מענקים לנסיעות קצרות וארוכות

 

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מציע מלגות נסיעה להשתלמויות קצרות (עד חודש אחד) ונסיעות ארוכות (עד שנה).

המלגות מיועדות לדוקטורנטים של בית ספר מנדל - משתתפי התכנית לדוקטורנטים מצטיינים שעברו ל"שלב ב".

המלגה נועדה למימון מגוון רחב של מטרות, כגון: בדיקה של ממצאים חומריים, עבודה בארכיונים ובספריות, לימוד שפה זרה.

בקשה למימון השתתפות בכנס ראשון יש להפנות ל"רשות לתלמידי מחקר". ניתן להגיש בקשות למימון השתתפות בכנס נוסף ובתנאי שהמדובר בהשתתפות פעילה (הרצאה או הצגת פוסטר).

לתשומת לבכם הבקשות מוגשות באמצעות אתר המלגות בלבד  http://scholarships.huji.ac.il