ד"ר שי זקס

shyzaks@gmail.com

החוג לפילוסופיה

נושא המחקר: "הכל מספר" - הגרסה הטרנסנדנטלית: על הכוח המדה בביקורת התבונה הטהורה

מלגת נשיא תשס"ח