כנס דוקטורנטים תשע"ח

כנס תכנית הדוקטורנטים המצטיינים לשנת תשע"ח, בנושא:

"בין מקורות לפרשנות: גישות ומגמות במדעי הרוח".

רבים מבין העוסקים בחקר התרבות האנושית בעבר ובהווה מתבססים על קריאת מקורות כתובים, בעוד אחרים מתמקדים במקורות חזותיים, חפצים, מבנים, קולות וצלילים. איסוף מקורות, ניתוחם ופרשנותם היא משימה מאתגרת המחייבת זהירות. כיצד מן המקור הבודד או מאוסף המקורות מגיעים לתמונה סדורה אך מורכבת? כיצד יכול חוקר שהוא בן בית בתרבות אחת להבין תרבות שונה ורחוקה בזמן או במרחב מתרבותו? חוקרת מדעי הרוח צריכה לתת דעתה על סוג השאלות שהיא שואלת, להיות מודעת למגבלות, להטיות, להנחות המוקדמות ולפרספקטיבה המחקרית שלה. חוקר מדעי הרוח נדרש להבנת מהותה של הפרקטיקה הפרשנית ולמגוון הכלים והגישות בשדה אותו הוא מבקש ללמוד. בכל אחד משדות הידע המרכיבים את מדעי הרוח התפתחו כלים, שיטות, גישות פרשניות ותיאוריות התומכות בהן. חלק מן הגישות משותפות לתחום כולו. הכנס השנתי יוקדש לעיון במקורות מילוליים ובלתי מילוליים, להיכרות עם מחקרים המדגישים סוגיות של תוכן, לענייני צורה ותפיסה ולהבנה טובה יותר של מגוון השיטות המחקריות והגישות הפרשניות במדעי הרוח. סידור מושבי הכנס יכוון למשותף בין ההצעות ככל שיימצא.

pvstr_svpy_dvqtvrntym_1.jpg