שקד מרומי

שקד

החוג למחשבת ישראל

נושא המחקר: פרשנות המקרא של משה מנדלסון

שם המנחה: פרופסור בנימין פולק

תקציר המחקר: במחקרי אני מתעתדת בשאלת יחסי-הגומלין, הזיקות וההשפעות שבין שני אמצעי-ההבעה (מדיומים) בהם בחר משה מנדלסון לכתוב- המדיום הפרשני והמדיום השיטתי. המחקר יניח כהנחת בסיס כי המדיום הפרשני עשוי לספק תובנות פילוסופיות חדשות, והוא איננו רק בבחינת ביטוי או דוגמא לרעיונות שבוטאו במדיום השיטתי. אבקש להציע קריאה הרמונית של כתבי מנדלסון, המבוססת דוקא על חלוקה מתודית בין שני מדיומי ההבעה בהם מנדלסון השתמש: המדיום הפרשני והמדיום השיטתי. החלוקה למדיומים תסייע בידי להציע עקרון לפיו ניתן יהיה להבין את כתבי מנדלסון באופן קוהרנטי.

תקציר ביוגרפי: את התואר הראשון השלמתי בתכנית למדעי היהדות ובחוג למקרא, כחלק מתכנית "רביבים" להוראת מקצועות היהדות, באוניברסיטה העברית. את התואר השני עשיתי בחוג למחשבת ישראל, גם הוא מהאוניברסיטה העברית. התזה שלי עוסקת בהשוואה בין פרשנות המקרא של שמואל דוד לוצאטו לבין זו של משה מנדלסון, ומחקר הדוקטורט שלי מתעתד להתמקד בפרשנות המקרא של מנדלסון. במחקר זה אתמקד ביחסי-הגומלין שבין מתודת הפרשנות של מנדלסון לבין הפילוסופיה השיטתית שלו. 

מלגת נשיא תשפ"א