עידו ריבלין

עידו ריבלין

מדעי הקוגניציה

נושא המחקר: עיבוד תנועה עם וללא מודעות, מחקר השוואתי

מנחה: פרופ' רן חסין

תקציר: ממצאים עדכניים מצביעים על קיומם של תפקודים קוגניטיביים רבים הניתנים לביצוע בשני אופנים, עם וללא מודעות, ומעלים שאלות באשר לדמיון והשוני בין אסטרטגיות התפקוד המודעות והלא מודעות. בשלושה ניסויים השווינו בין השימוש ברמז דינאמי והפקת ניבוי בעזרתו עם וללא מודעות על מנת למצוא הבדלים אסטרטגיים בין אופני השימוש ברמז. מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים שימשו על מנת לוודא כי המשתתפים לא זיהו את הרמזים בצעדים שאינם מודעים. תוצאות המחקר אינן מאששות כי קיימים הבדלים אסטרטגיים בין פונקציית הניבוי המודעת וזו שאינה מודעת, אך ממצאים ראשוניים מצביעים על כך שמידת מהימנות הרמז משפיעה על תפקודים אלו באופן שונה. מחקר זה מציע כי לעיבוד תנועה ללא מודעות השפעות תיאורטיות נרחבות; כמו כן, המחקר מציע כיצד למטב את ההשוואה בין תפקודים מודעים ולא מודעים בכלל ובהתייחס לשימוש ברמז דינאמי בפרט.

 

מחזור תשע"ד