קורסים

רשימת הקורסים למלגאי התכנית לשנת תשע"ט

הרישום מבוצע מול הרשות לתלמידי מחקר ישירות.

 

קורסי חובה

30920 - "סדנה למלגאי שנה א", בהנחיית פרופ' רינה טלגם

 

קורסי בחירה

30922 - "תורת המשחקים", ד"ר אורי רזניק

30921 - "מדעי הרוח הדיגיטליים", ד"ר זף סגל

 

קורס באנגלית

11055- "כתיבה אקדמית באנגלית במדעי הרוח", גב' הלן לוי

 לצפייה בשנתון האוניברסיטה