עיונים בנוסחאות ההערכה הפולחנית שבספר מלכים – יאיר שגב

מבנה החלק הארי של ספר מלכים הותווה במערכת של נוסחאות, העוסקות בחילופי המלכים ובהערכתו הדתית של כל מלך ומלך. מעצם היותן שלד לספר, הנוסחאות הללו הן מקור חשוב להבנת תהליכי חיבורו ועריכתו. שינויים בנוסחאות וסטיות מדפוסיהן הם עקבות אפשריים לפעולות העורכים, ודרכם ניתן להבחין במקורות או בשלבי עריכה שונים, המשוקעים בספר.

הדברים לא נעלמו מעיני החוקרים, ועיונים רבים הוקדשו לנושא. ברם, דומה שעוד יש מקום לבחינת הסוגיה מזווית נוספת. מושא עניין בולט של נוסחאות ההערכה הדתית הוא נושא ריכוז הפולחן, המשותף לנוסחאות ולחוק הרלוונטי שבדברים י"ב. ברצוני לבחון את טיב הקשר שבין החוק לנוסחאות שבמלכים. אראה כיצד התהוו היחסים בין הכתובים, שלב אחר שלב, וכיצד הדבר כרוך בין היתר בתופעות שבהתפתחות הפנימית של הנוסחאות.

זיהוי וניתוח הקשרים בין נוסחאות העריכה של מלכים לחוק בדברים יעלו תרומה כפולה. ראשית, הדבר יסייע בניתוח כל כתוב כשלעצמו ויחדד את הבחנת השלבים בגיבושו. מכאן יתאפשר - בזהירות המתבקשת - לתארך את השלבים בהתהוות היחידות השונות שבכל כתוב, וספציפית את שלבי גיבושו של חוק ריכוז הפולחן לאור גלגוליו השונים בספרות ההיסטורית לתולדותיה.
ראה גם: תשע"ח