מרצים אורחים

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מעודד את חברי הסגל של האוניברסיטה העברית להזמין אקדמאים מובילים מחו"ל למשרות מרצים אורחים באוניברסיטה.

את הזמנת האורח יכול ליזום כל חוקר בעל קביעות באוניברסיטה העברית, המזמין אחראי על שילוב האורח בפעילות ההוראה והמחקר במשך כל תקופת שהותו.

המרצה האורח מוזמן לאחד משני מסלולים האפשריים; שהות של סמסטר, או שהות של חודש.

המרצה האורח נדרש ל:

-           מתן סמינר בהיקף של 2 נ"ז

-           מתן הרצאה פומבית

-           קיום פעילותו המחקרית במשרד שיוקצה לו בבניין מנדל 

קול קורא: יתפרסם כאן בקרוב