ד"ר רבקה וולפה

chanochandrebecca@yahoo.co.uk

החוג ליידיש

נושא המחקר: Ashkenazi Jewry and the Sea: A Cultural Study from Petahiah of Regensburg to Nahman of Braslav

מלגת נשיא תשס"ח