שנים

ד"ר אבנר אקר

avner.ecker@mail.huji.ac.il

החוג: ארכיאולוגיה ולימודים קלאסיים

קרא עוד

נושא המחקר: The Inscriptions of Palestina and Arabia in their Archeological Contexts: 74-284 CE

המנחה\ים: פרופ' חנה כותן ופרופ' זאב וייס

 

מלגת נשיא תשע"ב

 

קראו פחות

ד"ר עידן שרר

shererid@gmail.com

חוג: היסטוריה

קרא עוד

נושא המחקר: הצבא הספרדי באיטליה, 1495 - 1559.

מלגת נשיא תשע"א

קראו פחות

ד"ר אביב קרן

aviv.keren@gmail.com

חוג: פילוסופיה, המרכז לחקר הרציונליות, מדעי-הקוגניציה.

קרא עוד

נושא המחקר: היסודות הקוגנטיביים של המתמטיקה

 

תקציר המחקר: התפיסה המקובלת כיום ליסודות המתמטיקה הינה של יסודות לוגיים. הן מתוך היכרות מעמיקה (כלוגיקן מתמטי) עם מוגבלויותיה והן לאור הולדת וצמיחת התחום של מדעי הקוגניציה ב-50 השנים האחרונות (בו אני מתעמק בימינו כמאסטרנט בקוגניציה, מן הצד), אני מנסה להביא את בשורת המהפכה הקוגנטיבית אל הפילוסופיה של המתמטיקה.

סנטימנטים קוגנטיבים כאילוץ על היישויות המתמטיות הופיעו רבות בהיסטוריה של התחום, והובילו לעבודות מאוד מתוחכמות-טכנית, אך אף-פעם לא פותחו או נבחנו אל מול הידע המדעי המצטבר והתבגרות התפיסות הפילוסופיות הבאה עמו.

מעבר לפיתוח פילוסופי וטכני-ראשוני של המסגרת הכללית אשר תאפשר את יישובה של תפיסה קוגנטיבית (וספציפית - פיניטיסטית) של המתמטיקה עם תפיסת המתמטיקאים את תחומם-הם, אני מפתח את הנושא של סדרות אקראיות (ואלמנטים אקראיים באופן כללי), נושא קונקרטי אשר משמש כמקרה-בוחן וכהדגמה של גישתי הכללית, ייתרונותיה ונכונותה.

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות

שרה צוויג

sarahyona@gmail.com

חוג: מדע הדתות

קרא עוד

נושא המחקר: תיאטרון סנסקריט.

 

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות

ד"ר רן עבודי

ron.aboodi@mail.huji.ac.il

חוג: פילוסופיה ורציונליות

קרא עוד

נושא המחקר: תיאוריות כמכשירים לקבלת החלטות מעשיות.

 

תקציר המחקר: נושאי המחקר הפילוסופי שלי סובבים את המושג של נכונות של החלטה מעשית בחיים. דומה שבכל שיקול-דעת מעשי אנו שואפים להגיע אל החלטה מעשית נכונה. מה משמעותו של מושג זה? אפשר להעריך "נכונות" ביחס לקנה-מידה כלשהו. האם אפשר לומר משהו לגבי קנה-המידה לנכונות החלטה מעשית שרלוונטי לגבי כל מי שעושה שיקול-דעת מעשי? האם יש מובן למושג של "נכונות" של החלטה מעשית שאיננו תלוי בשום קנה-מידה ספציפי? האם המושג של החלטות מעשיות נכונות יכול לשמש כאידיאל של תיאוריות במדעים האקספירמנטאליים, להבדיל מידע לשמו או הבנה תיאורטית של העולם?

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות

ד"ר אילונה ספקטור

ilona.spector@gmail.com

חוג: בלשנות

קרא עוד

נושא המחקר: תחביר וסמנטיקה של המשפט המבוקע בעברית מודרנית.

 

תקציר המחקר: עבודת המחקר שלי עוסקת גם כן בתחביר וסמנטיקה של העברית המודרנית, אך הפעם מנסה להתחקות אחר תופעת המשפטים המבוקעים (מבנה המשמש להדגשת אלמנט כלשהו במשפט ע"י 'ביקוע' המשפט לשניים והפיכתו למשפט שמני – לדוג': זה יוסי שהבטיח להגיע לישיבה). במסגרת הפיתוח האחרון בתיאוריה הגנרטיבית החומסקיאנית – המינימליזם. העבודה תבחן את מקומו של המשפט המבוקע (הקלפט) בעברית ותשווה אותו אל אותו המבנה בשפות רומאניות, סלאביות וגרמאניות. כמו כן, בעבודת המחקר אנסה לבחון את מקומו של המשפט המבוקע בטיפולוגיה הכללית של משפטים שמניים. אנתח את המבנה מבחינה תחבירית, סמנטית ופראגמאטית ואבחן את השלכותיו של ניתוח זה על התיאוריה התחבירית הכללית שפותחה למבנים דומים באנגלית ובשפות הרומאניות. שיטת העבודה האמפירית תתבסס על שיפוטי דקדוקיות לפי אינטואיציות של דוברים ילידיים מחד ועל קורפוס העברית המדוברת של אוניברסיטת ת"א מאידך.

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות
ס

ד"ר מילה ניישטדט

mila.neishtadt@mail.huji.ac.il

חוג: שפה וספרות ערבית

קרא עוד

נושא המחקר: המצע הארמי של הדיאלקט הערבי הפלסטיני.

תקציר המחקר: את לימודי הדוקטורט בחרתי לעשות באוניברסיטה העברית בירושלים בחוג לשפה ולספרות ערבית בהנחיית פרופ' סיימון הופקינס. עבודתי על הדוקטורט תתאפשר תודות למלגה ע"ש פולונסקי לדוקטורנטים מצטיינים.

עבודת הדוקטורט תעסוק במצע הארמי של הערבית הפלסטינית. מצע ארמי זה מתבטא בצורות-לשון ובאלמנטים ארמיים שונים שנשתמרו בדיאלקט הערבי הפלסטיני מהתקופה שבה היה אזורנו דובר ארמית ועד ימינו אנו. אלמנטים אלה מתבטאים בעיקר (אך לא רק) בתחום הלקסיקון. בהקשר זה בולט אוצר המילים בתחום החקלאות, הבוטניקה, משק הבית וכן שמות מקומות. מטרתי היא לרכז צורות-לשון ואלמנטים אלה ממגוון מקורות המתעדים שפה דבורה ולבחון אותם ביחס למקורם הארמי תוך עמידה על השינויים השונים שחלו בהם. שאלת מחקר מעניינת היא לבחון באיזו מידה שונים אלמנטים אלה מאזור גיאוגרפי אחד למשנהו בקרב דוברי הערבית הפלסטינית וכן ביחס לדיאלקטים ערביים אחרים בתחומי השפעת הארמית (למשל: ערבית-לבנונית, ערבית-סורית). תשומת לב מיוחדת ארצה להקדיש לצורות-לשון ממקור זר שנשאלו על ידי הארמית ונשתמרו כחלק מהמצע הארמי בדיאלקט הערבי הפלסטיני. בין צורות-לשון אלה בולטות מילים ממקור יווני, פרסי ואף כנעני-עברי.

מלגת פולונסקי תשע"א

 

קראו פחות

ד"ר נורמה-ליליאנה לרה-סינגר

liliana.lara@mail.huji.ac.il

חוג: לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים

קרא עוד

נושא המחקר: האסתטיקה של הנדידה. מסלולים ומעקפים בארבעה סופרים לטינו-אמריקניים: קרינה בר, סרג'יו צ'פק, מרסלו כהן וויקטוריה דה סטפנו.

 

תקציר המחקר: לניידות בין מחוזות ושפות יש השפעה גדולה על האופן שבו אנשים מבינים את העולם וכיצד הם מבינים את עצמם. בעוד המהירות של זרימת המידע והרשתות הדיגיטאליות מאפשרת ניידות כזו גם מבלי לצאת מהבית, מחקר זה יתמקד בסופרים שהניידות הפיזית שלהם הייתה ממשית. מעבר זה בין תרבויות, מקומות ושפות מתגלם בעבודה אקסצנטרית שמטפלת בבעייתיות המשגתית של זהות, זיכרון, שייכות, מקום ושפה. מעבר לספרות המתיחסת ישירות לגלות או להגירה, תזה זו תדון בעבודה של ארבעה "סופרים נוודים" שלא מדברים ישירות על הסוגיות האלה. בכל ארבעת המקרים המושגים של גלות או תלישות נוכחים רק בצורה מטפורית. אי השייכות אינה מנוסחת ישירות אך מתגלה בכמה פריצות של השיח המכונות "מעקפים". התלישות כנושא בפני עצמו הוא גם מעקף, ההתמודדות עמו אינה באופן ישיר, אלא באמצעות האווירה. מחקר זה יסייר בין מעקפים אלה של ההיסטוריה, המרחב, השפה, תוך שימוש במושגים של דה-טריטוריאליות, שטח רוחבי, נוודות, אקסצנטריות ותפוצות. סקירת המושגים הללו תתייחס לגישות התיאורטיות של דלז וגואטרי ( 1975 ), דרידה ( 1996 ), פוקו ( 1966 ) וקליפורד ( 1994 ( ויעשה שימוש נרחב במושגים "חוצות" (סרסני, 2001 ) ו"כתיבה נודדת" (גונזאלס, 2007 .( תזה זו תתמקד בארבעה סופרים עכשוויים מאמריקה הלטינית: קרינה בר (פולין, 1948 ): גדלה בישראל, הכתיבה שלה התפתחה בוונצואלה. בר מייצגת מקרה של כיבוש השפה הספרדית, הנטישה של שפת האם (פולנית) והשפה השנייה שלה (עברית). מרסלו כהן (ארגנטינה, 1951 ): חי 20 שנה בספרד ומשם הוא פרסם את רוב יצירתו. מושך תשומת לב ברומנים שלו, מלבד נוכחותה של שפה מקורית מסוימת, יצירת מרחב פנטסטי בדיוני. סרחיו צ'פק (ארגנטינה, 1956 ): הרומנים שלו נכתבו בקראקס וניו יורק ומציגים חיפוש של הזיכרון והעבר שכובל על ידי סטיות (מעקפים) של האנקדוטה. ויקטוריה דה סטפנו (איטליה, 1940 ): משפחתה היגרה לוונצואלה כשהייתה ילדה. במהלך השנים המוקדמות של בגרותה הוגלתה למדינות אירופה השונות. הרומנים שלה, המטשטשים את הגבולות בין ספרות לבין חיבור, הם ייחודיים בספרות הונצואלנית. מטרת מחקר זה להוכיח את קיומה של האסתטיקה של הנדידה בספרות הלטינו- אמריקאית העכשווית המתבססת על מה שאנחנו מכנים "מעקפים", באמצעות לימוד יצירתם של ארבעה סופרים אלה.

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות

ד"ר דניאל לב

danjolev@yahoo.com

חוג: לימודי האסלאם והמזרח התיכון

קרא עוד

נושא המחקר: ספרא וסייפא: אסכולת " אל-סלפייה אל-ג'יהאדייה" והיסודות התאולוגיים של הג'יהאד הגלובלי.

 

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות

ד"ר אריאל זינדר

arieldov@netvision.net.il

חוג: ספרות עברית, יידיש ופולקלור

קרא עוד

נושא המחקר: עיון פואטי ורטורי בפיוטיהם הלאומיים של שלמה אבן גבירול ומשה אבן עזרא.

 

תקציר המחקר: תלמיד מחקר בחוג לספרות עברית, במדור הפיוט ושירת ימי הביניים, תחת הנחייתה של פרופ' שולמית אליצור. עבודת המחקר לדוקטורט מתמקדת בפיוטים ועוקבת אחר המתח בין הקול האישי הנכסף לידיעת האל ולמחילת חטאים לבין הקול הלאומי הנכסף לגאולה.

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות

ד"ר אנדרי וילנב

andrevillen@gmail.com

חוג: מדע הדתות

קרא עוד

נושא המחקר: סימבוליקה של נישואין בפרקי מפתח של ההסטוריה הקדושה בספרות בית שני, בברית החדשה ובחז"ל.

 

תקציר המחקר: The topic of my dissertation is “Nuptial Symbolism at Key Moments of Salvation History according to Second Temple Writings, the New Testament, and Rabbinical Literature” under the direction of Prof. Israel Yuval and Prof. Justin Taylor. In my dissertation I explore how ancient Jews viewed the covenant between God and His people as a marriage spanning all of salvation history from creation and the Garden of Eden through the revelation at Mount Sinai, Israel’s worship in the Jerusalem Temple, and to the eschatological end of days. I then examine how the first Christians adopted this motif and applied it to the relationship between Christ and the Church. This is an important study to help us understand the interaction between Jews in Christian in the late Second Temple and early rabbinical periods.

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות

ד"ר ינון ויגודה

ynonwygoda@gmail.com

חוג: פילוסופיה

קרא עוד

נושא המחקר: לשונות השתיקה במשנתם של ולדימיר ינקלביץ ופרנץ רוזנצוויג

 

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות

ד"ר דויד הדר

dvidhadar81@gmail.com

חוג: ספרות אנגלית

קרא עוד

נושא המחקר: The Death of the Author in the Novels of Margaret Atwood and Philip Roth

 

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות

ד"ר אורי דוידוביץ'

uri.davidovich@mail.huji.ac.il

חוג: ארכאולוגיה

קרא עוד

נושא המחקר: מדבר יהודה בתקופות הכלקוליתית, הברונזה והברזל (האלף השישי - האלף הראשון לפנה"ס):יחסי מזרע וישימון בראי דגמי פעילות בסובב מדברי מוגדר.

 

תקציר המחקר: המחקר עוסק בתולדות הפעילות האנושית במדבר יהודה במבט מן "המשך הארוך". מטרת המחקר הינה התחקות אחר דפוסי הפעילות באזור בו מתרחש מגע הדוק בין חברות מדבריות וחברות יושבות-קבע, לרבות דפוסים ייחודיים הנגזרים מן התנאים הסביבתיים הספציפיים למדבר יהודה. המחקר מבוסס על איסוף כלל המידע הארכיאולוגי שהצטבר במחקרי עבר וניתוח מחודש של פריסת האתרים ותרבותם החמרית, ועל סקר שדה ראשוני במרחב בן 170 קמ"ר בחלקו הדרומי של מדבר יהודה. בשלב הבא יעשה נסיון לזהות את התשתיות החברתיות שיצרו את דגמי הפעילות הנצפים בכל תקופה, באמצעות מחקר השוואתי עם דגמי פעילות עתיקים ומודרניים רלוונטיים. לבסוף, נחפש לתת מענה לשאלה "כיצד נתפס המרחב" על ידי יושביו ועל ידי יושבי היחידות הסמוכות לו, וכיצד תפיסות אלו נשמרו ו/או נשתנו לאורך פרק הזמן הנדון.

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות

ד"ר עמי גרינפלד

ami.grinfeld@gmail.com

חוג: פילוסופיה

קרא עוד

נושא המחקר: שאלת הרדוקציה הפנומנולוגית בפנומנולוגיה של הוסרל.

 

מלגת נשיא תשע"א

 

קראו פחות