תמנע רז

תמנע
עוזר מחקר לקבוצת "בלשנות היסטורית וסמנטיקה פורמלית"
חדר 222, בניין מנדל
02-5881279