גדי הרצלינגר

גדי

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום 

נושא המחקר: השונות המורפו-טכנולוגית של כלים דו-פניים בגשר בנות-יעקוב ומשמעותה לאבולוציה התרבותית, החברתית והקוגניטיבית של הומינינים בפלייסטוקן-התיכון בלבנט

שם המנחה: פרופ' נעמה גורן-ענבר 

תקציר:עבודתי מתרכזת בפיתוח כלים ממוחשבים העושים שימוש בשיטות כמותניות ואובייקטיביות לניתוח מגוון של ממצאים ארכיאולוגיים, בעיקר מתקפות פרהיסטוריות קדומות. מטרתי היא לא רק פיתוח של שיטות חדשות או התאמה של שיטות הקיימות במדעי-הטבע לשימוש במדעי-הרוח אלא גם יצירה של יישומים ממוחשבים אשר ינגישו אותן לחוקרים מתחומים אלו באופן פשוט וידידותי למשתמש ככל הניתן. יישומן של שיטות אלו על ממצאים ארכיאולוגיים איפשרו לי לבחון באופן אובייקטיבי היפותזות לגבי היבטים קוגניטיביים, חברתיים ותרבותיים של ההומינינים ממגוון תקופות פרהיסטוריות באזורנו ומעבר לו.

תהליך: במסגרת עבודת הדוקטורט אני מתעתד לבחון ולנתח את השונות הצורנית-טכנולוגית במכלול הכלים הדו-פניים מאתר הפליאולית התחתון של גשר בנות-יעקוב. האתר הינו יוצא דופן בלבנט הן במגוון ועושר הממצאים והן במסורת התרבותית המשתקפת ביצירת כלי האבן. יתר על כן, מכלול כלי האבן בכלל, והמרכיב הדו-פני בפרט, מציגים דמיון ייחודי למכלולי כלים דו-פניים מאפריקה. לפיכך, ולאור תיארוך האתר, הוא מפורש כמייצג את אחד הגלים הקדומים של התפשטות הומינידים אל מחוץ ליבשת אפריקה.

מכלול הכלים הדו-פניים עבר ניתוח טיפו-טכנולוגי בעזרת אנליזת משתנים מסורתית, אשר תוצאותיו יתפרסמו בכרך הרביעי של דו"ח החפירה אשר יצא לאור בקרוב. ההיבט הצורני של כלים אלו נותח בעזרת מתודולוגיות מסורתיות לניתוח צורני של כלים דו-פניים, המתבסס על מספר מועט של מדידות מטריות ותצפיות איכותניות. תוצאות הניתוח הצביעו על הומוגניות צורנית גבוהה לאורך הרצף ההתיישבותי באתר, אך בשל הרזולוציה הנמוכה היה קושי בזיהוי של תבניות ומגמות צורניות מעודנות יותר.

הניתוח המחודש במסגרת עבודת הדוקטורט שלי יעשה שימוש בדגמים דיגטליים תלת-מימדיים של הכלים, לצד אנליזות סטטיסטיות מרובות-משתנים. ניתוח זה יספק השוואה צורנית כמותנית, ברזולוציה גבוהה, אשר תאפשר זיהוי של תבניות ומגמות צורניות בעלות משמעויות ארכיאולוגיות. בנוסף, שימוש בכלים ממוחשבים לניתוח מרחבי יאפשרו להתאים בין התבניות הצורניות להיבטים מרחביים וכרונולוגיים באתר. כמו-כן, השוואת תוצאות הניתוחים לתוצאות שהתקבלו מאתרים אחרים באפריקה ובלבנט יאפשרו לחדד הדמיון וההבדלים בין מסורות תרבותיות שונות בקנה מידה בין-אזורי. לבסוף, שילוב של תוצאות ניסוייות יכול לאפשר את פירוש השונות הצורנית-טכנולוגית הנצפית כנובעת מהיבטים קוניטיביים, חברתיים ותרבותיים של הומינידים מהפלייסטוקן התיכון.

פרסומים:

Books: 
Goren-Inbar, N., Aplerson-Afil, N., Sharon, G., Herzlinger, G. 2018. The Acheulian site of Gesher Benot Ya'aqov volume IV: The lithic assemblages. Springer: Dordrecht. 

Peer-reviewed articles:

Yahalom-Mack, N., Herzlinger, G., Bogdanovsky, A., Tirosh, O., Garfinkel, Y., Dugaw, S., Lipschits, O. 2020. Combining chemical and lead isotope analyses with 3-d geometric – morphometric shape analysis: A methodological case study of Scythian arrowheads from the Southern Levant. Journal of Archaeological Science

Alperson-Afil, N., Goren-Inbar, N., Herzlinger, G., Wynn, T. 2020. Expert retrieval structures and prospective memory in the cognition of Acheulian hominins. Psychology, 11(01): 173-189.

Novoselsky, I., Grosman, L., Herzlinger, G., Goren-Inbar, N. 2020. Limestone wedges: ad hoc quarrying tools of the Kaizer Hill quarry site. Lithic Technology, DOI: 10.1080/01977261.2020.1716165

Rabinovich, R., Herzlinger, G., Calvo, R., Rivals. F., Mischke, S., Beiner, G. 2019. Erq el Ahmar Elephant Site – a mammoth skeleton at a rare and controversial Plio-Pleistocene site along the mammal migration route out of Africa. Quaternary Science Reviews, 221: 105885

Herzlinger, G., Goren-Inbar, N. 2019. Beyond a cutting edge: a morpho-technological analysis of Acheulian handaxes and cleavers from Gesher Benot Ya‘aqov, Israel. Journal of Paleolithic Archaeology, 2: 1-26

Herzlinger, G., Goren-Inbar, 2019. Do a few tools necessarily mean a few people? A techno- morphological approach to the question of group size at Gesher Benot Ya‘aqov, Israel. Journal of Human Evolution, 128: 45-58

Herzlinger, G., Grosman, L. 2018. AGMT3-D: A software for 3-D landmarks-based geometric morphometric shape analysis of archaeological artifacts. PLoS One, 13(11): e0207890

Zaidner, Y., Porat, N., Zilberman, E., Herzlinger, G., Almogi-Labin, A., Roskin, J. 2018. Geo- chronological context of the open-air Acheulian site at Nahal Hesi, Israel. Quaternary International, 464(A): 18-31

Herzlinger, G., Wynn, T., Goren-Inbar, N. 2107. Expert cognition in the production sequence of Acheulian cleavers at Gesher Benot Ya'aqov, Israel: A lithic and cognitive analysis. PLoS One, 12(11): e0188337

Herzlinger, G., Goren-Inbar, N., Grosman, L. 2017. A new method for 3D geometric morphometric shape analysis: The case study of handaxe knapping skill. Journal of Archaeological Science: Reports, 14: 163-173

Goren-Inbar, N., Aplerson-Afil, N., Sharon, G., Herzlinger, G. 2015. A new type of anvil in the Acheulian of Gesher Benot Ya’aqov, Isarel. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 370(1682): 20140353

Herzlinger, G., Pinsky, S., Goren-Inbar, N. 2015. A note on handaxe knapping products and their breakage taphonomy: An experimental view. Journal of Lithic Studies, 2(1): 65-82

Herzlinger, G., Grosman, L., Goren-Inbar, N. 2013. The PPNA quarry of Kaizer Hill, Modiin, Israel - the waste piles. in Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherer to Farming Societies in the Near East. Borrell, F., Inbánez, J.J., Molist, M., (eds.). 395-405

Herzlinger, G. 2012. The downslope movement of lithic artifacts: A field experiment. Journal of the Israel Prehistoric Society, 42: 1-21

 

קישור לאתר אישי: https://www.researchgate.net/profile/Gadi_Herzlinger/research

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו