תמנע רז

תמנע
עוזרת מחקר לקבוצת "חומרים לשינוי"
חדר 222, בניין מנדל
02-5881279