ד"ר מילה ניישטדט

ס

חוג: שפה וספרות ערבית

נושא המחקר: המצע הארמי של הדיאלקט הערבי הפלסטיני.

תקציר המחקר: את לימודי הדוקטורט בחרתי לעשות באוניברסיטה העברית בירושלים בחוג לשפה ולספרות ערבית בהנחיית פרופ' סיימון הופקינס. עבודתי על הדוקטורט תתאפשר תודות למלגה ע"ש פולונסקי לדוקטורנטים מצטיינים.

עבודת הדוקטורט תעסוק במצע הארמי של הערבית הפלסטינית. מצע ארמי זה מתבטא בצורות-לשון ובאלמנטים ארמיים שונים שנשתמרו בדיאלקט הערבי הפלסטיני מהתקופה שבה היה אזורנו דובר ארמית ועד ימינו אנו. אלמנטים אלה מתבטאים בעיקר (אך לא רק) בתחום הלקסיקון. בהקשר זה בולט אוצר המילים בתחום החקלאות, הבוטניקה, משק הבית וכן שמות מקומות. מטרתי היא לרכז צורות-לשון ואלמנטים אלה ממגוון מקורות המתעדים שפה דבורה ולבחון אותם ביחס למקורם הארמי תוך עמידה על השינויים השונים שחלו בהם. שאלת מחקר מעניינת היא לבחון באיזו מידה שונים אלמנטים אלה מאזור גיאוגרפי אחד למשנהו בקרב דוברי הערבית הפלסטינית וכן ביחס לדיאלקטים ערביים אחרים בתחומי השפעת הארמית (למשל: ערבית-לבנונית, ערבית-סורית). תשומת לב מיוחדת ארצה להקדיש לצורות-לשון ממקור זר שנשאלו על ידי הארמית ונשתמרו כחלק מהמצע הארמי בדיאלקט הערבי הפלסטיני. בין צורות-לשון אלה בולטות מילים ממקור יווני, פרסי ואף כנעני-עברי.

מלגת פולונסקי תשע"א