מלגות מוסה

 

מלגה רב-שנתית ע"ש ג'ורג' ל' מוסה לדוקטורטים מצטיינים, תלמידי החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים

ההיסטוריון הדגול ג'ורג' ל' מוסה (Mosse), שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון בארה"ב (University of Wisconsin – Madison), ציווה קרן נדיבה לטיפוח לימודי ההיסטוריה באוניברסיטאות בהן לימד.

מזה שנים רבות הקרן העניקה מלגות משולבות דו-שנתיות לנסיעה לויסקונסין וללימודים בישראל. משנת הלימודים תשע"ה (2014-15), קרן מוסה מעניקה מלגות משודרגות לדוקטורנטים מצטיינים לארבע שנים מלאות, הכוללות מלגת לימודים מלאה לשנת לימודים במדיסון ויסקונסין ושלוש שנות מלגה בישראל.

הזכאות למלגה היא לכל היותר למשך ארבע שנים (שלוש שנים למועמדים שנרשמו בהיותם בשלב ב'). גובה המלגה בישראל 60,000 ₪, פטור משכר לימוד ומענק מחקר שנתי. גובה מלגת המחייה באוניברסיטת ויסקונסין 3,000 $ לחודש. המימון לשנת הנסיעה כולל גם הוצאות כרטיס טיסה, ביטוח בריאות וכן וסיוע בכרטיס טיסה ובביטוח בריאות לבני משפחה נלווים. הנסיעה לויסקונסין תתרחש בשנה השנייה של המלגה הרב-שנתית.

המלגות מיועדות לתלמידי החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים עם עדיפות לתלמידי החוג להיסטוריה כללית.

רשאים להגיש מועמדות למלגה

תלמידי מ"א מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך, תלמידים בעלי תואר מ"א מחקרי, או תלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר. המדריכה/ך של המועמד/ת חייב/ת להיות מאחד החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית. מלגאי מוסה אינם רשאים לקבל במקביל מלגה רב-שנתית אחרת של האוניברסיטה העברית. 

התחייבויות המלגאים:

המלגה מיועדת לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים להקדיש את עיקר זמנם למחקר.  מתוך כך נגזרות הדרישות הבאות לגבי שנות השהיה באוניברסיטה העברית: 

  1. מקבלי המלגה יתחייבו שלא לעבוד בשום עבודה בשכר בהיקף משרה שיעלה על 25% (במקרים חריגים מאוד הדיקן יכול לאשר העסקה בהיקף של 50%).   
  2. הציפייה היא כי מקבלי המלגה יעברו תוך שנה משלב א' לשלב ב' וכי יסיימו את כתיבת הדוקטורט תוך שלוש שנים לכל היותר ממועד קבלתם לשלב ב'.
  3. מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת הדוקטורט.
  4. עיקר פעילותם האקדמית של התלמידים תהייה בין כותלי האוניברסיטה.  מקבלי המלגה הם המצוינים שבין התלמידים ואנו מצפים כי הם יזמו וישתתפו בסמינרים, ימי עיון, וסדנאות בקמפוס האוניברסיטה, כך שפעילותם תהווה מוקד לקהילה אוניברסיטאית לומדת.

מקבלי המלגה מתחייבים לנסוע לשנה לאוניברסיטת ויסקונסין במדיסון. זו תהיה השנה השנייה של המלגה. במהלך השנה בויסקונסין מקבלי המלגה ישתתפו בקורסים בהיקף של לפחות 6 נקודות זכות (אחד מהם יכול להיות הדרכה אישית, בדרך כלל בסמסטר השני). כל מלגאי/ת יקושר עם מנטור או מנטורית מהסגל של אוניברסיטת ויסקונסין.