מודל של דמיון (SIMILARITY) – ינון נחשון

כחלק מהמחקר שלי, בניתי, יחד עם מנחתי, פרופ' ענת מריל, מודל מטרי של דמיון (SIMILARITY). לטענתנו דמיון הוא אחת מאבני הבניין הקוגניטיביות החשובות, והוא עומד בבסיס רבות מהפונקציות הקוגניטיביות: הכללה (GENERALIZATION), הפשטה וקטגוריזציה, סיווג. הכללה, לשם דוגמה, היא כלי קוגניטיבי בסיסי. יש לשער שלעולם איננו נתקלים באובייקט שהנו זהה לאובייקט שאליו נחשפנו בעבר (אנחנו נרצה לטעון שגם זהות היא יחסית), והכללה, שהיא בעיקרה תגובה לאובייקט על פי הידע שלנו על אובייקטים דומים אחרים, מבוססת על דמיון. כמו כן, יכולתנו לבצע הפשטה, וליצור לפי קבוצת העטים שלהם נחשפנו בעבר (שלא היו זהים זה לזה) את המושג "עט", גם כן מבוססת על דמיון.

מודלים רבים בעבר התייחסו לדמיון כאל קרבה בין מושגים (לאורך ממדים שונים) ולשוני כאל מרחק, והספרות עשירה הן במודלים כאלה ובעבודה אקספרימנטלית שנועדה לאשש אותם והן בביקורת על מודלים אלה ובעבודה אקספרימנטלית שנועדה להפריך אותם.

הביקורת על המודלים המטריים נוגעת בעיקר לכך שאילוצי המטריקה (האקסיומות המטריות) עומדים בסתירה לממצאים ולעובדות פסיכולוגיות ידועות.

אלו הן אקסיומות המטריקה:

Axiom

Psychological meaning

                              Non-negativity

 

                    Symmetry

An object x is similar to an object y exactly as much as the object y is similar to x

             Identity of indiscernible

An object is identical only to itself

  Triangle inequality

If x is similar to y and y is similar to z then x and z can’t be very dissimilar

הביקורת על המודלים המטריים בעיקרה נוגעת באקסיומת אי שוויון המשולש ובאקסיומת הסימטריה. המיוחד בשתי אקסיומות אלו הוא שהן מתייחסות ליחס בין שיפוטי דמיון שונים.

במאמר סקירת ספרות שעליו אנו עובדים אנו מציגים דרכים של מודלים מטריים של דמיון בעבר להתמודד עם שני האתגרים העיקריים שניצבים בפניהם:

  1. להיות מדויקים מבחינה פסיכולוגית.
  2. להסביר הפרה לכאורה של האקסיומות המטריות.

בנוסף, אנחנו מציגים את המודל שלנו.

בקצרה, המודל שלנו מתמודד עם שני האתגרים הנ"ל באמצעות הגבלת הדמיון לזיכרון קצר הטווח (STM), תוך הנחת ייצוג קונספטים וחוקיות דמיון (ומרחק) המשתנים לאורך הזמן. אנחנו משתמשים בנתונים אקספרימנטליים ממחקרים קודמים כדי להדגים את המודל שלנו.
ראה גם: תשע"ח