ברכות למקבלי פרס הצטיינות מהרשות לתלמידי מחקר על עבודת הדוקטור

יולי 15, 2020

ברכות חמות לשלושה בוגרי תכנית הדוקטורנטים המצטיינים על קבלת פרס הצטיינות מהרשות לתלמידי מחקר על עבודות הדוקטור שלהם.

השנה סיימו את התואר 166 דוקטורנטים במדעים העיוניים, הוענקו ארבעה פרסים, ומהם -- שלושה לבוגרי תכנית הדוקטורנטים המצטיינים! 

   גדי הרצלינגרד"ר גדי הרצלינגר

   יעקב דולגופולסקיד"ר יעקב דולגופולסקי 

   מילהד"ר מילה ניישטדט