מלגות קרן עזריאלי

תוכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בתארים מתקדמים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל.

התוכנית בוחרת את הסטודנטים הטובים והמוכשרים ביותר מישראל ומחו"ל, ומעניקה להם תמיכה כלכלית שמטרתה לאפשר את פיתוח המחקר בד בבד עם האפשרות לצמוח ולהתפתח כמנהיגים
בתחומם.
הקרן שמה לה למטרה ליצור קבוצה מובילה של אנשי מקצוע ואקדמיה, שתעשיר את משאב ההון האנושי האקדמי והטכנולוגי בישראל.
קבוצה מובילה זו, תעלה את קרנה של ישראל בעולם ותתרום לטיפוח קשרים אמיצים בין ישראל ושאר המדינות.
תוכנית המלגות ממומנת על ידי קרן עזריאלי. 

לתשומת לבכם הבקשות מוגשות באמצעות אתר המלגות בלבד  http://scholarships.huji.ac.il

ניתן לעדכן את המידע והקבצים האישיים עד למועד האחרון להגשת המועמדות המופיע באתר 

אין להתייחס למועד הרשום בתקנון קרן עזריאלי

קול קורא ותקנון תשפ"ב