ד"ר עידן דרשוביץ

עידן דרשוביץ

מקרא

נושא המחקר: גישות חומריות לעריכה בספרות המקרא

מנחה: ד"ר שמעון גזונדהייט

תקציר: אני מתעניין בשיטות החומריות שעמדו מאחורי עריכת ספרי המקרא. כיצד נראו שולחנות העבודה של העורכים השונים? דעה מקובלת במחקר היא שמקורות המקרא השונים נערכו וחוברו יחדיו כמעט תמיד כמלאכת סופר. את ההנחה הזאת אני מבקש לאתגר בעבודת המחקר שלי. בבסיס מחקרי עומדת ההבחנה כי ישנו מתאם בין סוג המדיום לאופי הטעות. לאור זאת, אני בוחן שגיאות המופיעות במספר טקסטים מקראיים , אשר רובן הטרידו חוקרים ופרשנים לאורך השנים. אני מסיק שטעויות אלה אינן תמיד עולות בקנה אחד עם עריכת סופר קלאסית, ולפעמים נראה שמדובר דווקא בעריכת ״גזור והדבק״, במובן המילולי של הביטוי. ככל הנראה, עורכים אחדים היו חותכים פיסות מתוך מגילות פפירוס קיימות, מדביקים אותן על גבי דפים חלקים, ובכך מרכיבים יצירות ספרותיות חדשות. בנוסף לניתוח הפילולוגי, אני מבצע מחקר טיפולוגי-השוואתי של שיטות עריכה מן העת העתיקה ועד ימינו. 

פרסומים:

- Idan Dershowitz, “MORDECAI, SON OF JAIR (HEBREW BIBLE/OLD TESTAMENT),” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 18, De Gruyter (2017; forthcoming) 
- Idan Dershowitz, “NAOMI (HEBREW BIBLE/OLD TESTAMENT),” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 18, De Gruyter (2017; forthcoming)
- Idan Dershowitz, “Revealing Nakedness and Concealing Homosexual Intercourse: Legal and Lexical Evolution in Leviticus 18,” Hebrew Bible and Ancient Israel (HeBAI; forthcoming)
- Idan Dershowitz, “Darius II Delays the Festival of Matzot in 418 BCE,” TheTorah.com: A Historical and Contextual Approach (2017): http://thetorah.com/darius-ii-delays-the-festival-of-matzot-in-418-bce/
- Idan Dershowitz, “KENATH,” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 15, De Gruyter (2016 [online], 2017 [print]) 
- Idan Dershowitz, “KENAZ, BROTHER OF CALEB,” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 15, De Gruyter (2016 [online], 2017 [print])
- Idan Dershowitz, “KENAZ, SON OF ELAH,” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 15, De Gruyter (2016 [online], 2017 [print])
- Idan Dershowitz, “KENAZ, SON OF ELIPHAZ,” Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) 15, De Gruyter (2016 [online], 2017 [print]) 
- Idan Dershowitz, “Man of the Land: Unearthing the Original Noah,” Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (ZAW) 128:3 (2016), 357–373
- Idan Dershowitz, “The Guilt of the Slanderer and the Sotah: Between Certainty and Uncertainty” TheTorah.com: A Historical and Contextual Approach (2015): http://thetorah.com/the-guilt-of-the-slanderer-and-the-sotah/
- Idan Dershowitz, Moshe Koppel, Navot Akiva, and Nachum Dershowitz, “Computerized Source-Criticism of Biblical Texts,” Journal of Biblical Studies (JBL) 134:2 (2015), 253–271
- Idan Dershowitz, “Flowing with Fat and (Bee) Honey: Evidence from Ancient Egypt,” Vetus Testamentum (VT) 64:4 (2014), 665–667
- Idan Dershowitz, Nachum Dershowitz, Tomer Hasid, and Amnon Ta-Shma, “Orthography and Biblical Criticism,” Proceedings of Digital Humanities (DH 2014), Lausanne, Switzerland, 451–453
- Idan Dershowitz, “Computerized Bible Criticism,” Bible and Interpretation (2011): http://www.bibleinterp.com/articles/der358009.shtml
- Moshe Koppel, Navot Akiva, Idan Dershowitz, and Nachum Dershowitz, “Unsupervised Decomposition of a Document into Authorial Components,” Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (2011), 1356–1364
- Navot Akiva, Idan Dershowitz, and Moshe Koppel,“Exploiting Synonym Choice to Identify Components of a Document” (abstract), Israeli Seminar on Computational Linguistics (2010)
- Idan Dershowitz, “A Land Flowing with Fat and Honey,” Vetus Testamentum (VT) 60:2 (2010), 172–176
- Idan Dershowitz, “Simeon and Levi are Brothers,” Megadim 44 (2006), 25–31 (Hebrew)

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מלגת נשיא תשע"ה