"הצורה הזו נרשמת...": תרגום חזותי של כוחות הנפש - סיון גוטליב

יהודים שרצו ללמוד רפואה בימי הביניים היו תלויים בספרות הרפואית למטרת לימוד והתעדכנות בהתפתחויות המקצוע. כך, עבודות רפואיות ומדעיות תורגמו מערבית ללטינית ולעברית, ועבודות מקוריות חוברו בעברית. במאות החמש עשרה והשש עשרה, באיטליה, כמו גם בדרום צרפת, בלט הביקוש דווקא לחיבורי מבוא למדעים. כתבי יד שונים כללו ידע רפואי בצורות שונות, לעיתים בתוך שירים, תרשימים ואיורים, שהפכו למקובלים באיטליה במשך המאה החמש עשרה. אחד מכתבי היד הללו הוא המכלול של קיימברידג', כתב יד רפואי מתחילת המאה החמש עשרה באיטליה. כתב היד כולל מגוון רחב של חיבורים רפואיים, פילוסופיים ואסטרולוגיים, שבעה איורים בהתחלת חיבורים שונים ותרשים שמכיל ידע פילוסופי של כוחות הנפש בשילוב עם ידע רפואי.

התרשים שמופיע בכתב יד זה מלווה בכותרת "הצורה הזו נרשמת כדי להראות בה כל כחות הנפש". כותרת זו מעידה על מטרתו - להוות הצגה חזותית של כוחות הנפש. הבחירה בתרשים מאד ברורה, הנפש היא אחת עם שלושה כוחות - הצומח, המרגש, המשכל. במאות החמש עשרה והשש עשרה חלה עלייה בשימוש בתרשימים כאמצעי לארגון ידע, ללימוד ולהמחשה. הבנת התרשים כחלק ממכלול כתב היד, ואפיון הייחודיות שלו, תעזור במענה על השאלות שעולות מתוך כתב היד, כגון למי מיועד כתב היד ומה הייתה מטרתו, ומה מקומה של השפה החזותית בהקשר זה.

בתקופת ימי הביניים, השימוש הרחב בתרשימים התבסס על המבנה של העץ, כאמצעי לייצוג ויזואלי של תיאוריות מושגיות. התרשים בכתב היד של קיימברידג' שונה מסכמת העץ ומתרשימים אחרים בתקופה, ונמצאה לו מקבילה רק במאה השבע עשרה. ניתוח המידע הטקסטואלי בתרשים, המגיע ממקורות שונים, כמו גם ניתוח הצורה שלו דרך השוואות עם תרשימים אחרים, מוסיפים לראייה הכוללת של מעתיק כתב היד כמקורי וחדשן.

ראה גם: תשע"ח