שנים

אלינה מלצר

אלינה מלצר

לימודי תיאטרון

קרא עוד
נושא המחקרכל הבמה עולם: מטא-תאטרון כמופע קוסמולוגי במחזות שייקספיר ובעיבודם לבמה ולמסך

מנחים: פרופ' צחי זמיר וד"ר ז'נט מלכין

תקציר: עבודת המחקר כל הבמה עולם: מטא-תאטרון כמופע קוסמולוגי במחזות שייקספיר ובעיבודם לבמה ולמסך, בוחנת את המטא-תאטרון השייקספירי כמימוש פרפורמטיבי של הקוסמולוגיה הקדם-מודרנית ועוקבת אחר פרשנויותיו ועיבודיו לאורן של פרדיגמות משתנות.

הצגות בתוך הצגות והעמדות פנים או התחזויות של דמויות הינן אמצעי מטא-תאטרוני נפוץ ברנסאנס ובתאטרון השייקספירי בפרט. מודוסים אלה מאפיינים את העולם הבדיוני ואת הדמות כמבנים מרובדים של יחסי הכלה המקיימים בתוכם מגוון של אנלוגיות פנימיות – בדומה לעקרונות המרכזיים של המודל הקוסמי הקדם-מודרני ותפיסת האדם כמיקרו-קוסמוס. מחקרי מבקש להאיר מפרספקטיבה חדשה את יישומו של אמצעי המטא-תאטרון על הבמה השייקספירית ואת תפקידו בייצוג של קוסמולוגיה אשר הולכת ומתערערת.

בעיבודים מאוחרים יותר למחזות שייקספיר ניכרת התערבות דרמטורגית במבנן של הצגות בתוך הצגות ודמויות המתחזים, כך שמתקבל דימוי שונה מן הסדר הפנימי שמאפיין את המטא-תאטרון בהקשרו המקורי. עיון במספר הפקות תאטרון וקולנוע יצביע על מגמות עכשוויות בפרשנות המטא-תאטרון השייקספירי לבמה ולמסך, בהתאם לתפיסות עולם ואדם משתנות.

 

מלגת נשיא תשע"ד

קראו פחות
מירי אבישר

ד"ר מירי אבישר

ספרות כללית והשוואתית 

קרא עוד
נושא המחקר: מסעות משחקיים: גוגול, מלוויל, נבוקוב

שם המדריך: פרופ' אילנה פרדס 

תקציר: בעבודת הדוקטור שלי, שכותרתה הטנטטיבית: "Ludic Quests: Gogol, Melville, Nabokov"  ("מסעות משחקיים: גוגול מלוויל, נבוקוב"), אני עורכת קריאה משווה בין שלושה רומנים — נפשות מתות, מובי דיק ולוליטה. במוקד הניתוח עומדת בחינה של יחסי הגומלין בין המסע הגאוגרפי לבין המסע הפואטי והפרשני שמגוללת כל יצירה. שני סוגי המסע, הליטרלי והפיגורטיבי, מאופיינים, לדידי, במשחקיות מובהקת, שאחד מביטוייה המשמעותיים ביותר הוא הסטייה המתמדת של הדמויות והדוברים אל שולי הדרך והשיח גם יחד. בנוסף לאיתור זיקות רעיוניות וצורניות בין שלושת הטקסטים באשר לסגולותיה וסכנותיה של הסטייה המשחקית מדרך הישר, מבקש הדיון בהם להתחקות אחר הדיאלוג הרוסי-אמריקאי שמקיים נבוקוב עם שניים ממבשריו במאה התשע-עשרה.

מאמרים ופרסומים:

"על העיוורון: ספר איוב כמודל להארה רוחנית בסונטה התשע-עשרה של מילטון", מוזה 1 (יולי 2017): 1-16.

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
נועם זיגלמן

ד"ר נעם זיגלמן

מדעי הקוגניציה

קרא עוד
כותרת המחקר: הבדלים בין-אישיים בלמידה סטטיסטית: מדידה, תיאוריה, ותוקף

מנחה: פרופ' רם פרוסט

נושא המחקר: אני חוקר את יכולת הלמידה הסטטיסטית, היכולת האנושית לחלץ סדירויות וחוקים על מנת ללמוד על העולם. יכולת זו עומדת בבסיס מגוון רב של יכולות אנושיות, ובפרט היא משחקת תפקיד חשוב ברכישת שפה. במסגרת עבודת הדוקטורט שלי אני מתמקד בהבדלים בין-אישיים ביכולת זו, והקשר שלהם לרכישת שפה. בפרט, אני מפתח כלים חדשים למדידת הבדלים בין-אישיים ביכולת זו, שיוכלו לשמש לניבוי יכולות רכישת שפה.

פרסומים:

 

- Siegelman, N., Bogaerts, L., Christiansen, M.H., & Frost, R. (2017). Towards a theory of individual differences in statistical learning. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
- Bogaerts, L., Siegelman, N., Ben-Porat, T., & Frost, R. (2017). Is the Hebb repetition task a reliable measure of individual differences in sequence learning? The Quarterly Journal of Experimental Psychology.
- Siegelman, N., Bogaerts, L., & Frost, R. (2016). Measuring individual differences in statistical learning: Current pitfalls and possible solutions. Behavior Research Methods. 
- Bogaerts, L., Siegelman, N., & Frost, R. (2016). Splitting the variance of statistical learning performance: A parametric investigation of exposure duration and transitional probabilities. Psychonomic Bulletin & Review. 
- Siegelman, N., & Arnon, I. (2015). The advantage of starting big: Learning from unsegmented input facilitates mastery of grammatical gender in an artificial language. Journal of Memory and Language.
- Frost, R., Armstrong, B. C., Siegelman, N., & Christiansen, M. H. (2015). Domain generality versus modality specificity: The paradox of statistical learning. Trends in Cognitive Sciences.
- Siegelman, N., & Frost, R. (2015). Statistical learning as an individual ability: Theoretical perspectives and empirical evidence. Journal of memory and language.
- Frost, R., Siegelman, N., Narkiss, A., & Afek, L. (2013). What predicts successful literacy acquisition in a second language?. Psychological Science.
- Kinoshita, S., Norris, D., & Siegelman, N. (2012). Transposed-letter priming effect in Hebrew in the same–different task. The Quarterly Journal of Experimental Psychology.

 

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות
עידו נוי

ד"ר עידו נוי

תולדות האמנות 

קרא עוד
נושא המחקר: תכשיטי חתונה אשכנזים במאה ה-14

מנחה: פרופ' שלום צבר

תקציר המחקר: עבודת הדוקטורט שלי מבקשת לבדוק את תולדותיהם ומאפייניהם של תכשיטי החתונה היהודית באשכנז בימי הביניים המאוחרים כפי שהם משתקפים בתרבות החומרית

 

מלגת נשיא תשע"ה

קראו פחות
תמיר קרקסון

ד"ר תמיר קרקסון

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

קרא עוד
נושא המחקר: ההשכלה היהודית באימפריה העות'מאנית, 1908-1839: תמורה בקהילות מערב אנטוליה, דרום הבלקן וירושלים

שם המדריך: פרופ' ירון בן-נאה

תקציר: עבודת הדוקטור עוסקת בהשכלה היהודית באימפריה העות'מאנית, שהתפתחה וצמחה בתקופת התנט'ימאת (1876-1839) ובתקופה החמידיאנית (1908-1876). המחקר מתמקד בארבע הקהילות העירוניות המרכזיות במערב אנטוליה ובדרום הבלקן (סלוניקי, אסתאנבול, אזמיר ואדירנה), וכן בירושלים, כמקרה בוחן ייחודי של פרובינציה עות'מאנית.

במוקד מחקרי עומד חוג של כשלושים משכילים שחיו בגבולות הזמן והמקום האמורים. זיקתם התרבותית והאינטלקטואלית העיקרית, זו שלפיה בחרתי להגדירם כקבוצה במחקרי, הייתה לתנועת ההשכלה היהודית במרכז אירופה ובמזרחה, בעיקר באימפריה האוסטרו-הונגרית. משכילים אלה, מרביתם בעלי השכלה תורנית כלשהי, כתבו בעיקר בשתי שפות: עברית, ה'לינגואה פראנקה' של תנועת ההשכלה היהודית, ולאדינו, הוורנקולר הספרדי העות'מאני.

פרסומים:

ספר (בהכנה):
•    תמיר קרקסון, אליעזר בן-יהודה והספרדים בירושלים (שם זמני).

מאמרים:
•    Tamir Karkason, "Shabbateanism and the Ma'aminim in the Writings of Abraham Elmaleh", El Prezente 10 (2016), pp. 123-142.
•    תמיר קרקסון, "משכילים ספרדים והיסטוריוגרפיה לאומית: 'שלושה שקדמו לבן יהודה' (1978) כמקרה בוחן", פעמים 149-148 (תשע"ז) [בדפוס].
•    Yaron Ben-Naeh and Tamir Karkason, "Writings in Hebrew on Istanbul during the Last Ottoman Century and the Early Years of the Turkish Republic", in: Christoph Hertzog & Richard Wittmann (eds.), Recovering the Voices of Late Ottoman Istanbul's Multiethnic Residents through Self-Narratives (1830-1930): Sources and Research Paradigms (Self-Narratives of the Ottoman Realm: Individual and Empire in the Near East, Vol. 2), Farnham, UK: Ashgate Publishing (in press).

מאמר ביקורת:
•    תמיר קרקסון, "מבט חדש על יחסי בגין ויוצאי ארצות האסלאם" (על: דוד לביא, צופן בגין: סוד קסמו הרטורי של מנחם בגין ב"נאום השילומים", תשע"ו), ישראל 25 (תשע"ח) [בדפוס].

פרסומים נוספים (רשימה חלקית):
•    תמיר קרקסון, "עיתונות בן-יהודה והספרדים", מדור "קשר למחקר", קשר 46 (תשע"ד), עמ' 173.
•    תמיר קרקסון, "אליעזר בן-יהודה והאופציה העברית-ספרדית בראשית המאה העשרים", הסדנה להיסטוריה חברתית, הארץ, 6.1.2015: http://blogs.haaretz.co.il/sadna/1082.
•    תמיר קרקסון, "אנוֹש מלאכותי בצלוחית של זכוכית: אליעזר בן-יהודה וסיפור עם על הרמב"ם", עת-מול 241 (תשע"ה), עמ' 13-12.
•    "מבוא", המדור לעיתונות לאדינו, אתר "עיתונות יהודית היסטורית" (2017): http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/sec_Ladino.aspx.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

קראו פחות
אורי יעקב

ד"ר אורי יעקב

מוסיקולוגיה 

קרא עוד
נושא המחקר: ייצוגי מסעי הצלב ברפרטואר המוזיקלי מימי-הביניים

מנחה: ד"ר יוסי מורי

תקציר המחקר: מחקרי מתמקד בשירי מסעי-צלב מימי-הביניים, רפרטואר החוצה משרע רחב של שפות (לטינית, צרפתית, אוקסיטנית), מבנים ואידיומים פואטיים ומוזיקליים, וכן פונקציות: שירי גיוס למסעות; שירי אהבה חצרונית שבמוקדם המרחק בין הצלבן לבין אהובתו; מזמורים ליטורגיים שהיוו חלק מטקסים בעלי הקשרים צלבניים, ועוד.  ברוב המקרים, הטקסטים של השירים הללו כבר נבחנו, בעיקר על-ידי חוקרי ספרות.  במסגרת קורפוס זה, אני מבקש לבחון את השירים שלהם השתמרו גם לחנים לצדם של הטקסטים, ולהתמקד בתפקידה של המוזיקה, שהייתה חלק אינהרנטי בביצועם של השירים הללו, בהטמעת רעיונות ותהליכים טקסטואליים.  דרך התחקות אחר ייצוגיה השונים של התמה של מסע-הצלב אני בוחן את הקשרים בין טקסטים פואטיים לבין המוזיקה שמלחינה אותם, ובוחן את ייחודו של השיר מימי-הביניים בתור מקור היסטורי אשר יוכל לשפוך אור חדש על הבנת מחשבת מסעי-הצלב. 

תקציר ביוגרפי: אורי יעקב הוא תלמיד מחקר בחוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית, ובמוקד מחקרו הנוכחי המוסיקה של ימי-הביניים, בהנחייתו של ד"ר יוסי מורי. הוא בעל תארי בוגר ומוסמך בביצוע מוסיקלי מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, וכן תואר מוסמך נוסף במוסיקולוגיה מהאוניברסיטה העברית. כיום הוא חבר בקבוצת המחקר 'צליל, דימוי ומרחב' הפועלת במסגרת מרכז 'מנדל סכוליון', וכן מתרגל באופן פרונטלי בחוג למוסיקולוגיה במסגרת מגוון של קורסים. אורי זכה במגוון של מלגות מטעם האוניברסיטה העברית, בהן פרסי הדיקן והרקטור לתלמידי מוסמך מצטיינים, מלגת נשיא האוניברסיטה לתלמידי מחקר, מלגת 'מנדל-סכוליון' ומלגת 'רוטנשטרייך'. הוא השתתף בכנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל, ושוקד כיום על השלמתם של כמה פרסומים אקדמיים. במקביל לפעילותו האקדמית הוא מופיע תדיר בתור נגן גיטרה קלסית על-גבי מיטב הבימות בארץ ובעולם, וזכה במגוון פרסים על הופעותיו, לרבות מלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל. קודם לתחילת לימודי המחקר שלו שימש בתור רכז תחום המוסיקה בקונסרבטוריון שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. 

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו

קראו פחות

הרצאה של פרופ' מיכל בירן ופרופ' גידי שלח: "גלובליזציה קדומה: קשרים ארוכי טווח בין חברות ביבשת האסיאתית בתקופה ההיסטורית והפרה היסטורית"

א', 17/01/201613:00-14:30
מיקום: 
אולם ברברה מנדל, בית ספר מנדל