מענקים ליזמוּת מחקרית

בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מבקש לעודד יזמוּת מחקרית בקרב משתתפי התכנית לדוקטורנטים מצטיינים. לשם כך מוצעים בשנת הלימודים תשע"ט מענקים למימון פעילות אקדמית יצירתית שמחוץ לתוכנית הלימודים הרגילה, כגון: שיתופי פעולה בינלאומיים עם סטודנטים מישראל ומחו"ל, ארגון סדנאות וקבוצות למידה, ובכלל זה תמיכה בפרויקטים מטעם "חברותא", וכיוצא באלו.

הסטודנטים מוזמנים לשתף פעולה עם מכונים וחוקרים בפקולטה ומחוצה לה ולגייס כספים ומשאבים נוספים. על הפעילות להתקיים בבניין מנדל.

קול קורא מתפרסם בתחילת כל שנה אקדמית.