בית ספר למדעי הרוח הדיגיטליים תש"ף

 

בית הספר הראשון במדעי הרוח הדיגיטליים, בראשותה של ד"ר רננה קידר, התמקד בנושא מרכזי העומד בלב העיסוק ההומניסטי והוא ״קריאה רחוקה״. המונח ״קריאה רחוקה״ (distant reading) הוצע על ידי פרופ׳ פרנקו מורטי מאוניברסיטת סטנפורד בהתייחסו לאפשרות ״לקרוא״ באמצעות כלים חישוביים קורפוסים עצומים של טקסטים (כתבים ספרותיים, רומנים ושירה, כתבי יד היסטוריים, יומנים, טקסטים פילוסופיים או דתיים ועוד) במטרה לזהות דפוסים שקשה ואף לא ניתן לזהותם באמצעות ״קריאה צמודה״ של מספר מצומצם של טקסטים. דרך העיסוק התיאורטי, המושגי וההיסטורי במונח ״קריאה רחוקה״, בית ספר החורף יבקש להציג לסטודנטים/ות מבוא רעיוני ביקורתי למדעי הרוח הדיגיטליים לצד הכשרה בסיסית במספר כלים שנועדו לניתוח ממחושב של טקסטים מכל תחומי הדעת ההומניסטיים.

סדנאות בית הספר כללו, בין היתר, היכרות עם מחזור החיים של הדאטה במדעי הרוח, כריית נתונים, בניית דאטה-סט ודאטה-בייס, ניתוח טקסטואלי באמצעות כלים של עיבוד שפה טבעית, ניתוח רשתות ועוד.

 

רשימת הסגל וחומרים מהתכנית לשנת תש"ף: