שירה מזוז

שירה מזוז

החוג לספרות כללית והשוואתית

שנת תחילת המלגה: תשע"ח