עמיה השקס

עמיה

החוג לפילוסופיה

 נושא המחקר:  פילוסופיה אנליטית עכשווית

מנחה: 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ''ב