תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט

"תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט" מציעה מלגות לתלמידות דוקטורט מצטיינות של האוניברסיטה העברית בכל התחומים. תכנית ייחודית זו שנוסדה ע"י
קרן רוטשילד קיסריה, הפועלת ליצירת חברה ישראלית טובה יותר באמצעות קידום השכלה גבוהה ומחויבות חברתית, מבקשת לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית על
ידי תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות ובעלות מוטיבציה, אשר עבורן מהווה מלגה זו רכיב משמעותי לסיום התואר.

מלגת מחייה  הכוללת פטור משכר לימוד בגובה 100,000 ₪ בשנה ומוענקת לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים או עד סיום הלימודים לתואר - המוקדם מבין השניים. חידוש המלגה מידי שנה, כפוף להתקדמות נאותה בלימודים ובמחקר. המלגאיות תגשנה לקראת סוף שנת הלימודים דו"ח התקדמות אישי, המלווה במכתב מנחה הממליץ להמשיך להעניק את המלגה.
כמו כן, הקרן תעניק לכל מלגאית, החל משנה השנייה למלגה, מענק חד פעמי בסך 20,000 ₪ בעבור השתתפות בכנס/ים מדעי/ם בחו"ל לצורך הצגת ממצאים מן המחקר ולטובת
נסיעות לחו"ל לקידום הצרכים האקדמיים הנוגעים במחקר.
ועדה בראשות הרקטור תחליט על הזוכות במלגות, בכפוף לאישור הקרן.

 

הגשת מועמדות לשנת תשפ"ב פתוחה באתר המלגות עד לתאריך 11 באוגוסט, 2021

http://scholarships.huji.ac.il