בית הספר הראשון למדעי הרוח הדיגיטליים תש"ף

ד"ר עינת רובינשטיין

ד"ר עינת רובינשטיין

עינת רובינשטיין היא בלשנית שחוקרת נושאים בסמנטיקה של שפה טבעית ובממשקים בין הסמנטיקה לבין פרגמטיקה ותחביר.