ד"ר תם נח

tom.noah@mail.huji.ac.il

החוג: קוגניציה

נושא המחקר: השפעה חברתית על תהליכים מטה-קוגנטיביים

המנחה\ים: פרופ' יעקב שול וד"ר רות מאיו

מלגת נשיא תשע"ב