נועה גולדברג

נועה
עוזר מחקר לקבוצת "העבר בעבר"
חדר 222, בניין מנדל
02-5881279