בפועל במחוזות שונים ברחבי גרמניה.

מלגת נשיא תש"ע

קראו פחות

ד"ר אור חסון

 החוג ללימודים ספרדיים ולטינו אמריקאיים

קרא עוד

נושא המחקר: שיגעון, מדע ותרבות בתור הזהב הספרדי

תקציר המחקר: תלמיד המסלול הישיר לדוקטורט. עבודת הדוקטור שלו, בהנחיית פרופ' יורם בילו (מהמחלקה לפסיכולוגיה והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה) ופרופ' רות פיין (ראש החוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים) תעסוק בהתפתחות החשיבה הפסיכיאטרית בספרד של הרנסנס, ובייצוג של שגעון ומשוגעים בספרות בת-הזמן.

מלגת נשיא תש"ע

קראו פחות

ד"ר עתליה חי

 החוג לקוגניציה

קרא עוד

נושא המחקר: מידת ההשפעה של תרגול מוסיקלי על זכרון מילולי לטווח קצר בקרב ילדים - בדיקה באמצעות מדדים התנהגותיים ואלקטרופיסיולוגיים

תקציר המחקר: במחקר זה אני שואפת לגשר בין שני מסלולי מחקר נפרדים; זה השואף לבדוק את ביטוייה הגלויים והעמוקים של דיסלקציה, וזה השואף לבדוק מהי "מוסיקליות" וכיצד עיסוק אינטנסיבי במוסיקה משפיע על מגוון תהליכי עיבוד.

בעת עיון במגוון הממצאים הקיימים בשני התחומים, משכו את תשומת ליבי שני כיווני מחקר העשויים להשתלב זה בזה:

1) המחקר בתחום הדיסלקציה המכוון לקיומו של קושי ביצירת "עוגן" הקיים באופן בולט בתחום האודיטורי (Ahissar, 2007).

2) המחקר בתחום המוסיקה המכוון לכך שמוסיקאים מבצעים טוב יותר מלא-מוסיקאים משימות הקשורות לזיהוי תבניות אודיטוריות ((Van Zuijen et al, 2004.

מעבר לכך, קיימת גישה הטוענת שמוסיקליות יכולה להיות מאופיינת על ידי יכולת גבוהה במיוחד לזהות תבניות ((Karma, 2009.

בעקבות מספר ניסויים, אחישר טוענת שקשייהם של אינדיבידואלים עם דיסלקציה עשויים לנבוע מליקוי ספציפי בתהליך התפיסה הפוגע ביעילות המנגנון של הזיכרון לטווח קצר. בעוד האוכלוסייה הכללית מצליחה להתמקד ("להעגן") במהירות ובאוטומטיות סביב גירויים החוזרים על עצמם, אוכלוסיה עם דיסלקציה מתקשה להפיק תועלת מגירוי החוזר על עצמו. אחישר טוענת שתהליך עיגון בעקבות גירויים שהוצגו לאחרונה מספק למערכת התפיסה ניבויים טובים יותר לגבי גירויים חדשים העומדים להופיע.

בתחום המוסיקה, נמצא שיכולת מוסיקאים ליצור תבניות אודיטוריות הינה גבוהה יותר. הדבר מתבטא למשל ביכולת לזהות תבניות הנוצרות על ידי רצפי צלילים המוצגים לאט יותר, או באמצעות הרכיב האלקטרופיסיולוגי MMN. מעבר לכך, Karma (2007) טוען שיכולת מוסיקלית יכולה להימדד באמצעות רמת הביצוע במבחן לזיהוי תבניות אודיטוריות. הטסט של karma מכיל רצף צלילים היוצרים תבניות היררכיות ועל הנבדק לזהות שינויים מבניים בתבניות (למשל בסדר או במספר הצלילים). Karma ושותפיו טוענים שהצלחה במבחן אינה תלויה ברקע תרבותי או בתרגול מוסיקלי ומשקפת יכולת מולדת.

הדמיון בין שני סוגי ההגדרות שהוצגו לעיל, הגדרת הלקות בדיסלקציה והגדרת היכולת המוסיקלית, מעלה מספר שאלות מעניינות אותן ניתן לנסות לבדוק באמצעות ניסויים מבוקרים:

1) האם היכולת לזהות תבניות מוסיקליות נמצאת במתאם ליכולת להישען על עוגן תפיסתי בעת ביצוע מטלות תפיסתיות?

2) האם בהכרח אינדיבידואלים עם דיסלקציה מתקשים באופן יחסי הן במטלות הנסמכות על עיגון והן במטלות הדורשות זיהוי מבנים מוסיקליים?

3) האם מוסיקאים דיסלקטים יפגינו יכולות "עיגון" טובות יותר מדיסלקטים שאינם מוסיקאים?

4) האם תרגול המוביל לשיפור ביכולות תפיסת תבניות עשוי להשליך על ביצוע במטלות הקשורות לעיגון תפיסתי?

אני שואפת להשוות את רמת הביצוע במגוון משימות אודיטוריות בקרב 4 קבוצות נבדקים בוגרים (סטודנטים או בוגרי אוניברסיטה): מוסיקאים ללא דיסלקציה, מוסיקאים עם דיסלקציה, לא-מוסיקאים ללא דיסלקציה, לא-מוסיקאים עם דיסלקציה. רמת הביצוע תושווה בראש ובראשונה באמצעות מדדים התנהגותיים (זמני תגובה ואחוזי שגיאה) וייתכן שישולבו גם מדדים אלקטרופיסיולוגיים.

במקביל, אני שואפת לבדוק את מידת השיפור בזיהוי תבניות אודיטוריות בקרב נבדקים דיסלקטים שאינם מוסיקאים (סטודנטים ו/ או ילדים), בעקבות תרגול הממוקד בזיהוי מבנים אודיטוריים. מעבר לכך, אני שואפת לבדוק, האם תרגול שכזה הוא בעל השפעה על התפקוד שלהם במשימות פונולוגיות ובמשימות הקשורות לקריאה.

 

מלגת נשיא תש"ע

קראו פחות

ד"ר לובה דייכין

 החוג לקוגניציה

קרא עוד

נושא המחקר: תפקוד של זכרון עבודה הלא מודע כתנאי המגביל את טיב הלמידה ארוכת הטווח

תקציר המחקר: אחרי תואר ראשון במדעי הרפואה ותואר שני בנוירוביולוגיה (שניהם באוניברסיטה העברית), אני מעוניינת להעמיק בחקר תהליכי הלמידה והתפיסה השמיעתיים וללמוד על מעורבותו של זיכרון העבודה לטווח קצר כגורם שמעצב את התהליכים האלו בבני אדם.

מדובר באותה מערכת אשר מאפשרת לנו להשתפר במשחק טטריס, למשל. בהתחלה, כשהצורות עצמן והשילובים שלהן לא מוכרים לנו, אנו צריכים לסובב את כל אחת ואחת מהן בעיני רוחינו כדי למצוא את השילוב המתאים. עם הזמן, אחרי שאנו נחשפים שוב ושוב לצורות אלו אנו עוברים לסוג אחר של חישוב/ים, ולא נחוץ יותר לסובב את הצורות בראש. אנו יודעים עבור כל צורה איך היא צריכה להיות כדי להתאים לכל אחת מהאחרות. המשחק הופך להיות קל יותר ואנו נהיים זריזים יותר. המעבר ממערכת חישובים אחת לאחרת, יעילה יותר, תלוי ביכולת שלנו למצות את האלמנטים החוזרים וללמוד את החוקיות. יכולת זו היא פונקציה של זיכרון העבודה לטווח קצר. חשוב להדגיש כי בנוסף לשיפור בטטריס, יכולת זו נמצאת בבסיסן של מיומנויות רבות וחשובות, שאנו רוכשים במהלך החיים, ביניהן רכישת שפה ולימוד קריאה.

מלגת נשיא תש"ע

קראו פחות

ד"ר הלל בן ששון

 החוג לפילוסופיה

קרא עוד

נושא המחקר: שם ההוויה ותורת ההוויה

תקציר המחקר: אני מבקש לעסוק במסגרת עבודת הדוקטור שאכתוב בסוגיה הפועמת בלב שתי המסורות גם יחד (גם אם בניסוחים ובאופנים מעט שונים). במסורת הפילוסופית של המערב נהוג לכנות סוגיה זו הבעיה האונטולוגית או שאלת ההוויה, ואילו במסורת המחשבה והיצירה התורנית שאלה זו מכוננת את אחד ההבטים החשובים ביותר של החקירה התיאולוגית - אופיו וזהותו של האל. כוונתי בעבודה זו היא להתחקות אחר שמו הפרטי והמפורש של האל, י.ה.ו.ה., הנקרא גם שם הוויה.

מלגת נשיא תש"ע

קראו פחות

ד"ר מיכל בירקנפלד

 החוג ארכיאולוגיה

קרא עוד

נושא המחקר: הארגון החברתי ודגמי היישוב בגליל העליון בתקופת המעבר לחקלאות (הניאולית הקדום)

תקציר המחקר: בתואר השלישי אני מרחיבה את יריעת המחקר: במהלך "המהפכה הניאוליתית" מצא עצמו האדם במצב לא מוכר, שדרש ארגון חברתי חדש ומנגנונים חברתיים-תרבותיים חדשים בכדי לקיימו. ואכן, ה"מהפכה הניאוליתית" לא פסחה על אף אחד מתחומי החיים: האוכלוסייה צמחה למימדים חדשים, היישוב נעשה צפוף ומגוון בהרבה, מערכות סחר החליפין והתקשורת הבין-אזורית נעשו מורכבות ואינטנסיביות יותר, הארכיטקטורה התפתחה והתרבות החומרית הפכה עשירה יותר ויותר. שינוי זה ניכר גם בעולם הרוחני-טקסי: מנהגים פולחניים חדשים מופיעים, לצד שינויים במנהגי הקבורה והופעתם של אתרי פולחן מיוחדים. המחקר הנוכחי שואף לבחון שינויים אלו, כפי שהם משתקפים בממצא הארכיאולוגי בן התקופה בגליל התחתון ולהבין כיצד תפקד אזור גיאוגרפי זה כיחידה מערכתית חברתית-תרבותית.

כעשרים אתרים ארכיאולוגים בגליל התחתון ובעמקים נכללים במחקר הנוכחי. אפיקי המידע השונים ישולבו בעזרת ממ"ג, המאפשרות הצגה וניתוח של כמויות מידע גדולות. ניתוח המידע ייעשה ברמת האתר הבודד ("ניתוח פנים-אתרי") במטרה להבין את אופי האתר והפעילויות שבוצעו בו. בנוסף, נעזר המחקר בתיאוריות ארכיאולוגיות ואנתרופולוגיות, העוסקות ביחסי אדם-סביבה וניתוח מערכות יישוב כמדד התנהגותי-אנושי. בעזרתן ייבחן מכלול האתרים ("ניתוח בין-אתרי") במטרה להבין את מערכת יחסי הגומלין בין האתרים, את אופן תפקודו של הגליל התחתון כיחידה יישובית-מערכתית ואת השינויים שחלו במערכת זו לאורך התקופה. אנו מקווים כי הפורמט החדשני של המחקר יקדם את הבנתנו את התקופה הניאוליתית בכלל ואת הארגון החברתי בה בפרט, כפי שהוא משתקף במערכת היישובית בגליל התחתון. השימוש ביישומים הממוחשבים פותח בפנינו דרכי מחקר חדשות להצגתה והבנתה של התקופה הניאוליתית הקדומה, המספקת לנו כחוקרים הזדמנות לחקור תופעות מרכזיות וכלל-אנושיות כמו ראשית ייצור המזון, גידול אוכלוסין, הופעת היררכיה חברתית וכיצד תופעות אלו נקשרות זו בזו.

מלגת נשיא תש"ע

קראו פחות

נעמה ארנון

 לימודי האיסלם והמזרח התיכון

קרא עוד

נושא המחקר: גשר מזרחה - מערך יחסי החוץ של המעצמה המונגולית במזרח התיכון

מלגת נשיא תש"ע

קראו פחות

ד"ר צ'ן בו

 החוג ללימודי אסיה

קרא עוד

נושא המחקר: The archeology of the Qin and Han dynasties in ancient China

מלגת נשיא תש"ע

קראו פחות

ד"ר שי שיר

 החוג ללימודי אסלאם ומזה"ת

קרא עוד

נושא המחקר: נשים מוסלמיות שליטות בימי הביניים

תקציר המחקר: המחקר עוסק בתופעה ייחודית של שלטון נשים בחברות האסלאמיות של אזור איראן רבתי, ושל תפקידי הנשים בראש הפירמידה של האליטה השלטת בתקופה שלאחר התבססות המדינה המונגולית באזור (החל משנת 1260). המחקר יבחן שאלות הנוגעות להתהוותה של תופעת שלטון הנשים, לבירור מקיף של מאפייניה, ולהבנתה כתוצאה של המפגש בין הנוהגים החברתיים של מרכז אסיה עם העולם המסלמי וההלכה האסלאמית בפרט.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר כריסטיאן שטדל

 החוג ללשון עברית

קרא עוד

נושא המחקר: תחביר ארמית השומרונים

תקציר המחקר: העבודה מהווה תיאור סינכרוני של תחביר הצורות אך כוללת גם השוואות הן לשבלים קודמים של השפה הארמית הן ללהגים ארמיים אחרים בני אותה תקופה. הלהג הנבדק שימש את העדה השומרונית (שמספר חבריה טרם מעט) היושבת בשכם ובהררי שומרון בכתיבתה  ספרות דתית במאות השלישית עד לחמישית לספירה לערך.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות
g

ד"ר גיא רק

 החוג ללימודי אסלאם והמזה"ת

קרא עוד

נושא המחקר: האמנות החזותית בשלהי התקופה העות'מאנית כביטוי לדפוסים תרבותיים חדשים

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות

ד"ר ימית רחמן-שרירא

 פורום אירופה

קרא עוד

נושא המחקר: אבנים קדושות לנוצרים בימי הביניים - דימויים, עקבות ומרחבים של קדושה

תקציר המחקר: בכוונתי לדון במספר מקרי מבחן של אבנים שנזכרות בתיאוריהם של עולי רגל נוצריים דוגמת האבן בגולגולתא עליה לפי המסורת נצלב ישו, והאבן בגת שמנים עליה נשא את תפילת היגון. על אחדות מבין האבנים הראו את טביעות איבריו של ישו (בד"כ ידיו ורגליו), דוגמת אבן העליה לשמיים בהר הזיתים. אבנים אלו מעלות שאלות אודות הגבולות שבין דימוי ושריד קדוש, אובייקט וחומר, טבעי ומלאכותי.

מלגת נשיא תשס"ט

קראו פחות