התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים

דימה

דמיטרי אזרוחי

dmitry.ezrohi@mail.huji.ac.il

לימודים קלאסיים 

קרא עוד
נושא:  פילוסופיה, רפואה ומדעי החיים בעת העתיקה

תקציר בחינת תיאור הנפש הניזונה של היצור החי ומיקומה בכבד בכתביו הביולוגיים של אריסטו בהשוואה לקורפוס ההיפוקרטי ולחיבוריו המאוחרים של אפלטון.

מנחה דר' אורלי לואיס

שנת תחילת מלגה: תשפ"ב

קראו פחות
אור

אור ארוך

or.aroch@mail.huji.ac.il

 

החוג לחינוך

קרא עוד

נושא המחקר:  מבט ביקורתי על המפנה הרגשי בחינוך

מנחה: 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
דניאל ב

דניאל ביננבוים

bindan14@gmail.com

החוג לפילוסופיה

קרא עוד

 

נושא המחקר: מטאפיזיקה ופנומנולוגיה

 

שנת תחילת המלגה: תשפ"א

 

 

קראו פחות
עדן

עדן ברט

eden.bart@mail.huji.ac.il

החוג לספרות אנגלית

קרא עוד

נושא המחקר:  ספרות אנגלית

מנחה:

תקציר:

 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
אוריה גלעד

אוריה גלעד

uria.gilad@mail.huji.ac.il

 

החוג להיסטוריה כללית

קרא עוד

נושא המחקר:  סיפורם של אריסטו ואשת אלכסנדר וגלגוליו השונים

מנחה:  איילת אבן עזרא

תקציר המחקר:   התבוננות ממוקדת בסצנת הרכיבה על גבו של אריסטו במרחבים ומדיומים שונים.המחקר יבחן מה הייתה המשמעות של הסצנה במקומות ומרחבים חברתיים שונים.

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
גל דפדי

גל דפדי

galdafadi@gmail.com

התכנית ללימודי תרבות

קרא עוד
נושא:  ביטוי של תאוריות תרבותיות וחזותיות במרחב המשפטי

 

קראו פחות
אראלה

אראלה הנדלר-בלום

arella.bloom@mail.huji.ac.il

החוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון

קרא עוד

נושא המחקר:  לאומיות באמירויות המאוחדות

מנחה:  פרופ׳ אלי פודה וד״ר מורן זגה

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
רועי זיו

רועי זיו

roiziv52@gmail.com

החוג למחשבת ישראל

קרא עוד
נושא המחקר:  היהדות ההלניסטית והנצרות הקדומה

מנחה:  פרופ' מארן ניהוף

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות
עמרי זמלר

עמרי זמלר

omri.zemler@mail.huji.ac.il

החוג להיסטוריה

קרא עוד

נושא המחקר:  יחסים בין-תרבותיים בין איראן למערב בתקופה המודרנית המוקדמת

מנחה: 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב

קראו פחות