לילך קרסנטי

לילך קרסנטי

החוג לאנגלית

נושא המחקר: ספרות ככלי אתי

תקציר המחקר: חקירה של אלמנטים ספרותיים כמבטאים מוסר

שנת התחלה בתכנית: תשע"ח