קורסים

רשימת הקורסים לשנת תשע"ח

30920 "סדנה למלגאי שנה א", בהנחיית פרופ' רינה טלגם

ימי ה', בין השעות: 12:00-10:30, בנין מנדל, חדר 521 * חובה למלגאי התכנית בשנה א'

"סדנה להכשרת דוקטורנטים להוראה", ד"ר מיכל שודל

ימי ה': 8 בפברואר 2018, 14:00-9:00 ו-15 בפברואר 2018, 15:30-9:00 *קורס סגור למלגאים בתכנית הפיילוט

 

קורסי בחירה למלגאי התכנית:

30922 "תורת המשחקים", ד"ר אורי רזניק

ימי ב', בין השעות 12:00-10:30, בנין מנדל חדר 521 

2.30921 "מדעי הרוח הדיגיטליים", ד"ר זף סגל

ימי ג', בין השעות 12:00-10:30, בנין מנדל חדר 520 

 11055 "כתיבה אקדמית באנגלית במדעי הרוח", גב' הלן לוי

ימי ד', בין השעות 14:15-12:30, בנין מנדל חדר 520 *סמסטר א' או ב' 

 

לצפייה בשנתון האוניברסיטה