עמרי זמלר

עמרי זמלר

החוג להיסטוריה

נושא המחקר:  יחסים בין-תרבותיים בין איראן למערב בתקופה המודרנית המוקדמת

מנחה: 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב