שני נבון דוידוביץ'

שני נבון דוידוביץ'

לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים

נושא המחקר: בורחס וסרוונטס: פרספקטיבות אסתטיות בדיאלוג

 

מנחה: פרופ' רות פיין

 

תקציר: במחקרי אני עוסקת באסתטיקת הכתיבה-מחדש (re-writing) ביצירותיו של בורחס, תוך שימת דגש על שכתוב יצירתו של סרוונטס "דון קיחוטה". סרוונטס ודמויותיו ממלאים מקום מרכזי בכתיבתו של בורחס ומעצבים במידה רבה את הפואטיקה שלו. שכתובו של בורחס את יצירתו של סרוונטס והתייחסויותיו הרבות אליה מופיעים בהקדמותיו הרבות, בנספחים שכתב, בשיריו, במסותיו ובסיפוריו. באמצעותם ניתן לשרטט את תוואי הדיאלוג הטקסטואלי שנוצרו בין שני המחברים ולעקוב אחר תוצרי הקריאה שיחסיהם מניבים. כמו כן, ניתן יהיה לאמוד את תרומתו של בורחס לקריאת היצירה "דון קיחוטה" בימינו ולהתחקות אחר אופייה של תרומה זו, אחר האופן בו היא משקפת פרדיגמות תרבותיות בנות זמננו ואחר השפע הפואטי המוענק לנו כתוצאה מקריאת שני המחברים זה לצד זה.

בורחס עצמו ניצל הזדמנויות רבות בכתיבת מסותיו כדי להפנות את הקורא לממד האינטר-טקסטואלי שבכתיבתו. הכתיבה מחדש, כפרקטיקה אינטר-טקסטואלית, היא אסתטיקה שמאפיינת גם זמנים קודמים לבורחס וכבר בתור הזהב הספרדי נעשה שימוש  בתהליך אסתטי שניתן לכנותו "פלימפססטי" (palimpsestic), המאפשר ניכוס מחדש של טקסטים קודמים ואת כתיבתם מחדש מבלי להעלים את הסימנים שהם מותירים. כתוצאה מכך, נוצרת כתיבה מרבדים על גבי רבדים שבה בורחס עושה שימוש, והוא לעתים אף מקצין כתיבה זו ודמויותיו מצליחות לחקות את "מקורות" סרוונטס ולהעשיר אותם למרות שהן שבות ונתקלות באופיים החמקמק.

המחקר על נושא זה עוד נמצא בראשית דרכו וחשיבותו רבה בעיניי. שכן, באמצעות מחקר זה ניתן יהיה לתרום גם לחשיבות היחסים האינטר-טקסטואליים של שני סופרים בולטים וחשובים בתולדות הספרות וגם לפיתוח מושגי האינטר-טקסטואליות והאדפטציה באמנויות בין שתי תרבויות, שתי תקופות, סוגי ז'אנרים שונים ואסתטיקות שונות.   

 

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה