קורסים

רשימת הקורסים לשנת תשפ"ב 

28851 אופני התקבלות של הספרות הרומית הקלאסית במערב - פרופ' סטיבן האריסון

סמסטר א', 2 נ"ז 

This class aims to explore the reception of some major texts of Latin poetry and fiction in later European literatures and intellectual cultures from the medieval period until now, predominantly in English. Particular attention will be paid to issues of cultural tension and later transformation of classical material in different historical and intellectual environments. It should be of interest to students of English and comparative literature as well as classicists.

לסילבוס הקורס

 

05967 היסטוריה חזותית: חקר העבר באמצעים ויזואלים - פרופ' ונסה שוורץ

 סמסטר ב', 2 נ"ז

הקורס יתקיים במהלך חודשים אפריל-מאי 2022 הקורס ידרוש קריאה מסיבית וקיום דיונים באנגלית, ויערך שלוש פעמים בשבוע למשך ארבע שעות בשבוע הראשון, לצד מספר מפגשים נוספים.

לסילבוס הקורס 

 

 

18870 מרחבים אורבניים ותרבות יהודית מודרנית - פרופ' שחר פינסקר

סמסטר ב' 2 נ"ז

קורס מוסמך פתוח לתלמידי בוגר שנה ג' מצטיינים באישור המרצה.

 

 

35833 בין הכתבים לחיים: הזדמנויות ואתגרים ממחקר הבודהיזם הטרהואדי - פרופ' צ'רלס הליסי

סמסטר ב' 2 נ"ז

הקורס יתקיים באופן מרוכז בימי ראשון בסמסטר ב' בחודש יוני בשעה 16:00-20:00 לו"ז מדויק יפורסם בהמשך.