ד"ר שני שלגי

shanish@mscc.huji.ac.il

החוג למדעי הקוגניציה

נושא המחקר: מדדים אלקטרופיזיולוגיים של מודעות לטעויות.

תקציר המחקר: המחקר שלי עוסק בזיהוי טעויות במח ומודעות אליהן. מחקרים אלקטרופזיולוגיים מראים כי יש במח רכיב המזהה שעשינו טעות גם אם לא היינו מודעים אליה. לאחרונה הראו גם כי ישנו רכיב נוסף הקיים רק לאותן טעויות שכן הגיעו למודעות. באמצעות שני רכיבים אלו, אני חוקרת את הלטרליזציה של טעויות – האם אנחנו עושים יותר טעויות בצד מסויים במרחב או האם אנחנו מודעים יותר לטעויות בצד אחד של המרחב. לשאלות אלו השלכות למטלות יום-יומיות כגון למידה, נהיגה וכד'. אני עורכת ניסויים בבני אדם (סטודנטים) ובחולים עם הזנחת צד (left hemineglect). המחקר מתבצע במעבדה למדעי המח ובבית לוינשטיין.

מלגת נשיא תשס"ח