מענקים לנסיעות קצרות וארוכות

 

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מציע מלגות נסיעה להשתלמויות קצרות (עד חודש אחד) ונסיעות ארוכות (עד שנה), בשנת הלימודים תשפ"ב.

המלגות מיועדות לדוקטורנטים של בית ספר מנדל שעברו ל"שלב ב".

המלגה נועדה למימון מגוון רחב של מטרות, כגון: בדיקה של ממצאים חומריים, עבודה בארכיונים ובספריות, לימוד שפה זרה.

בקשה למימון השתתפות בכנס ראשון יש להפנות ל"רשות לתלמידי מחקר". במסגרת קול קורא זה ניתן להגיש בקשות למימון השתתפות בכנס נוסף ובתנאי שהמדובר בהשתתפות פעילה (הרצאה או הצגת פוסטר).

המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות: 

  1. טופס הגשת מלגה
  2. תיאור מפורט של מטרת הנסיעה, חיוניותה למחקר ותוכנית עבודה מגובשת
  3. פירוט ההוצאות הצפויות והסכום הכולל המבוקש
  4. מכתב הזמנה מהמוסד/חוקר המארח (במידה ורלוונטי)
  5. מכתב המלצה של המדריך המסביר את חשיבות הנסיעה

כחודשיים לפני הנסיעה יש לפנות לרכזת תכניות המצטיינים, לירון ברהום, לצורך קבלת הנחיות למימוש הנסיעה.

רכישת כרטיסים תיעשה על פי נהלי האוניברסיטה בלבד, לא יינתנו החזרים למי שירכוש כרטיסים באופן עצמאי. מימוש המלגה מותנה בהצגת קבלות מקוריות (לא צילומים) על ההוצאות המאושרות. 

בתוך חודש מיום החזרה מחו"ל יש להעביר דו"ח אקדמי על הפעילות בחו"ל.

את הדוחות יש לשלוח למייל  msacc@savion.huji.ac.il.

 

 

לתשומת לבכם הבקשות מוגשות באמצעות אתר המלגות בלבד  http://scholarships.huji.ac.il